Filgotinib behaalt ook als monotherapie het primaire eindpunt in de DARWIN 2 reumatoïde artritis studie

  • ACR20 scores tot 73% na 12 weken monotherapie
     
  • Statistisch significante ACR20 en ACR50 scores bij alle doseringen
     
  • Klinische effectiviteit al na eerste week behandeling in deze studie
     
  • Veiligheidsprofiel in DARWIN 2 conform de eerdere studies met filgotinib in reumatoïde artritis


Webcast presentatie van de resultaten wordt op 28 april 2015 gehouden, om 16.00 uur, +32 2 620 0138, toegangscode 6206795, meer informatie onderaan dit bericht

Mechelen, België; 27 april 2015:  Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat de selectieve JAK1 remmer filgotinib als eenmaal daagse monotherapie een snelle verbetering van de klachten en symptomen van reumatoïde artritis laat zien. Alle belangrijke doelstellingen voor klinische effectiviteit zijn na 12 weken behandeling met filgotinib in de DARWIN 2 fase 2B studie bereikt.  De studie behaalde het primaire eindpunt met een statistisch significante verbetering in ACR20 score t.o.v. placebo na 12 weken behandeling.  Bovendien werd bij alle doseringen een statistisch significante verbetering van de ACR50 score en de DAS28(CRP) gezien.  Filgotinib werd goed verdragen en de hemoglobine-niveaus gingen omhoog.  Deze tweede set 12 weken resultaten in de nog lopende 24 weken durende studie bevestigt opnieuw het effectiviteits- en veiligheidsprofiel van filgotinib zoals gerapporteerd in eerdere klinische studies.  


DARWIN 2 is een nog lopend, 24 weken durend en dubbel geblindeerd, placebo gecontroleerd onderzoek met filgotinib. De behandeling wordt genomen als eenmaal daags een capsule (QD), in 3 verschillende doseringen. De huidige resultaten betreffen 283 patiënten met matige tot ernstige  reumatoïde artritis, die onvoldoende reageerden op methotrexaat.  Filgotinib of placebo werd gegeven als monotherapie: de behandeling met methotrexaat werd gestaakt voordat patiënten aan de behandeling begonnen.  Dit is een belangrijk verschil met Darwin 1, waarvan eerder de resultaten werden bekend gemaakt.  De patiënten in Darwin 2 werden voor het primaire eindpunt geëvalueerd tot 12 weken.   Galapagos verwacht de volledige 24 weken resultaten in het 3e kwartaal van dit jaar te rapporteren.


De tabel is een samenvatting van de ACR en DAS28 scores na 12 weken eenmaal daagse behandeling als monotherapie:


  Placebo
n=72
50 mg
n=72
100 mg
n=70
200 mg
n=69
ACR20,
NRI, % patiënten
31 67*** 66*** 73***
ACR50,
NRI, % patiënten
11 36** 34** 44***
ACR70,
NRI, % patiënten
4 8 19* 13
DAS28(CRP),
LOCF, gemiddelde verandering
-1.0 -1.7*** -2.0*** -2.3***

* p< 0.05 vs. placebo; ** p<0.01 vs. placebo; *** p<0.001 vs. placebo 

ACR scores gebaseerd op intent to treat (ITT) analyse, met non-responder imputation (NRI).

Gemiddelde DAS28(CRP) varieerde tussen 6.0 en 6.2 bij de start van de studie.  De DAS28(CRP) werd geanalyseerd met last observation carried forward (LOCF).


De resultaten in deze studie laten een snelle klinische effectiviteit zien, waarbij al na één week behandeling de ACR20 scores en de door de arts en patiënt gerapporteerde verbeteringen, zoals beoordeling van ziekte en pijn, statistisch significant zijn.

Gemeten over alle doseringsgroepen samen, inclusief placebo, stopte 1,8% van de patiënten de behandeling voortijdig vanwege bijwerkingen.  Het lage aantal patiënten dat voortijdig stopte brengt met zich mee dat de verdeling over de dosisgroepen geblindeerd moet blijven zolang de 24 weken studie nog loopt.  Meldingen van ernstige (2% van alle patiënten) en niet-ernstige bijwerkingen die samenhangen met de behandeling waren gelijkmatig verdeeld over placebo en alle doseringsgroepen.  Infecties en parasitaire aandoeningen kwamen het meest voor (15% voor filgotinib t.o.v. 10% voor placebo), met slechts 2 (0.7%) ernstige infecties die voor de betreffende dosisgroep nog geblindeerd blijven.  Conform de selectiviteit voor remming van JAK1 leidde behandeling met filgotinib tot een dosis-afhankelijke verbetering in hemoglobine (toenames ten opzichte van de start van de behandeling tot 0.4 g/dL, of 3.4% verhoging).  Een afname van neutrofielen, samenhangend met anti-ontstekingsactiviteit, werd gezien in de eerste 4 weken;  na 4 weken stabiliseerden de neutrofiel-niveaus en op elk moment bleven deze binnen de normale grenzen.  Er waren geen patiënten die stopten als gevolg van anemie, neutropenie of verhoging van transaminases (leverenzymen).  Er waren dosis-afhankelijke verhogingen van LDL en HDL cholesterol gezien.


