GALAPAGOS EN GILEAD KONDIGEN WERELDWIJDE SAMENWERKING AAN OM FILGOTINIB TE ONTWIKKELEN VOOR DE BEHANDELING VAN REUMA EN ANDERE ONTSTEKINGSZIEKTES

Galapagos webcast presentatie over de samenwerking op 17 december, om 17.00 CET/11 AM EST/8 AM PST, +31 20 713 2789, code 5852445, meer informatie onderaan

Mechelen, België, en Foster City, CA, 17 december 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) kondigen vandaag aan dat ze een wereldwijde samenwerking aangaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van de selectieve JAK1-remmer filgotinib voor alle mogelijke ontstekingsziektes.  Galapagos zal een upfront betaling ontvangen van $725 miljoen, bestaande uit een licentiebetaling van $300 miljoen en een investering in het kapitaal van Galapagos van $425 miljoen.  Bovendien kan Galapagos tot $1,35 miljard aan mijlpaalbetalingen ontvangen, plus royalty’s op omzet, trapsgewijs oplopend vanaf 20%, en een 50-50 winstdeling in de co-promotie landen.

De resultaten van Fase 2 studies tonen aan dat filgotinib potentieel heeft als een veilig en effectief oraal middel tegen reuma (DARWIN studies) en tegen de ziekte van Crohn (FITZROY studie).  Afhankelijk van de uitkomst van gesprekken met de regelgevende autoriteiten, starten de bedrijven Fase 3 studies in reuma (reumatoïde artritis, RA) en de ziekte van Crohn in 2016.

“We zijn erg enthousiast over het vooruitzicht van filgotinib als medicijn in RA en andere ziektes met een sterke partner als Gilead die deze behandelingen snel wil ontwikkelen voor patiënten,” zei Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer van Galapagos.  “Ook kijken we ernaar uit om wereldwijd te gaan samenwerken voor andere mogelijke therapeutische indicaties.  De gezamenlijke ontwikkeling en commercialisatie in deze samenwerking brengen ons naar de volgende fase in de evolutie van ons bedrijf.” 

“Deze samenwerking is een gelegenheid om aanvullende klinische programma’s aan onze groeiende R&D in ontstekingsziektes toe te voegen”, zei Norbert Bischofberger, PhD, Gilead’s Executive Vice President, Research & Development en Chief Scientific Officer.  “We kijken ernaar uit om samen met Galapagos zo snel mogelijk door te gaan met dit programma.”

Volgens de overeenkomst zullen de bedrijven filgotinib gezamenlijk wereldwijd gaan ontwikkelen, beginnend met de Fase 3 studie in RA.  Galapagos zal 20 procent van de wereldwijde ontwikkelingsactiviteiten meefinancieren en  Gilead zal verantwoordelijk zijn voor de productie en wereldwijde marketing- en verkoopactiviteiten.  Galapagos heeft de optie om filgotinib te co-promoten in Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, België Nederland en Luxemburg, waarbij de bedrijven de opbrengsten 50/50 zullen verdelen.  Als Galapagos haar optie uitoefent om in België, Nederland of Luxemburg te co-promoten, zal het bedrijf ook de omzet in deze regio boeken.

Galapagos zal een upfront licentievergoeding van $300 miljoen ontvangen, en Gilead zal $425 miljoen investeren in Galapagos door in te schrijven op aandelen tegen een prijs van €58 per aandeel, wat neerkomt op een premie van 20% vergeleken met de gemiddelde slotkoers van de afgelopen 30 dagen.  Na deze aandelenuitgifte zal Gilead ongeveer 15% van het uitstaande aandelenkapitaal van Galapagos bezitten, afhankelijk van de $/€ wisselkoers bij closing.  Galapagos kan aanvullende betalingen ontvangen tot een maximum van $1,35 miljard voor het behalen van mijlpalen in de ontwikkeling, registratie en omzet, plus royalty’s op wereldwijde omzet, die oplopen vanaf 20%, met uitzondering van de co-promotie landen, waar de winst 50-50 wordt verdeeld.

Deze transactie is goedgekeurd door de raad van bestuur van beide bedrijven en is onderworpen aan gebruikelijke closing voorwaarden en goedkeuring onder de Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act.

Teleconferentie en webcast
Galapagos zal op 17 december 2015, om 17:00 CET/11 AM EST/8 AM Pacific US een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

Bevestigingscode:                 5852445
Groot-Brittannië:                       +44(0)20 3427 1915 of 0800 279 4977
Frankrijk:                                 +33(0)1 76 77 22 25 of 0805 631 580
België:                                      +32(0)2 402 3092 of 0800 58033
Verenigde Staten:                     +1 646 254 3361 of 1877 280 2296
Nederland:                                +31(0)20 713 2789 of 0800 020 2576
           
Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Ga naar www.glpg.com om toegang te krijgen tot de live audio-webcast.  De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit drie Fase 2, drie Fase 1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

Over Gilead
Gilead Sciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve therapieën in het domein van medische behoeften waarin nog niet is voorzien. De missie van het bedrijf is de zorg verbeteren voor patiënten over de hele wereld die aan levensbedreigende ziekten lijden. Gilead heeft vestigingen in meer dan 30 landen, met hoofdkantoor in Foster City, California.

Galapagos Contacts
Investeerders:                                                   Media:
Elizabeth Goodwin                                                Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                       Director Communications
Tel:      +1 781 460 1784                                       Tel:      +31 6 53 591 999
E-mail: ir@glpg.com                                             E-mail: communications@glpg.com

Gilead Contacts
Investors:                                                          Media:
Patrick O’Brien                                                     Michele Rest            
Tel:      +1 650 522 1936                                       Tel:      +1 650 577 6935
E-mail: Patrick.O’Brien@gilead.com                       E-mail: michele.rest@gilead.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met de verwachte timing van de afronding van de samenwerkingsovereenkomst met Gilead, de bedragen en de timing van potentiële toekomstige succesbetalingen en/of royalty’s te betalen door Gilead, verklaringen betreffende de verwachte timing, opzet en resultaten van lopende of geplande klinische studies met filgotinib in reuma (Fase 3) en de ziekte van Crohn (Fase 2), de toekomstige ontwikkeling, goedkeuring door toezichthouders en regelgevende instanties en commercialisatie van filgotinib en het commercieel potentieel van filgotinib.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Galapagos wijst er in het bijzonder op dat de positieve resultaten van de DARWIN 1 en DARWIN 2 Fase 2B klinische studies en de FITZROY Fase 2 klinische studie met filgotinib geen garanties inhouden voor toekomstige resultaten, noch op individuele basis, noch voor dit middel als onderdeel van een combinatietherapie.  Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische studies die momenteel aan de gang zijn en gepland zijn met filgotinib de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), enige toepasselijke goedkeuringsvereisten op het gebied van mededingingsrecht, Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner Gilead) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaat-producten.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en daaropvolgende documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Gilead toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, die risico’s en onzekerheden en andere factoren kunnen inhouden, met inbegrip van het risico dat de partijen niet in staat zouden zijn om filgotinib te ontwikkelen en commercialiseren voor de behandeling van reuma en de ziekte van Crohn of andere aandoeningen.  Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren kunnen ervoor zorgen dat de werkelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die in de toekomstgerichte verklaringen zijn aangegeven.  Het wordt de lezer aangeraden om geen vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze en andere risico’s worden nader omschreven in het kwartaalrapport van Gilead op formulier 10-Q met betrekking tot het kwartaal dat afliep of 30 september 2015, zoals ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission.  Alle toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de informatie waarover Gilead op dit ogenblik beschikt, en Gilead wijst elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen.

###