Galapagos business update

Mechelen, België; 12 november 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat de operationele en financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2010 in lijn liggen met de eerder afgegeven verwachtingen.  Op grond hiervan handhaaft Galapagos haar vooruitzicht van €135 miljoen aan inkomsten voor de Groep voor geheel 2010, met een positief operationeel inkomen, een positieve kasstroom en een positief netto resultaat.

 

Progressie in klinisch onderzoek
In het derde kwartaal 2010 startte Galapagos een Fase II klinische studie in reuma patiënten met kandidaat-medicijn GLPG0259.  De interim rapportage hiervan wordt medio 2011 verwacht.  Galapagos verwacht de doseringsstudie eind 2011 te kunnen afronden.  Voorts zijn er klinische Fase I studies gaande met GLPG0555 en GLPG0634 voor reuma, en met GLPG0492 voor cachexia (verlies van spiermassa) en de ziekte van Duchenne (spierdystrofie).  Voor de Fase II klinische studie met Nanocort  voor multiple sclerose wordt de tussentijdse analyse begin volgend jaar verwacht.  De Fase Ib studie met GLPG0187 in kankerpatiënten staat gepland om begin volgend jaar te starten.  Galapagos heeft op dit moment meer dan 50 onderzoeksprogramma’s waarvan er vele succesbetalingen zullen opleveren binnen allianties met top farma bedrijven.

 

Overname research centrum in Zagreb
In september heeft Galapagos het state-of-the-art research centrum van GSK in Zagreb overgenomen.  Dit centrum met 130 medewerkers komt tegemoet aan de vraag naar R&D capaciteit binnen Galapagos.  Aanvullend heeft Galapagos een driejarig contract met GSK afgesloten met een waarde van meer dan €14 miljoen.

 

Overeenkomsten van de service-divisie
In het derde kwartaal heeft de service divisie een grote overeenkomst met het Amerikaanse National Institutes of Health uitgebreid, is een nieuwe samenwerking met de University of Bristol ondertekend en is de samenwerking met Genentech verder uitgebreid.

 

Corporate
In september kondigde Galapagos aan dat haar Raad van Bestuur de benoeming van Dhr. Howard Rowe als onafhankelijk lid van de Raad van Bestuur had goedgekeurd.  Voorheen was Dhr Rowe Managing Director bij Goldman Sachs.  Na het afsluiten van het derde kwartaal heeft Galapagos €28,7 miljoen opgehaald door een private plaatsing op 19 oktober 2010.

 

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zes programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co., Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €3,3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Met de recente overname van het onderzoekscentrum in Zagreb, heeft Galapagos nu meer dan 800 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com
CONTACT

 

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028

 

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.