Dr. Christine Mummery treedt toe tot Raad van Bestuur van Galapagos

Mechelen, België; 4 november 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de toetreding aan van Dr. Christine Mummery tot de Raad van Bestuur als onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder.

Dr. Mummery vult de vacature in die in de Raad van Bestuur was ontstaan na het aftreden van Dr. Vicky Sato op 31 december 2014.

Dr. Christine Mummery is sinds 2008 hoogleraar Ontwikkelingsbiologie en Hoofd van de afdeling Anatomie en Embryologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).  Na haar promotie in biofysica aan de Universiteit van Londen werd ze postdoc aan het Hubrecht Instituut in Utrecht, later ook staflid en groepsleider.  In 2002 werd zij door het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland benoemd tot hoogleraar aan het Utrechts Universitair Medisch Centrum.  In 2007 ontving zij een Harvard Stem Cell Institute/Radcliffe Fellowship aan het Massachusetts General Hospital en het Department of Disease Biophysics in Harvard University, waar op dat moment geïnduceerde pluripotente stamcellen werden ontwikkeld.  Zij isoleerde als eerste iPSC lijnen uit patiënten.  Haar primaire focus ligt op dit moment bij de ontwikkeling en gebruik van stamcellen in cardiovasculaire ontwikkelingen en ziektebeelden.

Ze was lid van de ethische raden van het ministerie van VWS, is lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), hoofdredacteur/redactielid van diverse tijdschriften, voormalig bestuurslid van ISSCR en voormalig voorzitter van de International Society of Differentation.  Daarnaast is ze bestuurslid van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMW) en voorzitter van de raad van bestuur van het hDMT (Institute for human Organ and Disease Model technologies), een non-profit R&D instituut dat Galapagos mede heeft opgericht.

Dr. Mummery: “Galapagos is een geweldig bedrijf, gepositioneerd om het verschil te maken in innovatieve medicijnontwikkeling voor patiënten.  Ik ben vereerd dat ik deel uitmaak van het team bij dit proces.”  

“We zijn blij dat Christine heeft toegestemd om lid van de Raad van Bestuur van Galapagos te worden.  Haar staat van dienst in wetenschappelijk onderzoek en prestaties maken haar tot een voortreffelijk lid van de Raad van Bestuur,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.

Over Galapagos  
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met filgotinib laten zien in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reuma.  Galapagos bereidt zich voor om met filgotinib Fase 3 studies voor reuma op te starten en de resultaten van een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn te rapporteren.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen. Galapagos verwacht dat Fase 2 met potentiator GLPG1837 van start gaat voor het einde van 2015, Fase 1 met corrector GLPG2222 voor het einde van 2015 en Fase 1 met C2 corrector GLPG2665 medio 2016.  GLPG1205, het eerste kandidaat-medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  De topline resultaten hiervan worden in Q4 2015 verwacht.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer en volledig eigendom van Galapagos, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer info op www.glpg.com.

CONTACT


Investeerders:                                                   Media:
Elizabeth Goodwin                                                 Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                         Director Communications
Tel:      +1 781 460 1784                                       Tel:      +31 6 53 591 999
E-mail:  ir@glpg.com                                              E-mail: communications@glpg.com


Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.