Galapagos en NovAliX gaan een geïntegreerde samenwerking aan op het gebied van geneesmiddelenonderzoek

  • Galapagos draagt ontdekking van geneesmiddelen en onderzoeksactiviteiten in Romainville (Frankrijk) over aan NovAliX, een Contract Research Organization (CRO) in Straatsburg, Frankrijk
  • NovAliX neemt de onderzoekscapaciteiten van Galapagos over en Galapagos behoudt de flexibiliteit om toegang te krijgen tot de nodige expertise en middelen door een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst
  • Transactie in het kader van de in 2022 aangekondigde nieuwe strategische richting van Galapagos; afronding verwacht in juli 2023

Mechelen, België en Straatsburg, Frankrijk; 30 maart 2023, 22.01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en NovAliX hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd waarbij de onderzoeks- en ontdekkingscapaciteiten van Galapagos en de uitsluitend daarmee verbonden werknemers, gevestigd in Romainville, Frankrijk, zullen worden overgedragen aan NovAliX, een Contract Research Organization die zich richt op geneesmiddelenonderzoek. De overeenkomst volgt op Galapagos’ hernieuwde focus op haar belangrijkste therapeutische gebieden oncologie en immunologie, en de strategische heroriëntatie van het bedrijf naar een fit-forpurpose onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie (R&D) die gericht is op het versnellen van innovatie, het verminderen van risico’s en het verkorten van de ontwikkelingstijd van geneesmiddelen.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal NovAliX de geneesmiddelenonderzoeks- en ontdekkingsactiviteiten van Galapagos in Romainville, Frankrijk, overnemen. Als gevolg van de overname zullen de werknemers van Galapagos in Romainville die zich uitsluitend richten op deze activiteiten, worden overgedragen aan NovAliX, dat zich ertoe verbindt alle lopende onderzoeks- en ontdekkingsactiviteiten in Romainville over te nemen. In ruil daarvoor verbindt Galapagos zich ertoe gebruik te maken van de onderzoekscapaciteiten en expertise van NovAliX via een vijfjarige samenwerking en binnen de context van de R&D-portefeuille van het bedrijf. De financiële impact is opgenomen in Galapagos’ eerder aangekondigde cash burn guidance voor 2023 in de range van €380-420 miljoen. De transactie is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en zal naar verwachting in juli 2023 worden afgerond.

“Vorig jaar hebben we onze Forward, Faster strategie aangekondigd en de strategische heroriëntatie van ons bedrijf naar een fit-forpurpose R&D-organisatie. In het kader van onze hernieuwde focus en ons doel om de verdere tewerkstelling van onze collega’s in onze onderzoeksvestiging in Romainville veilig te stellen, zijn we uiterst tevreden dat we tot een overeenkomst zijn gekomen met NovAliX,” aldus Paul Stoffels1 , CEO en Voorzitter van Galapagos. “Ik wil onze teams en NovAliX bedanken voor hun vertrouwen en inzet gedurende de afgelopen maanden om dit mogelijk te maken. Ik ben ervan overtuigd dat onze overgeplaatste collega’s samen met de teams bij NovAliX zullen gedijen en dat zij zullen blijven bijdragen aan het toekomstige succes van Galapagos als onderdeel van deze langdurige samenwerking.”

“We zijn zeer verheugd om een geïntegreerde samenwerking met Galapagos aan te gaan op het gebied van geneesmiddelenonderzoek. De overname van Galapagos’ activiteiten op het gebied van geneesmiddelenontdekking- en onderzoek in Romainville, inclusief het zeer bekwame team, past perfect bij NovAliX als aanvulling op onze DNA-Encoded-Libraries database2en cryo-EM3 gedreven onderzoeksmotor. Het positioneert ons als een belangrijke speler in het veld en biedt het volledige scala van mogelijkheden voor ontdekking van geneesmiddelen en innovatieve technologieën in nierziekten, fibrose en immunologie, als aanvulling op onze bestaande expertise in oncologie en infectieziekten,” zei Stephan Jenn, President van NovAliX. “Dit toont verder aan dat we onze groeistrategie toepassen en onze ambitie om ons dienstenaanbod uit te breiden buiten het vroege onderzoek. Het benadrukt de evolutie die plaatsvindt in onze sector, met de opkomst van nieuwe samenwerkingsmodellen tussen CRO’s en de biofarmaceutische industrie om therapeutische innovatie te versnellen. We kijken uit naar onze langdurige samenwerking en om de teams van Galapagos te verwelkomen.”

Over Galapagos
Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten met een grote medische behoefte. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat onderzoeks- tot commerciële programma’s op het gebied van immunologie, oncologie en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Over NovAliX
NovAliX is een volledig geïntegreerde CRO voor de ontdekking van geneesmiddelen die therapeutische programma’s ondersteunt vanaf de identificatie van het target tot de levering van preklinische kandidaten. NovAliX maakt succesvolle ontdekkingsprogramma’s mogelijk dankzij een bekroond team van medicinaal chemische en farmacologische wetenschappers en een verscheidenheid aan screening- en karakteriseringstechnologieën, waaronder een uitstekend DNA-gecodeerd bibliotheekplatform en een uitgebreide portefeuille van biofysische technieken, waaronder een eigen cryo-EM-faciliteit. De aanwezigheid van NovAliX in therapeutische gebieden omvat nu oncologie, ontstekingen, fibrose en infectie- en nierziekten. Ga voor meer informatie naar www.novalix.com of volg ons op LinkedIn en Twitter.

