Galapagos creëert nieuwe warrantplannen

Mechelen, België; 10 april 2019, 22.01 CET; gereglementeerde informatie Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar raad van bestuur 2.070.000 warrants heeft gecreëerd onder nieuwe warrantplannen ten gunste van de werknemers, bestuurders en een consulent van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur van Galapagos heeft op 10 april 2019 “Warrantplan 2019 RMV”, bestemd voor de werknemers van haar Franse dochtervennootschap, Galapagos SASU, en “Warrantplan 2019”, in hoofdzaak bestemd voor de werknemers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de vennootschap, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze warrantplannen werden 2.070.000 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden.

Het aanbod van warrants aan de bestuurders gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 30 april 2019.

De warrants hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €95,11 (het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod). De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2023. Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de warrants worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €295.407.803,81; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 54.614.791, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 4.467.412, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 2.070.000 warrants van Warrantplan 2019 en Warrantplan 2019 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders:

Elizabeth Goodwin

VP Investor Relations

+1 781 460 1784

ir@glpg.com

 

Media:

Carmen Vroonen

Senior Director Communications & Public Affairs

+21 473 82 48 74

 

Evelyn Fox

Director Communications

+31 6 53 591 999

communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.