Galapagos creëert nieuwe inschrijvingsrechtenplannen

Mechelen, België; 30 april 2021, 22.01 CET; gereglementeerde informatie –– Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar raad van toezicht 2.736.250 inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder nieuwe inschrijvingsrechtenplannen ten gunste van het personeel van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De raad van toezicht van Galapagos heeft op 30 april 2021 “Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE”, bestemd voor de personeelsleden van de vennootschap en haar Belgische dochtervennootschappen, “Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV”, bestemd voor de werknemers van haar Franse dochtervennootschap, en “Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW”, bestemd voor de werknemers van haar overige niet-Belgische dochtervennootschappen, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze inschrijvingsrechtenplannen werden 2.736.250 inschrijvingsrechten gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden.

De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €64,76 (de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). De inschrijvingsrechten zijn niet overdraagbaar. De inschrijvingsrechten toegekend onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2025. De inschrijvingsrechten aangeboden onder Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW worden in principe definitief verworven en uitoefenbaar in schijven: met 25% van elk aanbod dat kan worden uitgeoefend vanaf 1 januari 2023, 25% vanaf 1 januari 2024 en 50% vanaf 1 januari 2025. Elk inschrijvingsrecht geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de inschrijvingsrechten worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De inschrijvingsrechten op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €354.359.437,71; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.511.581, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 6.776.730 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 6.776.730 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) één inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Dit houdt evenwel geen rekening met de 2.736.250 inschrijvingsrechten van Inschrijvingsrechtenplan 2021 BE, Inschrijvingsrechtenplan 2021 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2021 ROW die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos

Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Sommige geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met Fase 3-studies’ op het gebied van ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en het op de markt brengen van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Senior Director IR
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Global Head of Communications & Public Affairs+21 473 82 48 74

Kyra Obolensky
Senior Director Corporate Communications
+32 491 92 64 35
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

 

Bijlage