Galapagos creëert nieuwe inschrijvingsrechtenplannen

Mechelen, België; 5 mei 2023, 22:01 CET; gereglementeerde informatie Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar Raad van Bestuur 1.975.000 inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder nieuwe inschrijvingsrechtenplannen ten gunste van bepaalde leden van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 5 mei 2023 “Inschrijvingsrechtenplan 2023 BE”, bestemd voor de personeelsleden van de vennootschap en haar Belgische dochtervennootschap, “Inschrijvingsrechtenplan 2023 RMV”, bestemd voor de werknemers van haar Franse dochtervennootschap, en “Inschrijvingsrechtenplan 2023 ROW”, bestemd voor de werknemers van haar overige niet-Belgische dochtervennootschappen, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze inschrijvingsrechtenplannen werden 1.975.000 inschrijvingsrechten gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden.

De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €35,11 (het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod). Met inachtneming van de toepasselijke planregels, kunnen de inschrijvingsrechten toegekend onder Inschrijvingsrechtenplan 2023 BE niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2027. De inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2023 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2023 ROW worden in principe definitief verworven en uitoefenbaar in schijven: met 25% van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2025, 25% vanaf 1 januari 2026 en 50% vanaf 1 januari 2027. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De inschrijvingsrechten op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €356.444.938,61; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.897.071, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 10.674,631 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 10.674.631 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) één inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.975.000 inschrijvingsrechten van Inschrijvingsrechtenplan 2023 BE, Inschrijvingsrechtenplan 2023 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2023 ROW die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos is een volledig geïntegreerd biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van innovatieve geneesmiddelen. Wij streven ernaar het leven van patiënten wereldwijd te verbeteren door ons te richten op ziekten met een grote medische behoefte. Onze R&D-capaciteiten omvatten meerdere geneesmiddelenmodaliteiten, waaronder kleine moleculen en celtherapieën. Onze portfolio omvat onderzoeks- tot commerciële programma’s op het gebied van immunologie, oncologie en andere indicaties. Ons eerste geneesmiddel voor reumatoïde artritis en colitis ulcerosa is beschikbaar in Europa en Japan. Voor meer informatie kunt u terecht op www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of Twitter.

Contacts

Media relations contact
Marieke Vermeersch 
+32 479 490 603 
media@glpg.com  
Investor relations contact 
Sofie Van Gijsel 
+1 781 296 1143 

 

Sandra Cauwenberghs 
+32 495 58 46 63 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

 

Bijlage