Galapagos business update

Mechelen, België; 14 mei 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij, op grond van de operationele en financiële resultaten die tot dusver in 2010 zijn behaald, de vooruitzichten voor 2010 zoals eerder dit jaar afgegeven handhaaft: €135 miljoen aan inkomsten voor de hele groep, een positief operationeel resultaat en positieve kasstroom, en een positief netto resultaat over 2010.

 

In januari 2010 kondigden Galapagos en Roche een nieuwe strategische alliantie af op gebied van kleine moleculen en antilichamen therapieën gebaseerd op nieuwe targets voor de chronische longziekte COPD (chronic obstructive pulmonary disease), met mogelijke succesbetalingen van meer dan €400 miljoen, plus double-digit royalty’s.  Deze week kondigde Galapagos aan dat deze alliantie werd uitgebreid waarbij het aantal antilichamen targets werd vergroot en het soort moleculen werd verruimd waardoor ook andere therapieën gebaseerd op peptiden, siRNAs en andere macromoleculen tot de mogelijkheden behoren.  De uitbreiding van de alliantie vertegenwoordigt een additionele waarde (mogelijke succesbetalingen die Galapagos kan ontvangen) van €150 miljoen.  In het eerste kwartaal van 2010 kondigde Galapagos eveneens succesbetalingen aan in de allianties met Merck op gebied van stofwisselings- en ontstekingsziekten.  Bovendien werd een derde preklinisch kandidaat-medicijn in de artritis-alliantie met GlaxoSmithKline ontwikkeld.

 

Tijdens de R&D Update van 19 maart gaf Galapagos een overzicht van de vooruitgang die in haar R&D portfolio werd geboekt en kondigde tevens aan dat het van plan is om verder te gaan met  taaislijmziekte (cystic fibrosis ofwel CF) als ziektegebied binnen haar strategie om baanbrekende medicijnen te vinden voor patiënten die aan zeldzame ziekten lijden.  In het eerste kwartaal van 2010 voltooide Galapagos de studie in de mens met kandidaat-medicijn GLPG0187 tegen uitzaaiingen (metastasen).  Dit kandidaat-medicijn liet in gezonde vrijwilligers niet alleen goede veiligheid zien, maar ook een veelbelovend biomarker-profiel.  Galapagos voltooide ook een Fase I studie met haar belangrijkste reuma kandidaat-medicijn GLPG0259.  In gezonde vrijwilligers liet ook dit kandidaat-medicijn goede veiligheid en farmaco-kinetisch profiel zien.  Galapagos ligt op koers om volgende klinische studies te starten: binnenkort start een eerste studie in de mens met het kandidaat-medicijn voor cachexia GLPG0492, en ook met het derde kandidaat-medicijn in de artritis alliantie met GSK, GLPG0634 zal een volgende studie worden gestart.  Verder wil Galapagos in het derde kwartaal studies in patiënten startten met GLPG0259 en GLPG0187.  Fase II studies voor Nanocort voor de behandeling van opflakkeringen van multiple sclerose lopen op dit moment.  De resultaten hiervan worden eind 2010 verwacht.

 

Galapagos heeft haar service divisie uitgebreid met de overname van Argenta’s operationele divisie in februari 2010.  Argenta en BioFocus vormen nu samen één van ‘s werelds grootste drug discovery service unit, met 350 medewerkers, een geschatte jaaromzet van €70 miljoen en duidelijke winstgevendheid.  De integratie van Argenta binnen de Galapagos groep is probleemloos verlopen en Argenta heeft in april haar nieuwe website (www.argentadiscovery.com) als Galapagos bedrijf geïntroduceerd.  In het eerste kwartaal van 2010 heeft BioFocus een nieuw compound management contract met TB Alliance aangekondigd en kreeg betalingen voor acceptatie van targets binnen de samenwerking met Ortho Biotech Oncology Research & Development.  In april kondigde BioFocus haar grootste externe samenwerking tot nu toe aan: een vijfjarige samenwerking met CHDI, gericht op de ontdekking van een nieuw medicijn tegen de Ziekte van Huntington.  BioFocus kan hiervoor tot €31 miljoen aan onderzoeksbetalingen krijgen in de loop van deze vijfjarige samenwerking.

 

De jaarlijkse Algemene Aandeelhoudersvergadering op 27 april 2010 benoemde Dr. Ronald Brus, CEO van Crucell, tot lid van de Raad van Bestuur.  Dr. Brus volgt Dr. Rudi Pauwels op.  Voorts verhoogde Galapagos haar kapitaal met €2,1 miljoen door de uitoefening van warrants door medewerkers in maart 2010.

 

 

Over Galapagos

Galapagos is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Met de overname van Argenta heeft Galapagos nu meer dan 670 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

 

CONTACT

 

Galapagos NV

Onno van de Stolpe, CEO

Tel: +31 6 2909 8028

ir@glpg.com

 

Galapagos NV

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations

Tel: +31 6 2291 6240

ir@glpg.com

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.