Galapagos geeft 628.058 nieuwe aandelen uit in verband met de overname van Inpharmatica en de uitoefening van warranten

Mechelen, België; 10 april 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) maakte vandaag bekend dat ze 628.058 nieuwe aandelen heeft uitgegeven in verband met de overname van Inpharmatica en de uitoefening van warranten. 
 
Op 6 december 2006 heeft Galapagos de overname van het Britse Inpharmatica Ltd. aangekondigd.  Overeenkomstig de overname overeenkomst hebben de aandeelhouders van Inpharmatica hun C Preferente aandelen ingebracht in het kapitaal van Galapagos, in ruil voor maximaal 2.165.532 nieuw uit te geven Galapagos aandelen.  Een eerste schijf van 623.582 Galapagos aandelen is uitgegeven aan de voormalige Inpharmatica aandeelhouders in december 2006, als vergoeding voor de inbreng van hun aandelen.  Op 6 april 2007 is een tweede schijf van 613.270 nieuwe Galapagos aandelen uitgegeven en toebedeeld aan de voormalige Inpharmatica aandeelhouders als bijkomende vergoeding.  Een commerciële mijlpaal met betrekking tot de Inpharmatica activiteiten, waarvan werd verwacht dat deze in het eerste kwartaal van 2007 gerealiseerd zou worden en welke tot een significante verhoging zou hebben geleid van het aantal Galapagos aandelen dat als bijkomende vergoeding diende te worden uitgegeven, werd door Inpharmatica niet bereikt op de overeengekomen datum; bijgevolg dienen in verband met deze mijlpaal geen Galapagos aandelen te worden uitgegeven, waardoor de totale aankoopprijs van Inpharmatica verminderd wordt met 815.302 Galapagos aandelen.  Een derde schijf van maximaal 113.378 Galapagos aandelen is gepland om te worden uitgeven op 7 mei 2007 als laatste deel van de vergoeding voor de overname van Inpharmatica.  De nieuw uitgegeven aandelen zijn onderworpen aan een lock-up die eindigt op 10 mei 2007.
 
Op 4 april 2007 werden in totaal 14.788 nieuwe aandelen uitgegeven als gevolg van de uitoefening van warranten door (voormalige) werknemers van Galapagos en haar Nederlandse dochteronderneming.  Het betreft warranten die waren toegekend onder het Warrantenplan 2002 België en het Warrantenplan 2002 Nederland.
 
Als gevolg van beide aandelenuitgiften staan er per 6 april 2007 20.479.388 Galapagos aandelen uit, welke een maatschappelijk kapitaal van €111.256.659,15 vertegenwoordigen.  Alle nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde soort als de bestaande Galapagos aandelen.
 
Over Galapagos
 
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft klinische en preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten, cachexia en menopauzale opvliegers.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten[1] om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 450 medewerkers in acht landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com.
 
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
 

[1] ADMET staat voor Absorptie, Distributie, Metabolisering, Excretie en Toxiciteit: deze 5 criteria zijn kritisch voor het succes van een farmaceutisch molecuul in de ontwikkeling tot geneesmiddel.