Galapagos creëert nieuw warrantplan

Mechelen, België; 1 juni 2016 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar Raad van Bestuur 865.000 warrants heeft gecreëerd onder nieuwe warrantplannen ten gunste van werknemers, bestuurders en een zelfstandige consulent van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 1 juni 2016 het “Warrantplan 2016”, een warrantplan dat bestemd is in hoofdzaak voor werknemers van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, en ook voor bestuurders en een zelfstandige consulent van de Vennootschap en het “Warrantplan 2016 RMV”, een warrantplan dat bestemd is voor werknemers van de Franse dochtervennootschap van de Vennootschap, Galapagos SASU, goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder deze warrantplannen werden 865.000 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaardingen).

De warrants gecreëerd onder Warrantplan 2016 en Warrantplan 2016 RMV werden aangeboden op 1 juni 2016. Het aanbod van warrants aan bestuurders werd goedgekeurd door de Gewone Algemene Vergadering gehouden op 26 april 2016.

De warrants hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €46,10 (het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel in de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod). De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór 1 januari 2020. Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel. Als de warrants worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt. De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €249.394.222,78; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 46.109.508, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 2.981.227, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen. Dit houdt evenwel geen rekening met de 865.000 warrants van Warrantplan 2016 en Warrantplan 2016 RMV die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784

 
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

 
Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, die bepaalde risico’s en onzekerheden kunnen inhouden. Deze verklaringen bevatten vaak, doch niet altijd, de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” of “blijft” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van kandidaat-producten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F zoals ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.