Galapagos bouwt aan sterke profilering van filgotinib in 7 presentaties op ACR 2015

Mechelen, Belgium; 8 November 2015:  Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) presenteert de volledige resultaten van DARWIN 1 & 2 studies in reumatoïde artritis en andere bevindingen uit onderzoek met filgotinib op het American College of Rheumatology (ACR) Annual Meeting in San Francisco, CA, van 8 tot 10 november 2015.  Hieronder volgt een overzicht van alle mondelinge en posterpresentaties; data en tijden in VS format en Pacific tijdzone.  Posters en presentaties zullen de dag na de sessie worden gepubliceerd op glpg.com

Mondelinge presentatie, abstract #1048
Sessie: Rheumatoid Arthritis-Small Molecules, Biologics and Gene Therapy II: Small Molecular Targeted Therapies, zondag 8 november 2015; 4:30 PM – 6:00 PM
“Filgotinib (GLPG0634), an Oral JAK1 Selective Inhibitor Is Effective in Combination with Methotrexate in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: Results from a Phase 2B Dose Ranging Study,” Dr. Rene Westhovens presenteert
Over een periode van 12 weken laat filgotinib in combinatie met MTX een consistente werkzaamheid en snelle klinische effectiviteit zien op tekenen en symptomen van actieve RA.  Het veiligheidsprofiel is gunstig en consistent met eerder gedane studies in RA met filgotinib.

Mondelinge presentatie, abstract #1049
Sessie: Rheumatoid Arthritis-Small Molecules, Biologics and Gene Therapy II: Small Molecular Targeted Therapies, zondag 8 november 2015; 4:30 PM – 6:00 PM
“Filgotinib (GLPG0634), an Oral JAK1 Selective Inhibitor Is Effective As Monotherapy in Patients with Active Rheumatoid Arthritis: Results from a Phase 2B Dose Ranging Study,” Dr. Arthur Kavanaugh presenteert
Over een tijdspanne van 12 weken laat filgotinib als monotherapie duidelijke werkzaamheid met een snelle klinische effectiviteit zien in de behandeling van tekenen en symptomen van actieve RA.  Het gehele veiligheidsprofiel is gunstig en consistent met eerder gedane studies in RA met filgotinib.

Posterpresentatie, abstract #1663
Sessie: Rheumatoid Arthritis – Small Molecules, Biologics and Gene Therapy Poster II,  Maandag 9 november 2015; 9:00 AM – 11:00 AM  
Influence of Age and Renal Impairment on Pharmacokinetics of Filgotinib (GLPG0634), a Selective JAK1 Inhibitor”
Hogere leeftijd en milde tot matige stoornis van de nierfunctie heeft een beperkte impact op de medicijneigenschappen van filgotinib.  Bij zware stoornis van de nierfunctie is de blootstelling aan filgotinibs actieve metabolen verhoogd, constistent met de eliminatieroute van de nieren.  Dit associëren we niet met veiligheidsignalen in deze Fase 1 studies.

Posterpresentatie, abstract #1681
Sessie: Rheumatoid Arthritis – Small Molecules, Biologics and Gene Therapy Poster II, maandag 9 november 2015; 9:00 AM – 11:00 AM
“4-Week Treatment of Rheumatoid Arthritis Patients with the JAK1-Selective Inhibitor Filgotinib (GLPG0634) Changes Lipid Profile with a Preferential Increase in HDL”
Bij patiënten die vier weken lang filgotinib hebben ingenomen, veranderde het lipidenprofiel met een preferentiële toename in HDL: dit leidde tot een verbetering in atherogene index, gezien bij 150 en 300 mg eenmaal daagse doses.

Posterpresentatie, abstract #1680
Sessie: Rheumatoid Arthritis – Small Molecules, Biologics and Gene Therapy Poster II, maandag 9 november, 2015; 9:00 AM – 11:00 AM
Selective JAK1 Inhibition with Filgotinib (GLPG0634) Decreases Plasma Markers of Inflammation and Joint Damage in Patients with Rheumatoid Arthritis”
Bij patiënten die vier weken lang filgotinib hebben ingenomen, vond een vermindering van relevante ontstekingsbiomarkers plaats: dit duidt erop dat JAK1 remming voldoende is om onstekingen bij RA patiënten aan te pakken.

Posterpresentatie, abstract #2763
Sessie: Rheumatoid Arthritis – Small Molecules, Biologics and Gene Therapy Poster III, dinsdag 10 november 2015; 9:00 AM – 11:00 AM
Filgotinib (GLPG0634), a Selective JAK1 Inhibitor, Shows Similar Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Profiles in Japanese and Caucasian Healthy Volunteers”
Filgotinib laat vergelijkbare medicijneigenschappen en veiligheidsprofielen zien bij zowel Japanse als Kaukasiche vrijwilligers.  Gelijke reacties suggereren dat er geen relevante verschillen zijn in tussen de groepen in medicijnmetabolisme of selectieve remming van JAK1.  Deze data ondersteunen een gelijke dosering bij zowel Japanase als Kaukasische RA patiënten.

Posterpresentatie, abstract #2781
Sessie: Rheumatoid Arthritis – Small Molecules, Biologics and Gene Therapy Poster III,  dinsdag 10 november 2015; 9:00 AM – 11:00 AM
Absence of Effects of Filgotinib on Erythrocytes, CD8+ and NK Cells in Rheumatoid Arthritis Patients Brings Further Evidence for the JAK1 Selectivity of Filgotinib”
Bij RA patiënten die vier weken lang filgotinib hebben ingekomen, laat de afwezigheid van effecten op verschillende immuunsystemen en de verbetering in hemoglobineniveau zien, hoe hoog de selectiviteit van filgotinib is voor JAK1.

Over Galapagos 
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met filgotinib laten zien in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reuma.  Galapagos bereidt zich voor om met filgotinib Fase 3 studies voor reuma op te starten en de resultaten van een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn te rapporteren.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen. Galapagos verwacht dat Fase 2 met potentiator GLPG1837 van start gaat voor het einde van 2015, Fase 1 met corrector GLPG2222 voor het einde van 2015 en Fase 1 met C2 corrector GLPG2665 medio 2016.  GLPG1205, het eerste kandidaat-medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  De topline resultaten hiervan worden in Q1 2016 verwacht.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer en volledig eigendom van Galapagos, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer info op www.glpg.com.

CONTACT

Galapagos NV

Investeerders:
Elizabeth Goodwin, VP IR & Corporate Communications
Cell: +1 781 460 1784
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox, Director Communications
Tel: +31 6 53 591 999
communications@glpg.com


Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.