Galapagos creëert nieuw warrantplan

Mechelen, België; 29 juni 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar raad van bestuur 404.560 warrants heeft gecreëerd en aangeboden onder een nieuw warrantplan voor Galapagos werknemers, bestuurders en consulenten.
 
De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 28 juni 2007 het “Warrantplan 2007” goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal.  Sinds haar oprichting in 1999 heeft Galapagos warrantplannen aangewend om haar personeel en management te betrekken in de groei en de ontwikkeling van de onderneming.  Met dit nieuwe warrantplan werden 404.560 nieuwe warrants gecreëerd en aangeboden, in hoofdzaak aan werknemers van Galapagos en haar dochtervennootschappen, en in tweede orde aan haar bestuurders en consulenten.  De warrants hebben een uitoefentermijn van acht jaar te rekenen vanaf de datum van het aanbod.  Zij zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het jaar waarin ze werden aangeboden aan een warranthouder.  Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.  Galapagos zal voor deze nieuwe aandelen, wanneer ze zijn uitgegeven, een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt.  De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.
 
Over Galapagos
 
Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft klinische en preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten, cachexia en menopauzale opvliegers.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten[1] om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 450 medewerkers in acht landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
 
CONTACT
 
Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.

[1] ADMET staat voor Absorptie, Distributie, Metabolisering, Excretie en Toxiciteit: deze 5 criteria zijn kritisch voor het succes van een farmaceutisch molecuul in de ontwikkeling tot geneesmiddel.