Galapagos creëert nieuwe inschrijvingsrechtenplannen

Mechelen, België; 17 april 2020, 22.01 CET; gereglementeerde informatie –– Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar raad van bestuur 2.280.500 inschrijvingsrechten1 heeft gecreëerd onder nieuwe inschrijvingsrechtenplannen ten gunste van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur van Galapagos heeft op 17 april 2020 “Inschrijvingsrechtenplan 2020 RMV”, bestemd voor de werknemers van haar Franse dochtervennootschap, Galapagos SASU, en “Inschrijvingsrechtenplan 2020”, bestemd voor andere personeelsleden van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze inschrijvingsrechtenplannen werden 2.280.500 inschrijvingsrechten gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden.

Het aanbod van inschrijvingsrechten aan onze CEO, de heer Onno van de Stolpe, gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering van 28 april 2020.

De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €168,42 (het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod). De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2024. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De inschrijvingsrechten op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €350.612.693,52; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 64.819.022, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (vroeger warrants genoemd) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 5.383.847 warrants onder verschillende uitstaande warrantplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 5.383.847 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die warrants, en (ii) twee warrants uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot, respectievelijk, 25,1% en 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van de relevante warrant. Dit houdt evenwel geen rekening met de 2.280.500 inschrijvingsrechten van Inschrijvingsrechtenplan 2020 en Inschrijvingsrechtenplan 2020 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Director IR
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Senior Director Communications & Public Affairs
+21 473 82 48 74

Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


1 “Inschrijvingsrechten” is de nieuwe term voor instrumenten die vroeger “warrants” noemden, ingevoerd door het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlage