Galapagos en Blood Centers of America kondigen een strategische samenwerking aan om Galapagos’ gedecentraliseerde CAR-T productienetwerk in de VS versneld op te schalen

  • BCA’s nationale netwerk van bloedcentra zal gedecentraliseerde productiediensten leveren voor Galapagos’ CAR-T productkandidaten, dichtbij centra voor kankerbehandelingen
  • De samenwerking maakt snelle inzet van Galapagos’ gedecentraliseerde CAR-T-platform in de VS mogelijk, waardoor de toegang tot potentieel levensreddende CAR-T-behandelingen voor patiënten verbetert
  • Belangrijke mijlpaal voor Galapagos’ expansiestrategie in de VS, ter ondersteuning van komende pivotale studies en mogelijke toekomstige commerciële productie van CAR-T therapieën
  • Aanvulling op bestaande samenwerkingen met andere productiepartners van Galapagos

Mechelen, België; 15 mei 2024, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en Blood Centers of America (BCA) hebben vandaag aangekondigd dat zij een strategische samenwerking zijn aangegaan voor de gedecentraliseerde productie van Galapagos’ CAR-T celtherapieën via het netwerk van BCA in de VS.

Onder de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst biedt BCA toegang tot haar uitgebreide netwerk van meer dan 50 bloedcentra in 43 staten voor Good Manufacturing Practice-conforme productie voor Galapagos’ klinische CAR-T programma in hemato-oncologie. Deze overeenkomst is een aanvulling op bestaande samenwerkingen tussen Galapagos en Landmark Bio en Thermo Fisher Scientific.

Galapagos zal gebruik maken van het netwerk van BCA om de technologieoverdracht naar meerdere sites tegelijk te initiëren voor de gedecentraliseerde productie van haar CAR-T productkandidaten, dichtbij de centra voor kankerbehandelingen, terwijl het ook toegang krijgt tot de aferesecapaciteit op BCA-sites wanneer dat nodig is. Bovendien zal BCA een cruciale coördinerende rol spelen door de initiatie en onboarding van de sites te ondersteunen om de activiteiten van Galapagos te versnellen en een consistente kwaliteit te garanderen.

Het innovatieve, gedecentraliseerde productieplatform van Galapagos zou een oplossing kunnen bieden voor veel van de beperkingen waarmee de huidige CAR-T-productie wordt geconfronteerd. Het heeft potentieel om sneller te zijn en schaalbaarheid te bieden, met de levering van verse, fitte cellen met een ader-tot-infuus (vein-to-vein) tijd van zeven dagen. Tevens biedt het de mogelijkheid voor meer controle door de arts en een verbeterde patiëntervaring.

“Onze samenwerking met Blood Centers of America markeert een belangrijke mijlpaal voor de uitbreiding van Galapagos in de VS door het opzetten van centra ter ondersteuning van onze pivotale studies, met het potentieel om de centra te gebruiken voor commerciële lancering. Door samen te werken met het uitgebreide netwerk van BCA over de VS kunnen we de gedecentraliseerde productie van CAR-T-therapieën in de VS efficiënt opschalen, terwijl hun gevestigde infrastructuur ons helpt onze activiteiten te harmoniseren en toegang te krijgen tot aferesecapaciteit,” aldus Dr. Paul Stoffels1, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos. “Deze overeenkomst is een aanvulling op de bestaande samenwerkingen tussen Galapagos en Landmark Bio en Thermo Fisher Scientific en vertaalt zich in een belangrijke stap voorwaarts in ons streven om CAR-T therapieën naar meer patiënten te brengen met een vein-to-vein tijd van slechts zeven dagen.”

“We zijn zeer verheugd om samen te werken met Galapagos om hun CAR-T productienetwerk uit te breiden in de VS,” zegt Delisa English, Voorzitster van de Raad van Bestuur van BCA. “Onze decennialange ervaring en geavanceerde capaciteiten in de verwerking van biologische geneesmiddelen volgens de regelgeving in de VS zullen een naadloze technologieoverdracht tussen meerdere locaties mogelijk maken. We zijn er sterk van overtuigd dat de combinatie van Galapagos’ gedecentraliseerde productieplatform en onze nationale voetafdruk voor celtherapieproductie uiteindelijk patiënten ten goede zal komen door hen eenvoudig toegang te bieden tot onze lokale faciliteiten voor aferese en lokale zorgverleners binnen hun gemeenschappen.”

