Galapagos behaalt recordomzet en vergroot winstgevendheid in 2010

 • Totale omzet €136,6 miljoen (+29%)
 • Netto winst 4,4 miljoen (’09: €3,0 miljoen)
 • Operationele winst €1,0 miljoen (’09: €1,7 miljoen)  
 • Eindejaar kaspositie €40,4 miljoen
 • Meer dan 50 R&D programma’s, inclusief 7 programma’s in klinische fase
 • Verwachtingen voor 2011: operationele en netto winst, positieve kasstroom, omzet minstens €150 miljoen

Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie om 10.00 uur, inbelnummer +32 2290 1791

Mechelen, België; 4 maart 2011 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt haar financiële resultaten over 2010 bekend en licht de succesvolle uitvoering van haar strategie toe.

“Wereldwijd kan geen enkel ander bedrijf medicijn-targets ontdekken op de manier waarop Galapagos dat doet.  Wij zijn als geen ander in staat om nieuwe medicijnen te ontwikkelen met deze targets;  dat komt tegemoet aan de grote behoefte aan medicijnen voor belangrijke ziektes, juist in een tijd waarin de grote farmaceutische bedrijven hiertoe slecht in staat blijken.  Galapagos is uitgegroeid tot een winstgevend biotech-bedrijf en wordt beschouwd als één van de succesvolste in deze bedrijfstak.  De inkomsten uit zowel de service-activiteiten als uit onze farma-allianties stellen ons in staat om een grote portefeuille aan nieuwe kandidaat-geneesmiddelen te  ontwikkelen.  Gelet op onze planning om in 2011 de resultaten van twee patiënten-studies te publiceren zal dit jaar cruciaal zijn voor Galapagos,”  zegt Onno van de Stolpe, CEO.

CFO Guillaume Jetten voegt hieraan toe: “Galapagos is voor het tweede achtereenvolgende jaar winstgevend, zowel operationeel als netto; dit ondanks het feit dat de samenwerking met Merck is geëindigd.  Dat geeft wel aan dat ons business model robuust is, en een solide basis vormt om onze activiteiten te financieren.  We hebben een flexibele kostenbasis die we scherp beheren, we ontvangen met grote regelmaat succesbetalingen van onze farma-partners, en we hebben vaste inkomsten uit onze service-activiteiten.  Die combinatie is de formule om 50 R&D programma’s te kunnen bekostigen, inclusief 7 programma’s in de klinische fase.”

Kerngetallen (geconsolideerd)
(€ miljoenen, met uitzondering van het netto resultaat per aandeel)

  31 december 2010 31 december 2009
Omzet 136,6 106,0
Negatieve goodwill 5,0
Totaal operationeel inkomen 141,6 106,0
Verkoopkosten -31,4 -25,1
R&D kosten -84,7 -60,0
Algemeen & administratie -21,5 -16,9
Sales & marketing -2,6 -2,1
Kosten voor herstructurering en integratie -0,4 -0,3
Operationeel resultaat 1,0 1,7
Netto winst voor de periode 4,4 3,0
Nettowinst per aandeel 0,18 0,14
Liquide middelen 40,4 47,4

Opmerkingen:

 1. Liquide middelen op 31 december 2010 waren exclusief €25.0 miljoen nog te ontvangen opbrengsten erkend in 2010. 
 2. De resultaten van Argenta en Zagreb zijn opgenomen in het financiële jaarverslag van 2010.    
 3. De negatieve goodwill is toe te wijzen aan het Zagreb Research Center.  Het vertegenwoordigt het verschil tussen de geschatte marktwaarde van de verkregen netto activa en de aankoopprijs.

Financiële informatie
Omzet
Galapagos’ omzet over 2010 is met 29% gestegen tot €136,6 miljoen.  De service-divisies realiseerden een omzet van €65,8 miljoen (+30%), inclusief €15,0 miljoen aan intra-company omzet (die in de consolidatie is geëlimineerd).  De R&D divisie zag een toename van haar inkomsten met 41% tot €89,9 miljoen, inclusief €3,6 miljoen intra-company omzet. 

Bedrijfsresultaat
De nettowinst van Galapagos voor 2010 bedroeg €4,4 miljoen, of €0,18 per aandeel – vergeleken met €3,0 miljoen, of €0,14 per aandeel in 2009.  De investeringen in R&D stegen van €60,0 miljoen tot €84,7 miljoen, waarmee het R&D budget van Galapagos één van het hoogste was in de Europese biotech. 

De rapportage van de divisies over 2010 is beïnvloed door een transfer-prijs systeem, waarbij de verdeling van het operationeel resultaat tussen twee divisies gewijzigd werd.  Hierdoor verbeterde het R&D resultaat tot bijna break even.  BioFocus en Argenta rapporteerden een bruto marge van 33% en een positief divisie-resultaat van €4,8 miljoen op basis van de nieuwe transfer pricing.  De service divisie deed het zeer goed in de tweede helft van 2010, met name als gevolg van de overname van Argenta, maar ook door beter gebruik van de capaciteit, en door de start van de twee grootste service-deals die we ooit zijn aangegaan. 

Algemene en administratieve kosten stegen tot €21,5 miljoen als gevolg van de overname van Argenta en het Zagreb Research Center.  De kosten bleven procentueel echter wel ongewijzigd (16% van de omzet).  Het netto positieve resultaat van Galapagos was mede een gevolg van de erkenning van actieve belastinglatenties voor een bedrag van €3,8 miljoen.

