Galapagos geeft update over 2006 financiën, onderzoeksprogramma en samenstelling Raad van Bestuur

 •  Omzet 2006 naar verwachting tussen €33-35 miljoen, verdrievoudigd t.o.v. 2005
 •  Kaspositie per 31 december 2006 van €51,5 miljoen
 •  Eerste succesbetaling in artrose alliantie met GSK
 •  Proof of Principle aangetoond in artroseprogramma
 •  Reumaprogramma op schema voor klinisch onderzoek in 2008
 •  Rudi Pauwels treedt toe tot Board, Wilson Totten en David Stone beëindigen termijn
 •  
  Mechelen, België; 12 januari 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) kondigt vandaag aan dat de geconsolideerde omzet voor 2006 tussen de €33-35 miljoen zal uitkomen, met een eindejaar kaspositie van €51,5 miljoen.  Uitgebreide financiële resultaten zullen op 2 maart 2007 bekend gemaakt worden.  Met betrekking tot haar onderzoeksprogramma’s, kondigt Galapagos significante voortgang aan met de productontwikkeling in bot- en gewrichtsziekten.  In het artroseprogramma heeft Galapagos een eerste succesbetaling behaald in de GlaxoSmithKline-alliantie.  Bovendien heeft Galapagos Proof of Principle aangetoond in een relevant diermodel voor artrose: moleculen uit meerdere projecten bieden bescherming tegen kraakbeenafbraak, het doel van artrose therapie.  In het reumaprogramma heeft Galapagos  een belangrijke stap gezet in lead optimalisatie, met zeer succesvolle diermodel resultaten.  De samenstelling van de Raad van Bestuur van Galapagos is gewijzigd met het aftreden van twee niet-uitvoerend bestuurders en het aanstellen van een nieuwe, onafhankelijke, niet-uitvoerend bestuurder.
   
  Voortgang in drug discovery
   
  Artrose
  In het artroseprogramma, heeft Galapagos een eerste succesbetaling van €400.000 behaald in de drug discovery alliantie met GlaxoSmithKline (LSE & NYSE: GSK).   GSK en Galapagos werken samen om klinisch geteste geneesmiddelen voor artrose te ontwikkelen voor GSK’s wereldwijde R&D organisatie.  De alliantie kan Galapagos €137 miljoen aan betalingen opleveren, plus tweecijferige royalty’s op wereldwijde productverkopen.
   
  Galapagos heeft voorts Proof of Principle bereikt in een diermodel voor artrose, door ex vivo bescherming aan te tonen van kraakbeen-explantaten van runderen, na behandeling van de explantaten met moleculen ontwikkeld tegen Galapagos artrose-targets.  Galapagos heeft diverse series gepatenteerde moleculen in ontwikkeling (zowel in hit-to-lead als in lead optimalisatie) die mogelijk kunnen leiden tot een nieuw medicijn voor de behandeling van artrose.  Na de eerdere resultaten voor reuma, is dit het tweede Proof of Principle in diermodellen behaald met moleculen tegen targets die voortkomen uit Galapagos’ SilenceSelect platform.  Deze resultaten zijn een belangrijke validatie van dit target discovery platform alsmede van de therapeutische programma’s in bot en gewrichtsziekten.
   
  Reuma
  Ook in het reumaprogramma kondigt Galapagos vandaag belangrijke voortgang aan met het testen van haar lead moleculen in diermodellen.  Galapagos heeft reeds gerapporteerd over de  verlaging van ziekte-veroorzakende cytokines en de afname van zwelling van de poten in het algemeen geaccepteerde therapeutische diermodel voor reuma in muizen.  Naar nu blijkt, bieden deze moleculen ook bescherming tegen botverlies in dit reuma-diermodel.  De gepatenteerde moleculen in dit programma zijn nu in de lead optimalisatie fase, en laten hoge werkzaamheid en gunstige pharmacokinetische eigenschappen zien.  Deze lead moleculen zijn gericht tegen een kinase target dat geïdentificeerd is met de SilenceSelect technologie.  Op basis van deze belangrijke resultaten, verwacht Galapagos dit jaar preklinische studies te kunnen starten, en in 2008 een kandidaat geneesmiddel te hebben voor klinische fase I.
   