Over Galapagos’ gedecentraliseerde CAR-T productieplatform

Het gedecentraliseerde, innovatieve point-of-care CAR T-celproductieplatform van Galapagos biedt de mogelijkheid tot toediening van verse, fitte cellen binnen een ader-tot-infuustijd (vein-to-vein) van zeven dagen, een grotere controle door de arts en een verbeterde patiëntervaring. Het platform bestaat uit een end-to-end xCellit™ workflow management en monitoring softwaresysteem, een gedecentraliseerd, functioneel gesloten, geautomatiseerd productieplatform voor celtherapieën (met behulp van Lonza’s Cocoon®) en een eigen strategie voor kwaliteitscontrole, testen en vrijgeven.

Over Galapagos
Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd point-of-care CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter).

Over BCA-celtherapienetwerk
Blood Centers of America (BCA) is het grootste bloedvoorzieningsnetwerk in de Verenigde Staten. Het BCA Advanced Therapies Network is een diverse, geïntegreerde portfolio die een volledig spectrum aan ondersteuning biedt voor de ontwikkeling en levering van geavanceerde therapieën. Met het grootste netwerk van faciliteiten voor geavanceerde therapieën biedt het netwerk ongeëvenaarde en gecoördineerde toegang tot een breed scala aan leden en klanten met een verscheidenheid aan diensten op het gebied van uitgangsmateriaal, testen, kwaliteitscontrole, cryopreservatie, productie en klinische toepassingen. Ga voor meer informatie naar bcaadvancedtherapies.com.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media:
Marieke Vermeersch
+32 479 490 603
media@glpg.com

 

Jennifer Wilson
+ 44 7444 896759
media@glpg.com

Investeerders:
Sofie Van Gijsel
+1 781 296 1143
ir@glpg.com

Sandra Cauwenberghs
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995, zoals gewijzigd. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als “anticiperen”, “verwachten”, “plannen”, “schatten”, “zullen”, “voortzetten”, “nastreven”, “voornemen”, “toekomst”, “potentieel”, “zouden kunnen”, “aangeven”, “vooruit” en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot Galapagos’ samenwerking met Blood Centers of America, inclusief de voordelen van een dergelijke samenwerking, en verklaringen met betrekking tot Galapagos’ CAR-T productieplatform. Toekomstgerichte verklaringen kunnen onbekende en bekende risico’s, onzekerheden en andere factoren met zich meebrengen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten waarnaar in de toekomstgerichte verklaringen wordt verwezen, en daarom mag de lezer er niet overmatig op vertrouwen. Deze risico’s, onzekerheden en andere factoren omvatten, zonder beperking, het risico dat de verwachtingen van Galapagos met betrekking tot de samenwerking met Blood Centers of America, inclusief de potentiële voordelen van een dergelijke samenwerking, onjuist kunnen zijn, de inherente onzekerheden die verband houden met ontwikkelingen op het gebied van concurrentie en wettelijke vereisten voor goedkeuring, risico’s verbonden aan de afhankelijkheid van Galapagos van samenwerkingsverbanden met derden (waaronder haar samenwerkingspartners Lonza, Landmark Bio en Thermo Fisher Scientific), risico’s verbonden aan het CAR-T productieplatform van Galapagos, evenals de risico’s en onzekerheden die worden vermeld in het jaarverslag van Galapagos op Form 20-F voor het jaar eindigend op 31 december 2023 en haar latere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission. Alle uitspraken anders dan uitspraken over historische feiten zijn uitspraken die kunnen worden beschouwd als toekomstgerichte uitspraken. De hierin opgenomen toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van het management en gelden alleen op de datum hiervan, en Galapagos verplicht zich niet tot het bijwerken of openbaar maken van herzieningen van toekomstgerichte verklaringen om nieuwe informatie of latere gebeurtenissen, omstandigheden of wijzigingen in verwachtingen weer te geven, tenzij dit wettelijk of bestuursrechtelijk verplicht is.


1 In dit persbericht moet ‘Dr. Paul Stoffels’ worden gelezen als ‘Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV’.

 

Bijlage