Contacten

Media Galapagos

Marieke Vermeersch
+32 479 490 603

 

Elisa Chenailler
+41 79 853 33 54
media@glpg.com

 

Media NovAliX
Leticia Ferreiro Mederos
+34 647 78 29 01
lferreiro@novalix.com

 

Juliette Schmitt
+44 1273 952 481
juliette@ala.associates

 

Investeerders Galapagos

Sofie Van Gijsel
+1 781 296 1143

 

Sandra Cauwenberghs
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

 

 

 

Toekomstgerichte verklaringen Galapagos
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die allemaal bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of uitdrukkingen als “focus”, “anticiperen”, “verwachten”, “verwachtingen”, “lange termijn”, “gedijen”, “toekomst”, “zal”, “vooruit”, “doel”, “voortzetten”, “vernieuwd”, “doel”, “verder”, “engagement”, “toegewijd”, “perfect”, “samenwerking”, “evolutie”, “gedijen”, “succes”, “sleutel” en soortgelijke uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen betreffende de overdracht van onze geneesmiddelenontwikkeling en onderzoeksactiviteiten en uitsluitend daarmee verbonden werknemers in Romainville (Frankrijk), inclusief met betrekking tot de timing van de voorziene afsluiting, verklaringen betreffende de samenwerking tussen Galapagos en NovAliX, verklaringen betreffende onze R&D-plannen, vooruitzichten en strategie, inclusief vooruitgang in onze immunologie- of oncologieportefeuille en ons SIK-platform, en mogelijke wijzigingen in dergelijke strategie, verklaringen betreffende onze strategie (inclusief onze Forward, Faster R&D-strategie), bedrijfsplannen, portefeuilledoelstellingen, en focus. Wij waarschuwen de lezer dat toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management, en geen garanties zijn voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke gebeurtenissen, financiële toestand en liquiditeit, prestaties of verwezenlijkingen, of de sector waarin wij actief zijn, wezenlijk verschillen van historische of toekomstige resultaten, financiële omstandigheden, prestaties of verwezenlijkingen die in dergelijke verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Dergelijke risico’s omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de risico’s in verband met de overdracht van onze activiteiten op het gebied van geneesmiddelenontdekking en onderzoek en uitsluitend daarmee verbonden werknemers in Romainville (Frankrijk) en de samenwerking tussen Galapagos en NovAliX, met inbegrip van het risico dat de partijen niet in staat zijn de transactie af te ronden binnen de thans voorziene termijnen of helemaal niet, en het risico dat onze verwachtingen met betrekking tot de toekomstige prestaties van NovAliX voor ons onjuist zijn, de risico’s en onzekerheden die inherent zijn aan het ontdekken en valideren van targets en het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen, risico’s verbonden aan onze afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, het risico dat de transactie niet de momenteel verwachte resultaten heeft voor onze activiteiten en bedrijfsresultaten, het risico dat wij niet in staat zijn ons momenteel voorgenomen businessplan uit te voeren en/of ons businessplan zullen herzien, de risico’s verbonden aan onze strategische transformatie (met inbegrip van onze Forward, Faster R&D-strategie), met inbegrip van het risico dat wij de verwachte voordelen van die transformatie niet binnen de momenteel voorziene termijn of helemaal niet realiseren, en de risico’s en onzekerheden in verband met de impact van de COVID-19-pandemie. Een nadere opsomming en beschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere risico’s is te vinden in onze deponeringen en rapporten bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de SEC is ingediend en onze latere deponeringen en rapporten die bij de SEC zijn ingediend. Gelet op deze risico’s en onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze verklaringen. Bovendien, zelfs als onze resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, en de ontwikkeling van de sector waarin wij actief zijn wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, voorspellen zij mogelijk niet de resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit persbericht. Wij wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.


1 Handelend via Stoffels IMC BV
2 DNA-Encoded Libraries (DEL) is het principe van het coderen van individuele chemische transformaties met DNA – waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor de snelle synthese en screening van grote verzamelingen moleculen (DNA-gecodeerde bibliotheken). Aanzienlijke investeringen in de ontwikkeling van de DEL-technologie hebben bijgedragen tot de verbetering van het ontdekkingsproces van geneesmiddelen, met name in de vroege ontdekkingsfasen, zoals doelvalidatie en hit identificatie.
3 Cryogene elektronenmicroscopie (cryo-EM) is een elektronenmicroscopietechniek (EM) die wordt toegepast op monsters van eiwitten – gekoeld tot cryogene temperaturen en ingebed in een omgeving van glasachtig water. Vandaag wordt deze technologie gebruikt door verschillende grote farmaceutische bedrijven – NovAliX gelooft dat zij de sleutel is tot de ontdekking van nieuwe moleculen die zich richten op doelwitten die voorheen niet toegankelijk waren via op structuur gebaseerd geneesmiddelenontwerp.

 

Bijlage