Galapagos en MorphoSys starten Fase 1 studie met gezamenlijk antilichaamprogramma MOR106

Mechelen, België en Martinsried/München, Duitsland; 7 april 2016 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY) hebben vandaag aangekondigd dat MOR106, een first-in-class kandidaatmedicijn, is gedoseerd aan gezonde vrijwilligers in een Fase 1 studie.  MOR106 is een gezamenlijke ontdekking van Galapagos en MorphoSys binnen hun samenwerkingsovereenkomst, en heeft een nieuw werkingsmechanisme met een mogelijke toepassing in ontstekingsziekten.

Het primaire doel van de Fase 1 studie is om de veiligheid en verdraagbaarheid na eenmalige oplopende doseringen va nMOR106 te bestuderen.  De studie is gerandomiseerd en geblindeerd voor vrijwilligers en artsen, omvat een placebogroep en wordt gehouden in één centrum in België. Het nieuwe antilichaam zal aan minimaal 56 gezonde vrijwilligers worden toegediend.  Deze Fase 1 studie kan gemakkelijk worden aangepast,  waardoor, afhankelijk van de uitkomst van de studie in gezonde vrijwilligers, direct een meervoudige doseringsstudie in patiënten kan starten.

Het secundaire doel van de Fase 1  studie is het bepalen van het farmocokinetische profiel van MOR106, en ook of er anti-medicijnantilichamen aanwezig zijn als maatstaf voor de mate waarin het antilichaam een specifieke immuunrespons oproept na toediening van MOR106.  De resultaten van de hele studie, inclusief de mogelijke direct opvolgende studie in patiënten, worden verwacht in de tweede helft van 2017.

“De alliantie met MorphoSys heeft een first-in-class kandidaat-antilichaam opgeleverd,” zegt Piet Wigerinck, CSO van Galapagos. “MOR106 is het tiende Galapagos’ kandidaatmedicijn met een nieuw werkingsmechanisme dat de klinische fase ingaat.”

“We zijn verheugd dat het eerste antilichaamprogramma binnen onze alliantie met Galapagos de fase van klinische ontwikkeling heeft bereikt. MOR106 is ons vijfde eigen antilichaamprogramma in klinische ontwikkeling en het eerste van ons nieuwe Ylanthia technologie platform.  We zijn enthousiast over de groeiende waarde en volwassenheid van onze ontwikkelingspijplijn. De start van dit zeer innovatieve klinische ontwikkelingsprogramma geeft ook de kracht aan van onze voortgaande samenwerking met Galapagos,” aldus Dr. Arndt Schottelius, Chief Development Officer van MorphoSys AG.

Over MOR106 en de samenwerking op het gebied van antilichamen
MOR106 is een menselijk IgG1 monoclonaal antilichaam voor de behandeling van ontstekingsziekten.  MOR106 komt voort uit de in 2008 gestarte alliantie van Galapagos en Morphosys, waarin beide bedrijven hun technologie en expertise bijdragen.  Galapagos voorziet in de ziekte-gerelateerde biologie, inclusief cellulaire assays en targets ontdekt met haar target discovery platform.  MorphoSys draagt haar Ylanthia antilichaamtechnologie bij om zo volledig menselijke antilichamen te genereren gericht tegen het target, alsmede de volledige CMC ontwikkeling van deze compound.  Galapagos en MorphoSys zullen onderzoeks- en ontwikkelingskosten gelijk blijven delen, net als alle toekomstige opbrengsten.

Over MorphoSys
MorphoSys heeft HuCAL ontwikkeld, de meest succesvolle antilichamenbibliotheek-technologie in de farmaceutische industrie.  Door deze en andere gepatenteerde technologie succesvol toe te passen is MorphoSys nu een leider op het gebied van therapeutische antilichamen, een van de snelst groeiende categorieën medicijnen in de gezondheidszorg.  Samen met farmaceutische partners heeft MorphoSys een therapeutische pijplijn van meer dan 100 menselijke antilichamen kandidaatmedicijnen voor onder meer de behandeling van kanker, reuma en de ziekte van Alzheimer. Met haar continue betrokkenheid bij nieuwe antilichamentechnologie en medicijnontwikkeling, is MorphoSys gericht op het maken van producten voor de gezondheidszorg van morgen.  MorphoSys is genoteerd op de Frankfurt Stock Exchange met ticker MOR.  Voor reguliere updates over MorphoSys, bezoek www.morphosys.com.

HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, CysDisplay®, RapMAT®, arYla®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®, Slonomics®, Lanthio Pharma® en LanthioPep® zijn geregistreerde handelsmerken van de MorphoSys Group.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken.  We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

MorphoSys AG
Dr. Claudia Gutjahr-Löser, Head of Corporate Communications & IR
Jochen Orlowski, Associate Director Corporate Communications & IR
Alexandra Goller, Senior Manager Corporate Communications & IR
Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404
investors@morphosys.com

Galapagos NV
Investeerders:                                                  Media:
Elizabeth Goodwin                                                Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                     Director Communications
+1 781 460 1784                                                +31 6 53 591 999
ir@glpg.com                                                       communications@glpg.com


Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met de timing van mogelijke klinische studies, mogelijke werking en klinische werkbaarheid van MOR106.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data die voortkomen uit het klinische onderzoeksprogramma dat momenteel aan de gang is de registratie of verdere ontwikkeling van MOR106 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner voor MOR106, MorphoSys) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van MOR106.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door het bedrijf bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.