Galapagos creëert nieuw warrantplan

Mechelen, België; 3 september 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar Raad van Bestuur 530.140 warrants heeft gecreëerd onder een nieuw warrantplan ten gunste van werknemers, bestuurders en zelfstandige consulenten van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen.

De Raad van Bestuur van Galapagos heeft op 3 september 2012 het “Warrantplan 2012” goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal.  Onder dit warrantplan werden 530.140 warrants gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaardingen).

De warrants gecreëerd onder Warrantplan 2012 werden aangeboden op 3 september 2012, in hoofdzaak aan werknemers van Galapagos en haar dochtervennootschappen, en in tweede orde aan haar bestuurders en consulenten.  Het aanbod van warrants aan bestuurders werd voorafgaandelijk goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van 22 augustus 2012.

De warrants hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €14,19 (het gemiddelde van de slotkoers van het aandeel op Euronext Brussel in de 30 dagen voorafgaand aan de datum van het aanbod).  De warrants zijn niet overdraagbaar en kunnen in principe niet worden uitgeoefend vóór het einde van het derde kalenderjaar na het kalenderjaar waarin ze werden aangeboden aan de begunstigden.  Elke warrant geeft het recht om bij uitoefening in te schrijven op één nieuw Galapagos aandeel.  Als de warrants zullen worden uitgeoefend, zal Galapagos voor de daaruit voortvloeiende nieuwe aandelen een aanvraag indienen om ze te laten opnemen tot verhandeling op een gereglementeerde markt.  De warrants op zich zullen niet worden genoteerd aan een beurs.  

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €143.770.414,14; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 26.577.554, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.  Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.696.502, hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen.  Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft kandidaat-medicijn GLPG0634 in klinische Fase 2 voor reuma, een JAK1-remmer, evenals één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in ontwikkeling en meer dan dertig programma’s in onderzoek en preklinische fase.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op: www.glpg.com

Contact
Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel. +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.