Kaspositie
Galapagos’ liquide middelen en kas-equivalenten bedroegen €40,4 miljoen per 31 december 2010, in vergelijking met €47,4 miljoen aan het eind van 2009.  De positieve kasstroom was mede het gevolg van een succesvolle aandelenplaatsing van €28,7 miljoen.  De kasstroom voor het hele jaar was weliswaar negatief, maar er is nog een totaal bedrag van €25 miljoen te ontvangen wat al erkend is als omzet in 2010.  Deze succesbetalingen werden als debiteuren opgenomen op de balans en zullen in het eerste kwartaal van 2011 ontvangen worden.

Successen in de bedrijfsvoering
R&D divisie

 • Mijlpalen bereikt in alle allianties
 • Totale aantal programma’s in (pre)klinische ontwikkeling omhoog naar acht (twee in Fase II, vijf in Fase I, één in preklinische fase)
  • Fase II studies met reuma kandidaat-medicijn GLPG0259 gestart in september 2010
  • Eerste klinische studies in de mens afgerond voor kandidaat-medicijn GLPG0187 tegen metastases, en kandidaat-medicijn GLPG0492 tegen cachexia
  • Fase I klinische studies gestart met kandidaat-medicijnen GLPG0634 en GLPG0778 tegen artrose
  • Kandidaat-medicijn binnen de artritis alliantie met GSK geleverd
 • Voortzetting van 50 programma’s, inclusief vijf antilichamen-programma’s met MorphoSys, een Alzheimer-programma en een programma voor taaislijmziekte
 • Twee grote subsidies gekregen om onderzoek te bespoedigen in taaislijmziekte en ontwikkeling van antivirale medicijnen
 • Nieuwe strategische alliantie getekend met Roche op gebied van chronische longziekten en uitbreiding van deze alliantie met onderzoek naar fibrose
 • Nieuwe alliantie getekend met Servier in artrose
 • Overname van R&D centrum in Zagreb, waardoor capaciteit is uitgebreid
 • Strategische alliantie met Merck in februari 2011 beëindigd; alle rechten op targets en assays terug naar Galapagos

Service-divisies

 • Overname van Argenta’s service activiteiten, versteviging van de leidende positie in services  in het Westen
 • Kandidaat-medicijn geleverd in een door Wellcome Trust gefinancierd, anti-verouderingsprogramma
 • Lange-termijn, geïntegreerde service-overeenkomsten aangegaan
  • Beide bedrijven tekenden hun grootste deals ooit in 2010, vijf-jarige contracten met CHDI (BioFocus) en Janssen Pharmaceutica (Argenta)
  • Uitbreiden/verlengen van bestaande deals met o.a. Amgen, Chiesi, en Genentech
 • Tekenen van nieuwe target/drug discovery deals met Ono Pharmaceutical, Dr. Reddy’s, de Usher III Patient Foundation en de Universiteit van Bristol
 • Tekenen van compound management deals met de Amerikaanse National Institutes of Health, het Amerikaanse Cancer Institute en Lundbeck

       
Algemeen

 • Benoeming van Howard Rowe en Ronald Brus als leden van de Raad van Bestuur
 • Succesvolle plaatsing van €28,7 miljoen (2.389.347 nieuwe aandelen)
 • Dagelijkse GLPG handelsvolumes en bedragen gestegen van 53.000 aandelen/€0,4 miljoen in 2009 tot 85.000 aandelen/€0,9 miljoen in 2010
 • Groei van 500 tot meer dan 800 medewerkers in de loop van 2010

Vooruitzichten 2011
De directie verwacht een interim analyse van de Fase II klinische studie met GLPG0259 in het tweede kwartaal van dit jaar.  Volledige resultaten van deze studie worden eind 2011 verwacht.  Galapagos verwacht duidelijke vooruitgang te boeken in zowel gepartnerde als niet-gepartnerde programma’s.  De pijplijn omvat een steeds bredere range van ziektegebieden.  Galapagos gaat ervan uit dat er in  2011 een nieuwe alliantie getekend zal worden en dat er tevens een nog niet-gepartnerd programma uitgelicentieerd zal worden.  Het is de verwachting dat de service-divisies een verhoogde bijdrage aan de winst en kaspositie zullen leveren in 2011.  De verdere groei door inkomsten uit de allianties en service contracten, alsmede de partnering van een eigen programma geeft Galapagos het vertrouwen om voor 2011 een omzetverwachting af te geven van minimaal €150 miljoen, met winstgevendheid, een positief bedrijfsresultaat en positieve kasstroom.

Financieel Jaarverslag 2010
Op dit moment is Galapagos haar jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2010 aan het afronden.  De accountant heeft bevestigd dat de audit-controle, die vrijwel klaar is, geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht.  Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht.  Galapagos gaat ervan uit dat het volledige geauditeerde Financieel Jaarverslag over 2010 voor of op 1 april 2011 gepubliceerd zal worden.

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal vandaag om 10.00 uur een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u +32 2290 1791 bellen, minimal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Klik hier om toegang te krijgen tot de audio-webcast presentatie.  De presentatie zal onmiddellijk na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Financiële agenda
15 april 2011                 R&D Update in Leiden (NL)
26 april 2011                 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Mechelen (BE)
13 mei 2011                  Business update eerste kwartaal 2011
5 augustus 2011 Resultaten eerste halfjaar 2011
10 november 2011         Business update derde kwartaal
2 maart 2012                 Presentatie jaarcijfers 2011

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zeven programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €2,5 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Galapagos heeft meer dan 800 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.