Galapagos creëert nieuw inschrijvingsrechtenplan

Mechelen, België; 13 januari 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt vandaag aan dat haar raad van toezicht 30.000 inschrijvingsrechten heeft gecreëerd onder een nieuw inschrijvingsrechtenplan voor werknemers.

De raad van toezicht van Galapagos heeft op 13 januari 2022 een inschrijvingsrechtenplan bestemd voor een werknemer van een dochtervennootschap van de Vennootschap (niet bestemd voor leden van de directieraad van de Vennootschap) goedgekeurd binnen het kader van het toegestaan kapitaal. Onder dit inschrijvingsrechtenplan werden 30.000 inschrijvingsrechten gecreëerd (onder voorbehoud van aanvaarding). De inschrijvingsrechten hebben een uitoefentermijn van 8 jaar vanaf de datum van het aanbod en een uitoefenprijs van €46,18 (de slotkoers van het Galapagos aandeel op Euronext Amsterdam en Brussel op de dag voorafgaand aan de datum van het aanbod). Meer details zijn beschikbaar op de Galapagos website.

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €354.582.005,11; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 65.552.721, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 8.579.287 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 8.579.287 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) één inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Dit houdt evenwel geen rekening met de 30.000 inschrijvingsrechten van het nieuw uitgegeven inschrijvingsrechtenplan die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos
Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie opwww.glpg.com.

Contact
Investeerders:
Sofie Van Gijsel
Head of Investor Relations
+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs
Director Investor Relations
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Media:
Marieke Vermeersch
Head of Corporate Communication
+32 479 490 603
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Bijlage