Galapagos cijfers

 •         
 • 2007 inkomsten Galapagos Groep hoger dan ‘guidance’

 •         
 • BioFocus DPI rapporteerde een segment verlies van €4,9 miljoen

 •         
 • Kaspositie op 31 december 2007 €49 miljoen

   
  Mechelen, België; 27 februari 2008 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG) zal 2007 resultaten aankondigen waarbij de geconsolideerde inkomsten van de Groep de bovenkant van de “guidance” (€64 miljoen) zullen overtreffen.  Galapagos’ service divisie BioFocus DPI zal segment revenuen van €48,5 miljoen rapporteren, een toename van 39% ten opzichte van 2006, en een segment verlies laten zien van €4,9 miljoen, vóór uitzonderlijke kosten.  Door een sterke positieve kasstroom in de tweede helft van 2007 is de eindejaars kaspositie €49 miljoen, een beperkte afname van €2 miljoen vergeleken met de kaspositie eind 2006.
   
  In 2007 is €4,4 miljoen binnengekomen als gevolg van kapitaalverhogingen.  Een sterke positieve kasstroom in de tweede helft van het jaar was het gevolg van vooruitbetalingen aan Galapagos door haar alliantie partners Janssen Pharmaceutica, GSK en Eli Lilly.  Deze betalingen droegen bij aan een kaspositie van €49 miljoen aan het einde van het jaar.  Onder IFRS accounting regels wordt slechts een gedeelte hiervan in de revenuen van 2007 opgenomen, hetgeen resulteert in een toename van ‘uitgestelde inkomsten’ voor Galapagos.  Deze zullen in de komende jaren worden geboekt.  De BioFocus DPI divisie rapporteerde een segment verlies vóór uitzonderlijke kosten.  Dit verlies werd vooral veroorzaakt door de gevolgen van lager dan verwachte omzet in biologie diensten en verkoop van chemische molecuul-bibliotheken alsmede de impact van consolidatie activiteiten, .  Om de kostenbasis te verkleinen en de efficiëntie te verbeteren heeft BioFocus DPI de locaties in Cambridge geïntegreerd, de activiteiten van Heidelberg naar Basel overgebracht en de vestiging in Leiden verhuisd.  Terwijl de medicinale chemie diensten boven verwachting waren, bleven de biologie inkomsten onder budget.  Dit laatste werd gedeeltelijk veroorzaakt door de reorganisatie van de vestigingen.  Het orderboek voor de biologie diensten toont sindsdien weer verbetering, getuige de recente samenwerking met Janssen Pharmaceutica, goed voor €7,6 miljoen.  Het management gaat ervan uit dat de herstructurering en consolidatie binnen de service divisie vruchten gaan afwerpen in 2008 en ertoe zullen bijdragen dat de service divisie weer winstgevend wordt.
   
  Onno van de Stolpe, Chief Executive Officer, zegt:  “Over het geheel genomen was 2007 een fantastisch jaar voor Galapagos, met prachtige progressie in onze onderzoeksprogramma’s en een substantiële toename in inkomsten.  We hebben drie additionele strategische allianties afgesloten, in reuma, botontkalking en anti-infectieziekten, en hebben onze alliantie met GSK op het gebied van artrose uitgebreid.  De succesbetalingen die we met onze programma’s kunnen krijgen zijn nu opgelopen tot meer dan €1,7 miljard, hetgeen vertrouwen geeft voor de toekomst.  Daarnaast hebben we binnen deze allianties royalty percentages kunnen onderhandelen die een substantiële inkomstenstroom voor Galapagos zullen opleveren wanneer producten op de markt komen.  De kostenbesparende programma’s binnen BioFocus DPI zijn geïmplementeerd volgens plan, maar de inkomsten voor de service divisie zijn achtergebleven bij het budget, hetgeen geleid heeft tot een verlies.  Desondanks geloven we dat de herstructurering die we in 2007 geïmplementeerd hebben de leidende positie van de service divisie BioFocus DPI binnen de drug discovery markt in 2008 zal versterken en de resultaten zullen doen verbeteren.  Het komende jaar wordt veelbepalend voor Galapagos als geheel, met naar verwachting de start van ons klinisch programma.”
   
  Deze voorlopige financiële resultaten zijn niet gecontroleerd door de bedrijfsrevisor en kunnen afwijken van de actuele resultaten.  Galapagos zal de markten op 28 februari een toelichting geven op haar onderzoeks- en ontwikkelingsplannen voor 2008 en op 7 maart haar definitieve cijfers voor 2007 rapporteren.
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 460 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.

  CONTACT
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 2909 8028
  ir@glpg.com

  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Geen enkele verklaring in dit bericht heeft invloed (bedoeld of onbedoeld) op de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Galapagos die voortvloeien uit de reglementeringen voor het verhandelen van aandelen, inclusief de AIM reglementering voor bedrijven.