Galapagos dient registratiedocument in de Verenigde Staten in voor beoogde uitgifte

Mechelen, België; 15 april 2015 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat het een registratiedocument op basis van formulier F-1 heeft ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) voor een beoogde aandelenuitgifte, onder andere in de vorm van American Depositary Shares (“ADSs”). 

De aandelen van Galapagos zijn momenteel genoteerd op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel.  In het kader van de beoogde uitgifte, werd een aanvraag ingediend om de uit te geven ADSs te laten noteren op de NASDAQ Stock Market in de Verenigde Staten onder het symbool “GLPG”.  Als deel van de voorgenomen transactie verwacht Galapagos aandelen uit te geven in Europa en landen buiten de Verenigde Staten en Canada in een gelijktijdige private plaatsing.  Beleggers die geen gekwalificeerde beleggers zijn onder toepasselijk recht zullen niet kunnen deelnemen aan deze potentiële private plaatsing.

Morgan Stanley, Credit Suisse en Cowen and Company zullen optreden als joint book-running managers van de beoogde uitgifte, en Nomura en Bryan, Garnier & Co. als co-managers.

Een registratiedocument met betrekking tot deze effecten werd ingediend bij de SEC maar is nog niet van kracht geworden.  Deze effecten mogen niet worden verkocht, noch mogen er aanbiedingen tot aankoop worden aanvaard, alvorens het registratiedocument van kracht is geworden.

De effecten waarnaar wordt verwezen in dit persbericht zullen enkel kunnen worden aangeboden op basis van een prospectus.  Zodra beschikbaar, kan een exemplaar van het voorlopig prospectus worden verkregen via Morgan Stanley, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; of Credit Suisse Securities (USA) LLC, One Madison Avenue, New York, NY 10010, United States, ter attentie van: Prospectus Department, telefoonnummer +1 (800) 221-1037, of via email  newyork.prospectus@credit-suisse.com; of Cowen and Company c/o of Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Verenigde Staten, ter attentie van: Prospectus Department, telefoonnummer: +1 631 274-2806.

Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbieding tot aankoop. Er zal geen verkoop van deze effecten plaatsvinden, in om het even welke staat, of in om het even welk rechtsgebied, waar dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende verhandeling van effecten in een dergelijke staat of rechtsgebied.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 25 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. 

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.