Galapagos en Gilead krijgen toestemming van de US FTC om hun wereldwijde overeenkomst voor filgotinib af te ronden

Mechelen, België en Foster City, CA, VS; 13 januari 2016: Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en Gilead Sciences Inc. (NASDAQ:GILD) kondigden vandaag aan dat de U.S. Federal Trade Commission (“FTC”) goedkeuring heeft gegeven voor hun wereldwijde samenwerking voor filgotinib, onder de Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976.  De closing van de overeenkomst zal vóór einde van de maand plaatsvinden.

Bij closing van de overeenkomst zal Galapagos een upfront licentiebetaling van $300 miljoen ontvangen en zal Gilead $425 miljoen investeren in Galapagos door in te schrijven op aandelen tegen een prijs van €58 per aandeel.  Na deze aandelenuitgifte zal Gilead ongeveer 15 percent van het uitstaande aandelenkapitaal van Galapagos bezitten, afhankelijk van de $/€ wisselkoers bij closing.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit drie Fase 2, vier Fase 1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: we streven ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziektes samen met onze partner Gilead wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken.

We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

Over Gilead
Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve therapieën in het domein van medische behoeften waarin nog niet is voorzien. De missie van het bedrijf is de zorg verbeteren voor patiënten over de hele wereld die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft vestigingen in meer dan 30 landen, met hoofdkantoor in Foster City, California.

Galapagos Contactgegevens
Investeerders:                                                   Media:
Elizabeth Goodwin                                                Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                       Director Communications
Tel:      +1 781 460 1784                                      Tel:      +31 6 53 591 999
E-mail: ir@glpg.com                                             E-mail:            communications@glpg.com

Gilead Contactgegevens
Investors:                                                           Media:
Patrick O’Brien                                                      Michele Rest             
Tel:      +1 650 522 1936                                      Tel:      +1 650 577 6935
E-mail: patrick.o’brien@gilead.com                        E-mail:            michele.rest@gilead.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met de verwachte timing van de afronding van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead en de timing van de ontvangst van de licentiebetaling van $300 miljoen en van de investering door Gilead van $425 miljoen in het kapitaal van Galapagos.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische studies die momenteel aan de gang zijn en gepland zijn met filgotinib de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), enige toepasselijke goedkeuringsvereisten op het gebied van mededingingsrecht, Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner Gilead die onvoldoende middelen zou kunnen besteden aan de verdere ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaat-producten.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en daaropvolgende documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Gilead toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die risico’s en onzekerheden en andere factoren kunnen inhouden, met inbegrip van het risico dat de partijen niet in staat zouden zijn om filgotinib te ontwikkelen en commercialiseren voor de behandeling van reuma en de ziekte van Crohn of andere aandoeningen.  Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen zijn aangegeven.  Het wordt de lezer aangeraden om geen vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze en andere risico’s worden nader omschreven in het kwartaalrapport van Gilead op formulier 10-Q met betrekking tot het kwartaal dat afliep of 30 september 2015, zoals ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de informatie waarover Gilead op dit ogenblik beschikt, en Gilead wijst elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen.

###