Evotec en Galapagos gaan samenwerking aan in fibrose

Mechelen, België, en Hamburg, Duitsland; 7 februari 2019, 7.30 CET – Evotec AG (Frankfurt Stock Exchange: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809) en Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigen vandaag een wereldwijde samenwerking aan op een nieuwe target voor fibrose en andere indicaties.

De samenwerking betreft een onderzoeksprogramma naar kleine moleculen voor de behandeling van fibrotische ziekten van de lever en andere organen. Het programma zit momenteel in de preklinische fase. Evotec heeft het target ontdekt en gevalideerd met behulp van het eigen platform voor fibrotische ziektes en de leverziekte NASH. Het bedrijf maakte gebruik van haar interne expertise in testontwikkeling en identificatie van kleine moleculen die het target moduleren. Het target zelf wordt niet openbaar gemaakt.  

Galapagos verwerft de wereldwijde commercialisatierechten, waarvoor Evotec een licentievergoeding ontvangt. Evotec komt ook in aanmerking voor verdere mijlpaalbetalingen en royalty’s. Galapagos is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het programma. Daarnaast zal Galapagos toegang krijgen tot specifieke technologie van Evotec om de laatste stappen in de preklinische ontwikkeling te ondersteunen. 

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer bij Evotec, licht toe: “We zijn verheugd om met Galapagos aan dit innovatieve project te werken, in een onderzoeksgebied waar een grote onvervulde medische nood bestaat. Het team van Galapagos deelt onze focus op innovatieve, first-in-class medicijnkandidaten, en we zijn dan ook blij om bij te dragen aan de onwikkeling van hun portfolio.”

“Volgend op de deal met Fibrocor die begin januari aangekondigd werd, onderstreept de samenwerking met Evotec die we vandaag bekend maken nogmaals onze toewijding om onze franchise in fibrose uit te breiden,” zegt Dr. Piet Wigerinck, Chief Scientific Officer bij Galapagos. “Wij hebben veel respect voor de wetenschappelijke know-how van Evotec, en kijken dan ook erg uit naar de samenwerking met het team.”

Over Evotec AG
Evotec is een bedrijf gespecialiseerd in allianties en samenwerkingsverbanden voor het ontdekken en de ontwikkeling van nieuwe medicijnkandidaten. Het bedrijf richt zich op de snelle voortgang van innovatieve productbenaderingen, in samenwerking met toonaangevende farmaceutische en biotechnologische bedrijven, academici, belangengroepen van patiënten en venture capitalists. Het is wereldwijd actief en het team van meer dan 2.500 werknemers biedt zowel stand-alone als geïntegreerde oplossingen aan van de hoogste kwaliteit voor het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen. Evotec dekt alle activiteiten, van target tot in de kliniek, om tegemoet te komen aan de behoefte van de industrie aan innovatie en efficiëntie bij het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen (EVT Execute). Het heeft een unieke positie opgebouwd door het samenbrengen van wetenschappelijke topexperts, en door het integreren van geavanceerde technologieën en aanzienlijke ervaring en expertise op belangrijke therapeutische gebieden, waaronder neurologische aandoeningen, diabetes en complicaties van diabetes, pijn en ontstekingsziektes, oncologie, infectieziektes, luchtwegaandoeningen en fibrose. Op basis hiervan heeft Evotec een brede en diepe pijplijn van ongeveer 100 productkandidaten in mede-eigendom in de klinische, preklinische en ontdekkingsfase (EVT Innnovate). Evotec heeft meerdere langetermijn-allianties opgezet met partners zoals Bayer, Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Takeda, UCB en anderen. Meer informatie op www.evotec.com  en via Twitter @EvotecAG.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact:

Evotec:
Gabriele Hansen
VP Corporate Communications & Investor Relations
+49.40.56081-255
gabriele.hansen@evotec.com

Investeerders Galapagos:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Director IR
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media Galapagos:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen Galapagos
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen in verband met het werkingsmechanisme en het profiel van, de vooropgestelde planning van klinische studies, de voortgang en resultaten van dergelijke studies, en de mogelijke commercialisatie van moleculen die voortkomen uit het in licentie genomen programma, evenals verklaringen over mogelijke toekomstige mijlpaalbetalingen en royalty’s. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat Galapagos’ verwachtingen betreffende de verdere ontwikkeling van het in licentie genomen programma onjuist zouden zijn, de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de huidige en toekomstige ontwikkelings- en onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van de product kandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.