Galapagos haalt € 20 miljoen op bij beursgang Euronext Brussel en Euronext Amsterdam

Exclusief de overtoewijzingsoptie zullen in totaal 2.939.704 nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarvan 82.562 in verband met uitoefening van warrants. Samen met de al bestaande aandelen komt het totaal aantal uitstaande aandelen op 8.878.258. De definitieve uitgifteprijs is vastgesteld op basis van het bookbuilding systeem en bedraagt € 7,00 per aandeel. Circa 91% van de aandelen zal geplaatst worden bij institutionele beleggers en circa 9% bij particuliere beleggers.


De aandelen Galapagos zullen genoteerd worden op de Eurolist van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam. De handel in de aandelen Galapagos zal aanvangen op vrijdag 6 mei 2005, 9.00 uur CET. Levering en betaling van de aandelen Galapagos zal plaatsvinden op dinsdag 10 mei 2005. In verband met het aanbod heeft Galapagos de lead managers een overtoewijzingsoptie toegekend om maximaal 428.571 nieuw uit te geven aandelen te kopen ter dekking van overtoewijzingen. Deze optie is uitoefenbaar vanaf de dag van eerste notering tot 30 kalenderdagen daarna. De lead managers behouden zich het recht voor om de transactie op elk moment tot de dag van levering en betaling van de aandelen terug te trekken. Eerdere toewijzingen zullen alsdan geacht worden niet te zijn gedaan. Eventuele betalingen voor toewijzingen worden alsdan terugbetaald zonder rente of andere vergoeding.


In een reactie op de plaatsing zei Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos: “Wij zijn zeer verheugd met het succes van de kapitaalsverhoging en de Euronextnotering. Het boek is gevuld door een groot aantal kwaliteitsinvesteerders uit Europa en we zijn verheugd dat de emissie, na bijstelling van de omvang, uiteindelijk substantieel overtekend is. We hebben last gehad van een slecht sentiment tijdens de bookbuilding en daar adequaat de plaatsing op aangepast. Galapagos heeft nu bijna € 30 miljoen in kapitaal beschikbaar om minimaal twee jaar onze medicijnen voor reuma, botontkalking en kraakbeenafbraak verder te ontwikkelen en naar de kliniek te brengen. Ik ben blij dat we de beursgang samen met Kempen & Co en KBC Securities in slechts vier maanden hebben kunnen realiseren en dat we nu weer vol aan de slag kunnen om Galapagos verder uit te bouwen als één van de top biotechnologiebedrijven van de Benelux”.


Prospectus

Het prospectus verschaft meer informatie over Galapagos, het aanbod en de risico’s die verbonden zijn aan beleggen in de aandelen van Galapagos. Voor de transactie in België is alleen het Nederlandstalige prospectus wettelijk bindend. Voor de transactie in Nederland en voor de onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers is het Engelstalige prospectus wettelijk bindend. Exemplaren van het prospectus in de Nederlandse en Engelse taal zijn kosteloos verkrijgbaar bij Galapagos (Generaal De Wittelaan L11 A3, B-2800 Mechelen, België, tel: +32 15 342 900), Galapagos Genomics BV (Archimedesweg 4, 2301 CA Leiden, Nederland, tel: +31 71 524 8800, KBC Securities (Havenlaan 12, 1080 Brussel, België), en Kempen & Co (Beethovenstraat 300, 1077 WZ, Amsterdam, Nederland, tel: +31 20 348 8500) en bij alle kantoren van KBC Bank in België. De elektronische versie van het prospectus is beschikbaar via de website van Galapagos, www.glpg.com, via de website van Euronext, www.euronext.com en via www.kbcsecurities.be. Vanaf 10 mei 2005 is het definitief prospectus, dat uitsluitend in Nederland en in de Engelse taal wordt gepubliceerd, beschikbaar bij Galapagos, Galapagos Genomics BV en Kempen & Co op bovenstaande adressen, alsmede via de websites van Galapagos, www.glpg.com en van Euronext, www.euronext.com.


Nadere informatie

Voor verdere informatie betreffende de kapitaalsverhoging en de beursintroductie wordt verwezen naar de persberichten van Galapagos van 15 april 2005 en 29 april 2005 en de website van Galapagos, www.glpg.com. U kunt voor nadere informatie ook contact opnemen met:


Galapagos N.V.

Onno van de Stolpe, CEO

Tel: +31 6 2909 8028

Email: onno@galapagos.be

Internet: www.glpg.com


Smink, van der Ploeg & Jongsma

Financiële Communicatie

Léon Melens, Kees Jongsma

Tel: +31 20 647 8181

Mob: +31 6 5381 6427

E-mail: lmelens@spj.nl


Over Galapagos

Galapagos is een onderneming die zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek. Het heeft met succes een aantal nieuwe zogeheten doeleiwitten, targets, ontdekt en gevalideerd die een rol spelen bij bot- en gewrichtsziekten als osteoartritis, osteoporose en reumatoïde artritis, alsook bij astma en de ziekte van Alzheimer. De gevonden targets vormen de basis voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen waarbij aan de targets bindende werkzame stoffen geïdentificeerd worden binnen de onderzoeksprogramma’s van Galapagos. Een gedeelte van de targets vormt de basis van licentie- en partnerovereenkomsten met farmaceutische bedrijven gedurende het ontwikkelingstraject van een project.


Galadeno is de servicedivisie van Galapagos die technologie en reagentia levert om targets te identificeren en te valideren. Onderdeel van de serviceactiviteiten is het ontwikkelen van zogeheten functionele testen voor de snelle identificatie van nieuwe targets. De services van Galadeno zijn attractief voor vooraanstaande farmaceutische en biotechnologie bedrijven om nieuwe targets te identificeren en te valideren.


Galapagos heeft 66 medewerkers, onder wie 16 PhD’s, en is gevestigd in Mechelen, België, en Leiden, Nederland. Galapagos heeft als partners in verschillende onderzoek programma’s onder meer Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, GlaxoSmithKline, Vertex en Wyeth.


Galapagos werd in 1999 opgericht door het Nederlandse Crucell (Nasdaq, Euronext: CRXL) en het Belgische Tibotec voor de exploitatie van Crucells unieke PER.C6® technologie voor het identificeren van nieuwe targets. De joint venture kreeg in 2002 financiële versterking door middel van een onderhandse plaatsing van aandelen ter grootte van € 23,4 miljoen van internationaal gerespecteerde biotechnologie investeerders