Galapagos creëert nieuw warrantplan

Mechelen, België; 19 april 2018, 22.01 CET; gereglementeerde informatie Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar raad van bestuur 1.585.000 warrants heeft gecreëerd onder nieuwe warrantplannen ten gunste van werknemers, toekomstige werknemers, bestuurders en een consulent van de vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De raad van bestuur van Galapagos heeft op 19 april 2018 het “Warrantplan 2018”, een warrantplan dat in hoofdzaak bestemd is voor bepaalde (toekomstige) werknemers van de vennootschap en haar dochtervennootschappen, alsook voor bestuurders en een onafhankelijke consulent van de vennootschap, en het “Warrantplan 2018 RMV”, een warrantplan dat bestemd is voor bepaalde werknemers van haar Franse dochtervennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit warrantplan werden 1.585.000 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding) en aangeboden aan de begunstigden.

Het aanbod van warrants aan de bestuurders gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 24 april 2018.

De warrants hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €79,88 (het gemiddelde van de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel tijdens de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod). De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2022. Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de warrants worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €277.122.928,92; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 51.234.962, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.660.623, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 1.585.000 warrants van Warrantplan 2018 en Warrantplan 2018 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die mensenlevens verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 600 medewerkers, werkzaam in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.