  ProSkelia
  Met de acquisitie van ProSkelia (in Romainville, Frankrijk) op 22 december 2006 heeft Galapagos haar productportefeuille sterk uitgebreid, met de toevoeging van drie preklinische producten in botziekten (osteoporose en botmetastase) en een preklinisch product in cachexia (spierafbraak en gewichtsverlies).  Het samenbrengen van de R&D-programma’s zal in sterke mate bijdragen aan Galapagos’ doelstelling om meerdere kandidaat-geneesmiddelen voor bot- en gewrichtsziekten in de kliniek te hebben in 2008.  De overname omvat ook een exclusieve optie en licentie op het product oestradiol glucoside, wat reeds met succes klinische fase IIa doorlopen heeft, voor behandeling van symptomen die kunnen optreden in de menopauze (‘opvliegers’).  Galapagos is begonnen met de voorbereidingen op het starten met een fase IIb klinisch programma voor dit kandidaat medicijn in het vierde kwartaal van 2007.  ProSkelia’s expertise en faciliteiten voor preklinische ontwikkeling en in vivo farmacologie zullen alle drug discovery programma’s van Galapagos ten goede komen.
   
  Galapagos Raad van Bestuur
   
  Het bestuur en de directie van Galapagos zijn verheugd met het aantreden van Dr Rudi Pauwels als onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder per 1 januari 2007, met name gezien zijn grote ervaring met medicijnontwikkeling.  “Ik ben blij dat Rudi Pauwels als een van de medeoprichters van Galapagos terugkeert als bestuurder”, zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Als pionier van de biotech in België, brengt Rudi veel expertise mee in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, en Galapagos zal zeker profiteren van zijn ervaring op dit gebied”.  “De toetreding van Rudi tot het bestuur benadrukt de fase van medicijnontwikkeling waar Galapagos zich in bevindt” aldus Raj Parekh, voorzitter van de Raad van Bestuur. 
   
  Dr Pauwels (46) was, naast medeoprichter van Galapagos, ook medeoprichter van Tibotec (nu onderdeel van Johnson & Johnson), een belangrijke speler in het ontwikkelen van anti-HIV geneesmiddelen, alsook van Virco, een bedrijf in HIV-diagnostica.  Dr Pauwels is een farmaceut, hij ontving verschillende onderscheidingen voor zowel zijn wetenschappelijke werk als voor zijn entrepreneurship in de biotech.  Zijn aanstelling wordt ter goedkeuring voorgelegd tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering.  Er zijn geen verdere details die onder Schedule 2 (g), Rule 17 van de AIM regels bekend gemaakt dienen te worden.
   
  Dr Wilson Totten heeft besloten om zijn termijn als bestuurslid te beëindigen per 23 december 2006.  Hij was onafhankelijk, niet-uitvoerend bestuurder sinds oktober 2004.  Dr David Stone heeft ook besloten terug te treden als bestuurslid per 31 december 2006.  Dr Stone werd afhankelijk, niet-uitvoerend lid van de Raad van Bestuur toen Galapagos BioFocus Ltd. overnam in oktober 2005.  “Zowel Wilson als David hebben een grote bijdrage geleverd aan de transitie van Galapagos van target discovery bedrijf naar een volwaardige drug discovery onderneming”, zei Raj Parekh, voorzitter. “Namens het bestuur van Galapagos, wil ik hun beide hartelijk danken voor wat er is bereikt”.
   
  Over Galapagos
   
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft klinische en preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten, cachexia en menopauzale opvliegers.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten[1] om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 450 medewerkers in acht landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com.
   
  CONTACT
   
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 2909 8028
  ir@glpg.com
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
   
  SilenceSelect® is een geregistreerde handelsmerk van Galapagos NV en/of haar dochterondernemingen.
   

  [1] ADMET staat voor Absorptie, Distributie, Metabolisering, Excretie en Toxiciteit; deze 5 criteria zijn kritisch voor het succes van een farmaceutisch molecuul in de ontwikkeling tot geneesmiddel