Focus op filgotinib en cystic fibrosis

 • Financiële resultaten over het eerste halfjaar:
  • Totale omzet €48,8 M, een stijging van €11,9 M vergeleken met H1 2015
  • Operationeel verlies met €11,3 M verbeterd tot €24,3 M
  • Kaspositie op 30 juni 2016 €968,5 M
  • Ruling voor verlaagd belastingtarief voor filgotinib inkomsten
 • Solide voortgang in de R&D portefeuille
  • Succesvolle conclusie van de discussies met de regelgevende autoriteiten over filgotinib in reuma Fase 3 programma
  • Uitbreiding van de cystic fibrosis samenwerking met AbbVie
  • Gunstige Fase 1 resultaten bij cystic fibrosis en artrose
  • Nominatie van twee preklinische kandidaten in inflammatie

Webcast presentatie morgen, 29 juli, om 14.00 CET,  www.glpg.com, +32 2 404 0659, code 4067587

Mechelen, België; 28 juli 2016, 22.00 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) maakt haar niet-geauditeerde resultaten bekend over het eerste halfjaar. Deze resultaten zijn uitgebreid omschreven in het online 2016 Eerste Halfjaarverslag gepubliceerd op de Galapagos website, www.glpg.com.

Galapagos rapporteert financiële resultaten in lijn met de verwachtingen en solide voortgang in haar R&D programma’s. Het FINCH Fase 3 programma met filgotinib in reuma wordt verwacht binnenkort van start te gaan en de voorbereidingen voor het Fase 3 programma in de ziekte van Crohn en het Fase 2/3 programma in colitis ulcerosa liggen op schema voor een start later dit jaar. Tijdens haar jaarlijkse R&D update heeft Galapagos substantiële progressie gepresenteerd in haar cystic fibrosis programma’s met AbbVie, waarin verscheidene Fase 1 en Fase 2 klinische studies uitgevoerd worden. Tenslotte hebben de andere programma’s in de pijplijn bemoedigende voortgang geboekt met de start van de FLORA Fase 2a studie met GLPG1690 in idiopathische longfibrose, de start van een Fase 1 studie met het nieuwe monoklonale antilichaam MOR106, veelbelovende artrose biomarker data voor GLPG1972 in Fase 1 en de nominatie van twee eigen preklinische kandidaten in idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. Met betrekking tot de Gilead filgotinib samenwerkingsovereenkomst heeft Galapagos bevestiging ontvangen van een ruling van het Belgische Ministerie van Financiën dat de samenwerkingsovereenkomst kan genieten van de Belgische aftrek voor octrooi-inkomsten, waardoor Galapagos 80% van haar octrooi-gerelateerde inkomsten mag aftrekken van haar belastbaar resultaat. Deze ruling geldt voor vijf jaar en daarna kan een verlenging worden aangevraagd.

“Ik ben tevreden met de resultaten over het afgelopen half jaar, zowel financieel als ook in onze R&D,” zei Onno van de Stolpe, CEO. “De focus van de investeerders in deze periode is op onze cystic fibrosis en filgotinib programma’s. Wij zijn blij met de succesvolle uitkomst van de discussies tussen Gilead en de regelgevende autoriteiten over het reuma onderzoeksprogramma. We verwachten dat filgotinib voor het einde van het jaar in twee Fase 3 studies en één Fase 2/3 studie zal zijn, een mijlpaal voor Galapagos. In cystic fibrosis zijn we op weg om de drievoudige combinatietherapie te kunnen aankondigen, met het doel om klasse II patiënten te gaan behandelen in klinische studies in 2017.”

“In de eerste helft van 2016 werd Galapagos opgenomen in de AEX en in de BEL20, de primaire index in respectievelijk Amsterdam en Brussel. Dit bevestigt de sterke ontwikkeling die Galapagos de laatste jaren heeft gemaakt,” zei Bart Filius, CFO. “Onze omzet in de eerste helft van 2016 is met 32% gestegen en het cash-genererende deel van de omzet is bijna verdrievoudigd[1]. Met een kaspositie van bijna €1 miljard zijn we goed gepositioneerd om uitvoering te geven aan onze veelbelovende pijplijn. Wij bevestigen onze cash burn verwachting voor het volledige jaar van €100 – 120 miljoen, uitgezonderd betalingen van Gilead voor filgotinib.”

Kerngetallen Eerste Halfjaar 2016 (niet-geauditeerd)
(€ miljoenen, behalve voor winst/verlies per aandeel)

  30 juni 2016 Groepstotaal 30 juni 2015 Groepstotaal
Omzet 48,8 36,9
R&D kosten (62,4) (63,3)
Algemeen & administratie/verkoop en marketing (10,7) (9,2)
Operationeel resultaat (24,3) (35,6)
Reële waarde aanpassing van
akkoord over intekening op
aandelen1
57,5  
Ander netto financieel resultaat (0,9) (0,1)
Belastingen 1,5
Netto resultaat 32,2 (34,2)
Gewone winst/verlies (-) per aandeel (€) 0,71 (1,06)
Verwaterde winst/verlies (-) per aandeel (€) 0,69 (1,06)
Kaspositie inclusief in pand gegeven geldmiddelen 968,53 404,62

Opmerkingen:
1) weerspiegelt de reële waarde aanpassing zonder cash impact van het financieel actief geboekt als gevolg van het akkoord met Gilead over de inschrijving op aandelen; dit bedrag compenseert de negatieve reële waarde aanpassing zonder cash impact van €30,6 miljoen geboekt in Q4 2015
2) inclusief €7,2 miljoen in pand gegeven geldmiddelen
3) inclusief €8,0 miljoen in pand gegeven geldmiddelen

Eerste halfjaarcijfers 2016
Een gedetailleerd Eerste Halfjaarverslag van 2016 is beschikbaar op www.glpg.com/financial-reports. Geprinte exemplaren kunnen worden aangevraagd via ir@glpg.com.

Teleconferentie en webcast presentatie
Galapagos zal morgen (29 juli 2016) om 14:00 (CET) een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden, die ook wordt uitgezonden als audio-webcast. Voor deelname aan de teleconferentie kunt u één van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:

CODE: 4067587

Verenigde Staten: +1 719 457 2086
Verenigd Koninkrijk: +44 203 043 2003
Nederland: +31 20 721 9251
Frankrijk: +33 1 7677 2274
België: +32 2 404 0659

Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen. Ga naar www.glpg.com om toegang te krijgen tot de live audio-webcast. De presentatie zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om te herbeluisteren.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 2, Fase 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 460 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications Director Communications
+1 781 460 1784

 

Paul van der Horst
Director Business Development & IR
+31 6 53 725 199
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen, die bepaalde risico’s en onzekerheden inhouden, zoals onder andere verklaringen betreffende de verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos (onder andere met betrekking tot de verwachte cash burn tijdens het boekjaar 2016), financiële resultaten, de timing van klinische studies, en de interacties met autoriteiten. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat de verwachtingen van Galapagos betreffende haar inkomsten en financiële resultaten voor 2016 en haar kosten voor 2016 niet correct zouden zijn (bijvoorbeeld omdat één of meer van haar assumpties waarop haar verwachtingen zijn gebaseerd omtrent inkomsten of kosten niet zou worden verwezenlijkt), de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data van de ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van haar kandidaatproducten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van haar kandidaatmedicijnen. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recent jaarverslag op formulier 20-F en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.[1] Toename in cash-gegeneerde omzet is inclusief $20 M in succesbetalingen van AbbVie voor het cystic fibrosis programma in de eerste helft van 2016