 “De resultaten van de DARWIN 2 studie zijn werkelijk prachtig, met een overduidelijke en consistente klinische effectiviteit in alle deelnemende centra wereldwijd.  Als dit beeld zich doorzet in lange-termijn onderzoek, lijkt dit te betekenen dat selectieve JAK1 remming met filgotinib kan leiden tot een veiligere behandeling van reumatoïde artritis zonder in te boeten aan werkzaamheid”, stelt Professor Arthur Kavanaugh, MD, Professor of Medicine bij de University of California, San Diego (UCSD) School of Medicine, en hoofdonderzoeker voor DARWIN 2.


“De eenmaal daagse monotherapie in de DARWIN 2 studie leidde tot een gelijkaardige werkzaamheid als werd gezien bij de hoge doses in DARWIN 1, waar patiënten werden behandeld met een één- of tweemaal daagse dosis filgotinib gecombineerd met methotrexaat.  Ook bij deze studie zagen we de snelle eerste activiteit.  Deze resultaten ondersteunen ons geloof dat filgotinib gebruikt zou kunnen worden voorafgaand aan een anti-TNF behandeling,” zegt Dr Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer van Galapagos.  “De selectieve remming van JAK1 verhoogt het hemoglobine en bestrijdt daarmee de bloedarmoede in deze patiënten. Dit is van belang om hun chronische vermoeidheid tegen te gaan en hun algemene welbevinden te verbeteren.  Deze resultaten van 12 weken monotherapie doen ons geloven in een veelbelovende toekomst voor filgotinib.  We kijken uit naar de definitieve resultaten van de 24 weken studie voor zowel DARWIN 1 als 2 later dit jaar.”


Over de DARWIN 2 studie en de meetpunten

Het primaire eindpunt van de DARWIN 2 studie is werkzaamheid in termen van het percentage van patiënten die een ACR20 respons na 12-weken behandeling laten zien.  Volgens het protocol voor de DARWIN 2 studie dienen na 12 weken alle patiënten op placebo en zij die op een eenmaal daagse dosering van 50 mg filgotinib geen 20% verbetering laten zien in het aantal gezwollen en gevoelige gewrichten, te worden heringedeeld naar een 100mg eenmaal daagse dosering.  Patiënten in de andere groepen blijven op hun behandeling tot het einde van de studie op week 24.  Secundaire eindpunten zijn onder andere de werkzaamheid in termen van het percentage van patiënten met een ACR20 respons op week 24, ACR50 en ACR70 respons, de veiligheid en verdraagbaarheid van behandeling, en verbetering in de door de patiënten ervaren belemmering van het fuctioneren, vermoeidheid en lusteloosheid, en kwaliteit van leven.


De ernst van de reumatoïde artritis kan worden vastgesteld uitgaande van het samengestelde scorings-systeem aanbevolen door het American College of Rheumatology (ACR).  De ACR criteria meten de verbetering in het aantal gezwollen en gevoelige gewrichten, en includeren de beoordeling van de ziekte door patiënt en onderzoeker/behandelaar, en tevens een anti-ontstekingsbiomerker.  Deze klinische en laboratoriumparameters voor ziekte activiteit worden gecombineerd en leveren een samengestelde score, zijnde ACR20, ACR50 en ACR70.  Een ACR20 score betekent dat de patiënt minimaal een 20% verbetering heeft gehaald op de meeste van de subscores, en dit wordt beschouwd als een beperkte verbetering.  De ACR50 en ACR70 scores duiden op een minimaal 50% respectievelijk 70% vermindering van ziekte-criteria, en dit wordt beschouwd als belangrijke verbetering in de gezondheidstoestand van de patiënt.


De DAS28(CRP) of de Disease Activity Score gaat uit van 28 geselecteerde gewrichten en wordt berekend op basis van het aantal van die gewrichten dat gezwollen of gevoelig is, de algemene beoordeling van gezondheid door de patiënt zelf, en de serumconcentratie van CRP.  De DAS28 geeft een score op een schaal van 0 tot 10, wat een maat is voor de ernst van de reumatoïde artritis.  Patiënten in remissie (“genezen”) hebben een score onder 2,6; tussen de 2,6 en 3,2 spreken we van een laag actieve, milde ziekte.  Van 3,2 tot 5,1 is sprake van matige reumatoïde artritis en boven de 5,1 is de ziekte ernstig.

 

Teleconferentie en webcast presentatie

Galapagos zal op 28 april 2015 om 16:00 een voor iedereen toegankelijke teleconferentie houden.  Deze teleconferentie wordt ook via audio-webcast uitgezonden.  Voor deelname aan de teleconferentie kunt u een van de volgende telefoonnummers bellen, minimaal tien minuten voor aanvang:


Toegangscode:   6206795
     
         


Amsterdam, Nederland: 020 713 2790
Gratis, Nederland: 0800 020 2576
Brussels, België: 02 620 0138
Gratis, België: 0800 58032


Na de presentatie van de resultaten zal er een vraag- en antwoordsessie volgen.  Ga naar www.glpg.com om toegang te krijgen tot de audio-webcast.  De presentatie, een PDF van de slides en een transcript zullen later op de dag op de website van Galapagos beschikbaar zijn.


Over Galapagos

Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 25 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met figotinib laten zien na 12 weken behandeling in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reumatoïde artritis.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op: www.glpg.com


CONTACT


Galapagos NV

Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR

Tel: +31 6 2291 6240

ir@glpg.com


Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.