Fibrocor en Galapagos breiden samenwerking uit op het gebied van fibrose

Mechelen, België en Toronto, Canada; 15 januari 2020, 7.30 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) en Fibrocor Therapeutics Inc. (Fibrocor) hebben vandaag een uitbreiding aangekondigd van hun samenwerking die zich richt op nieuwe fibrose-targets. Ook neemt Galapagos een aandelenbelang in Fibrocor.

Fibrocor is een Canadees privaat bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling van therapieën voor fibrose van de nieren, lever, longen en andere organen. Het bedrijf heeft met een biobank voor fibrose een aantal nieuwe targets gevonden.

In januari 2019 kondigde Galapagos een samenwerking aan met Fibrocor voor het vinden van moleculen tegen een nieuw fibrose-target. Met de uitbreiding van vandaag krijgt Galapagos exclusief de optie om in totaal vier extra programma’s in licentie te nemen. Galapagos kan die optie nemen nadat de programma’s het lead optimization-stadium bereiken. Fibrocor blijft verantwoordelijk voor alle onderzoeksactiviteiten tot aan de optie. Daarna neemt Galapagos de verdere ontwikkeling van de programma’s over.

In ruil voor wereldwijde commercialiseringsrechten voor Galapagos ontvangt Fibrocor een licentievergoeding en komt het bedrijf in aanmerking voor betalingen voor de optie, alsook voor verdere mijlpaalbetalingen en royalty’s.

In het kader van de transactie neemt Galapagos ook een belang in Fibrocor en wordt dr. Paul Van der Horst, hoofd Business Development bij Galapagos, benoemd tot lid van de raad van bestuur.

“Allereerst willen we dr. Paul Van der Horst welkom heten in het bestuur. We denken dat hij het team uitstekend zal kunnen bijstaan”, zegt Mark Steedman, voorzitter en CEO van Fibrocor. “Deze overeenkomst versterkt onze relatie en zal ons een commerciële blik geven op ons onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, in samenwerking met een van de meest toonaangevende Europese biotechbedrijven. We hebben veel geluk dat we in deze positie zitten en kijken ernaar uit om van de samenwerking een blijvend succes te maken.”

“Het is fantastisch om te zien hoe zulke uitzonderlijke partners samenwerken aan uitmuntende wetenschap, om samen te streven naar toekomstige ontdekkingen van fibrose-targets en de ontwikkeling van geneesmiddelen”, aldus de Chief Scientific Officer van Fibrocor, prof. Richard Gilbert.

“De samenwerking met Fibrocor die vandaag werd aangekondigd, sluit perfect aan bij onze voortdurende inspanningen om onze fibrosepijplijn uit te breiden”, zegt dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos. “Fibrocor slaagt er met haar discovery-methode duidelijk in om interessante nieuwe targets te identificeren. We gaan ervoor om samen met het Fibrocor-team nieuwe therapieën te ontdekken die tegemoetkomen aan de grote onvervulde medische nood op het vlak van fibrose.”

Over Fibrocor
Fibrocor Therapeutics Inc., een spin-offbedrijf van TIAP, staat voor een nieuwe aanpak in het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, dankzij de combinatie van een state of the art platform voor genomics (ontwikkeld door dr. Jeff Wrana) en een biobank met niergegevens (geleid door dr. Darren Yuen). Hierdoor kunnen onderliggende genetische factoren, geassocieerd met specifieke klinische doelgroepen, worden blootgelegd en langetermijngegevens worden geanalyseerd om de versnellende factoren van ziektes te ontdekken.

TIAP is een toonaangevende provider van commercialiseringsdiensten, early-stage-financiering alsook de bemiddeling van samenwerkingsverbanden met professionele en particuliere investeerders. TIAP brengt 14 deelorganisaties samen, waaronder de University of Toronto, en heeft als belangrijkste doelstelling het aansturen van de commercialisering van hun meest veelbelovende onderzoeksdoorbraken via belangrijke mondiale en strategische partnerschappen.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Meerdere geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact Galapagos:


Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Senior Director Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Contact Fibrocor:
Mark Steedman
CEO
+1 416 903 4011

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met de identificatie en validatie van targets door Fibrocor, de mogelijke toekomstige uitoefening van de opties toegekend aan Galapagos, het werkingsmechanisme en mogelijke profiel, de vooropgestelde planning van klinische studies met, en mogelijke commercialisatie van enige therapieën die uit enig in licentie genomen programma zouden voortkomen, evenals verklaringen betreffende mogelijke toekomstige betalingen voor het lichten van een optie, het behalen van mijlpalen of royaltybetalingen. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: Galapagos’ verwachtingen betreffende enig toekomstig in licentie genomen ontwikkelingsprogramma (waaronder verwachtingen omtrent diens potentieel om tegemoet te komen aan de grote onvervulde medische noden op het vlak van fibrose) kunnen onjuist zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit huidige en toekomstige onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van de molecule(n) niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van Galapagos’ productkandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Bijlage