Galapagos business update

Mechelen, België; 16 november 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat de operationele en financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2012 in lijn zijn met de eerder afgegeven verwachtingen: €150 miljoen omzet, verdere operationele en netto winst en een positieve kaspositie van minstens €130 miljoen aan het eind van 2012

GLPG0634 Fase IIa resultaten
Galapagos kondigde aan dat de tweede Fase IIa klinische studie met GLPG0634 de uitstekende veiligheid van het medicijn bevestigt.  Tevens trad er een duidelijke klinische verbetering op bij reumapatiënten over een periode van vier weken.  Statistisch significante verbeteringen werden gezien bij DAS28, HAQ-DI, ACR en CRP scores bij de 300 mg dosis.  Deze resultaten stellen Galapagos in staat om snel de stap naar een Fase IIb studie te maken begin 2013.  GLPG0634 is de eerste selectieve JAK1 (Janus kinase 1) remmer voor de mogelijke behandeling van verschillende auto-immuun ziekten zoals reuma.  In februari 2012 kondigden Galapagos en Abbott een wereldwijde samenwerking aan voor GLPG0634 voor de behandeling van reuma en andere auto-immuun ziekten.

Belasting ruling voor Abbott samenwerking
Galapagos heeft een positieve ruling verkregen van de Belgische Belastingdienst, voortvloeiend uit de samenwerking met Abbott.  Galapagos mag 80% van de inkomsten die uit deze samenwerking ontvangen worden en gebaseerd zijn op de octrooien op GLPG0634 vrijstellen van vennootschapsbelasting.  Dit zal ertoe leiden dat de effectieve belastingdruk op deze inkomsten minder dan 5% zal zijn.  

Start van Fase I studie met GLPG0974
In oktober startte Galapagos met een tweede Fase I klinische studie met GLPG0974, een molecuul dat het transport van neutrofielen afremt via GPR43.  GLPG0974 is ontwikkeld voor de behandeling van chronische ontstekingen (zoals darmontstekingen) die door overactiviteit van neutrofielen worden veroorzaakt.  Het doel van deze studie is om de veiligheid van GLPG0974 te bevestigen en na te gaan hoe het middel wordt verdragen door 32 gezonde vrijwilligers over een periode van 2 weken.  Voorts is de studie opgezet om het sterke biomarker signaal bij een eenmaal daagse dosis te bevestigen.  De resultaten van deze studie worden begin volgend jaar verwacht.

Informatie over aandeelhouders
The Capital Group Companies gaven kennis 1.554.436 Galapagos aandelen in bezit te hebben, hetgeen 5,85% vertegenwoordigt van de momenteel 26.577.554 uitstaande Galapagos aandelen.  Johnson & Johnson gaf kennis indirect 2.350.061 Galapagos aandelen in bezit te hebben via ondernemingen onder haar controle Tibotec-Virco and Crucell.  Deze aandelen vertegenwoordigen 8,8% van de momenteel uitstaande Galapagos aandelen.

Vooruitzichten
Het management bevestigt de afgegeven vewachtingen over 2012: de service divisie zal opnieuw een verhoogde bijdrage aan zowel kaspositie als winst leveren.  Het management verwacht minstens €150 miljoen omzet, operationele en netto winstgevendheid en een eindejaars kaspositie van minstens €130 miljoen.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft kandidaat-medicijn GLPG0634 in klinische Fase 2 voor reuma, een JAK1-remmer, evenals één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in ontwikkeling en meer dan dertig programma’s in onderzoek en preklinische fase.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op: www.glpg.com

CONTACT
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.