Galapagos’ aandeelhouders keuren alle door de Raad van Bestuur voorgestelde besluiten goed op de jaarlijkse Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen 2024

Mechelen, België; 30 april 2024; 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt vandaag bekend dat alle voorstellen tot besluit op de jaarlijkse Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen van 30 april 2024 zijn goedgekeurd.

De jaarlijkse Gewone Algemene Aandeelhoudersvergadering keurde onder meer goed:

  • Het Remuneratieverslag en gewijzigde Remuneratiebeleid
  • De bezoldiging van de Bestuurders
  • De herbenoeming van Dr. Elisabeth Svanberg als Onafhankelijk Niet-Uitvoerend Bestuurder
  • De benoeming van Dr. Susanne Schaffert en Mr. Simon Sturge als Onafhankelijk Niet-Uitvoerende Bestuurders en van Dhr. Andrew Dickinson als Niet-Uitvoerend Bestuurder
  • De benoeming van de commissaris met betrekking tot de “waarborging” van de CSRD-duurzaamheidsverslaggeving

De Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering keurde onder meer goed:

  • De uitgifte van de Subsequent Gilead Warrant B
  • De hernieuwing van het toegestane kapitaal tot 20% van het kapitaal van de vennootschap

Alle documenten met betrekking tot de jaarlijkse Gewone en Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergaderingen kunnen worden geraadpleegd op onze website. De notulen van de vergaderingen zullen te gepasten tijde beschikbaar worden gesteld.

Over Galapagos
Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS dat zich toelegt op de ontwikkeling van baanbrekende geneesmiddelen voor meer levensjaren en levenskwaliteit. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschap, technologie en samenwerkingsbenaderingen om een brede pijplijn te creëren van best-in-class kleine moleculen, CAR-T-therapieën en biologische geneesmiddelen in oncologie en immunologie. Met mogelijkheden van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd CAR-T productienetwerk, zijn we toegewijd aan het uitdagen van de status quo en het leveren van resultaten voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X (voorheen Twitter).

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media
Marieke Vermeersch 
+32 479 490 603 
media@glpg.com 

 

Jennifer Wilson
+ 44 7539 359 676
media@glpg.com  

Investeerders
Sofie Van Gijsel 
+1 781 296 1143
ir@glpg.com

Sandra Cauwenberghs 
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
​​ ​Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. De toekomstgerichte verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze verklaringen gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. We wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om enige toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.

Disclaimer
De inhoud van onze website, met inbegrip van het jaarverslag over het boekjaar 2023, en de verslagen opgesteld door de Raad van Bestuur en de commissaris ter gelegenheid van de buitengewone algemene vergadering, en elke andere website die vanaf onze website kan worden bezocht, worden niet geacht door middel van verwijzing te zijn opgenomen in een indiening in het kader van de Securities Act van 1933.

Bijlage