Galapagos draagt databases voor medicijnonderzoek over aan Europees Bioinformatica Instituut EMBL-EBI

Wellcome Trust ondersteuning brengt software on-line voor onderzoekers
 
Mechelen, België; 23 juli 2008 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij een aantal databases voor geneesmiddelen-onderzoek overdraagt aan het Europese Bioinformatica Instituut (EMBL-EBI).  Galapagos ontvangt hiervoor £1.4 miljoen (€1.8 miljoen) in cash.  Deze databases maakten tot nu toe onderdeel uit van Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI, en komen nu, via een licentie van Galapagos aan EMBL-EBI, on-line beschikbaar voor alle onderzoekers die wereldwijd aan medicijnontwikkeling werken.  Om de rechten op de databases te verwerven, kreeg EMBL-EBI ondersteuning van de Wellcome Trust, het grootste fonds voor biomedisch onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.  EMBL-EBI zal toegang verlenen tot deze data onder subsidie van de Wellcome Trust.
 
Deze overeenkomst betreft een aantal databases die selectie van targets kan versnellen, op basis van de meest geschikte eigenschappen voor medicijnontwikkeling.  De belangrijkste databases die onder de overeenkomst vallen zijn: DrugStore(TM) (alle bekende medicijnen), StARLITe(TM) (alle onderzochte stoffen en hun eigenschappen), Strudle(TM) (specificiteit van stoffen), en Kinase SARfari(TM) en GPCR SARfari(TM) (informatie over de twee best onderzochte target klassen).
 
De StarDrop(TM) software – voor het beoordelen van de beste stoffen in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen – maakt geen deel uit van de overeenkomst en blijft een product van BioFocus DPI.
 
“Het is voor het wereldwijde onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen uitstekend dat deze databases nu algemeen beschikbaar komen om dat onderzoek te versnellen,” zegt Galapagos CEO Onno van de Stolpe.
 
“We vinden het geweldig dat we data ter beschikking kunnen stellen om de effecten van chemische moleculen op ons lichaam te kunnen voorspellen, en m.n. op de targets waaraan ze binden.  Het is onze missie om deze software algemeen beschikbaar te maken om wetenschappelijke vooruitgang te stimuleren en om de nieuwste technologie geschikt te maken voor de geneesmiddelenindustrie.  Met deze databases willen we snellere en betere medicijnontwikkeling mogelijk maken,” zegt Professor Janet Thornton, Directeur van het Europees Bioinformatica Instituut.  “Het feit dat de Wellcome Trust ervoor heeft gekozen om deze overdracht met een flink bedrag te ondersteunen, geeft het belang van deze databases voor medicijnonderzoek goed aan.”
 
“De Wellcome Trust spant zich er enorm voor in om belangrijke technologie beschikbaar te maken voor alle academisch en toegepast onderzoek,” zegt Dr. Alan Schafer, Hoofd Moleculaire en Fysiologische Wetenschappen bij de Wellcome Trust.  “Dat we deze voorheen beschermde databases on-line beschikbaar krijgen, betekent dat alle onderzoekers wereldwijd gebruik kunnen gaan maken van deze kennis op gebied van medicijnontwikkeling.”
 
Over Galapagos en BioFocus DPI
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief geneesmiddelenonderzoek. Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en bot metastase. Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede ADMET producten om chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 460 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
 
 
CONTACT
 
Galapagos NV
André Hoekema, PhD
SVP Corporate Development
Tel: +31 65 151 7933
 
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.