Galapagos creëert nieuwe warrantplannen

Mechelen, België; 2 juli 2008 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar raad van bestuur op 26 juni 2008 250.065 warrants heeft gecreëerd en aangeboden onder een nieuw warrantplan voor Galapagos werknemers en consulenten.  Daarnaast heeft de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (BAV) van 26 juni 2008 het aanbod van 57.500 warrants ten gunste van bestuurders van de vennootschap goedgekeurd.
                                                                                                     
Sinds haar oprichting in 1999 heeft Galapagos warrantplannen aangewend om haar personeel en management te motiveren en te betrekken bij de groei en de ontwikkeling van de onderneming.  Op 26 juni 2008 heeft de raad van bestuur van Galapagos het “Warrantplan 2008” goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal.  Met dit nieuwe warrantplan werden 250.065 warrants gecreëerd (onder opschortende voorwaarde van aanvaarding) en aangeboden, in hoofdzaak aan werknemers van Galapagos en haar dochtervennootschappen, en in tweede orde aan consulenten.  Deze warrants hebben een uitoefentermijn van acht jaar te rekenen vanaf de datum van het aanbod.  Op dezelfde dag heeft Galapagos’ BAV het “Warrantplan 2008 (B)” goedgekeurd, waarmee 57.500 warrants werden gecreëerd (onder opschortende voorwaarde van aanvaarding) ten gunste van twee bestuurders van de vennootschap.  Deze warrants hebben een uitoefentermijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van het aanbod.  De warrants van beide plannen hebben een uitoefenprijs van €5,60 (het dertig dagen gemiddelde van de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussel voorafgaand aan de dag van de uitgifte), ze zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar waarin ze werden aangeboden aan een warranthouder.  Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.  Als de warrants zullen worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeïende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt.  De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.      
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek. Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en bot metastase. Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 470 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
 
CONTACT
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
ir@glpg.com
 
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.