Galapagos en AbbVie herstructureren samenwerking in CF

  
Mechelen, België, Chicago, US; 24 oktober 2018; 22.02 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en  AbbVie, Inc (NYSE: ABBV) kondigen een herstructurering aan van hun samenwerkingsovereenkomst in cystic fibrosis (CF); AbbVie neemt alle programma’s in CF over en gaat door met de ontwikkeling van een drievoudige combinatietherapie in CF.

AbbVie verkrijgt exclusieve wereldwijde rechten op de huidige portefeuille van potentiator en corrector medicijnkandidaten die door de twee bedrijven in de samenwerking ontwikkeld werden. AbbVie zal verantwoordelijk zijn voor alle toekomstige activiteiten en zal voortaan alle kosten van deze portefeuille in CF dragen.

Galapagos zal een betaling van $45 miljoen van AbbVie ontvangen. Galapagos kan daarnaast maximaal $200 miljoen aan mijlpaalbetalingen van AbbVie ontvangen wanneer Abbvie bepaalde ontwikkelings-, goedkeurings- en commerciële prestaties behaalt in CF. Indien AbbVie goedkeuring ontvangt en commerciële verkopen in CF realiseert, krijgt Galapagos single digit tot aan low teens royalty’s. AbbVie stemt er verder mee in Galapagos oplopende single digit royalty’s te betalen op wereldwijde commerciële verkopen van deze medicijnkandidaten in indicaties buiten CF.

Galapagos behoudt exclusieve wereldwijde commerciële rechten om GLPG2737, een kandidaat-C2-corrector, te ontwikkelen voor alle indicaties buiten CF. AbbVie kan toekomstige mijlpaalbetalingen en oplopende single digit royalty’s ontvangen voor toekomstige wereldwijde commerciële verkopen in indicaties buiten CF.

“We zijn erg tevreden met de uitkomst van de discussie met AbbVie over de toekomst van de CF-portefeuille. Wij zijn van mening dat AbbVie de beste partner is om deze portefeuille verder uit te bouwen en om een concurrerend drievoudig product voor CF-patiënten te ontwikkelen”, aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos. “De kracht van Galapagos ligt bij programma’s met een nieuw werkingsmechanisme. Wij hebben een robuuste pijplijn, en we blijven onze middelen inzetten voor deze innovatieve programma’s.”

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose, en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met respectievelijk ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. Ons doel is om een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf te worden, dat zich richt op de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve geneesmiddelen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 675 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:

Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Sofie van Gijsel
Director IR
+32 485 191415
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Dit persbericht bevat voorwetenschap in de zin van de Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (verordening marktmisbruik).

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder verklaringen in verband met de potentiële werking van, de geplande timing van klinische studies met, en de plannen met betrekking tot, GLPG1837, GLPG2196, GLPG2451, GLPG3067, GLPG2222, GLPG2851, GLPG3221, GLPG2737, GLPG2665 of GLPG3748 (of combinaties daarvan), de timing, vooruitgang en/of resultaten (met inbegrip van de rapportering daaromtrent) van dergelijke studies en plannen, verklaringen aangaande potentiële drievoudige combinatietherapieën, verklaringen betreffende de CF samenwerkingsovereenkomst tussen Galapagos en AbbVie, verklaringen betreffende upfront betalingen en potentiële mijlpaalbetalingen en royalty’s onder deze CF samenwerkingsovereenkomst en verklaringen betreffende interacties met regelgevende instanties. Galapagos wijst erop dat toekomstgerichte verklaringen geen toekomstige prestaties garanderen. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s, onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Meer nog, zelfs indien Galapagos’ resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeitspositie, en de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Onder meer de volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het vlak van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van taaislijmziekte die momenteel aan de gang zijn en gepland zijn de registratie of verdere ontwikkeling van GLPG1837, GLPG2196, GLPG2451, GLPG3067, GLPG2222, GLPG2851, GLPG3221, GLPG2737, GLPG2665 of GLPG3748 (of combinaties daarvan), of van potentiële drievoudige combinatietherapieën niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief haar samenwerkingspartner voor cystic fibrosis, AbbVie) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van CF kandidaatproducten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.