Correctie: kennisgeving van belangrijke deelneming

Mechelen, België; 29 juni 2010 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) maakt een correctie bekend met betrekking tot een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen op 28 juni 2010, overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007) betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

 

De kennisgeving ontvangen op 28 juni 2010 was ingediend namens Dhr. A. Strating, TWE Beheer, TWE Investment en Gestion Deelnemingen IV (en niet Gestion Deelnemingen V zoals verkeerdelijk vermeld in het persbericht van 28 juni 2010) die een gezamenlijke deelneming van 1.252.550 aandelen (5,2%) in Galapagos aanmeldden.  Deze deelneming staat los van de 1.184.602 aandelen (5,0%) in bezit van Gestion Deelnemingen V.

 

Aandeelhouderschap van Galapagos NV op 29 juni 2010:

 

Aandeelhouder Aantal aandelen Percentage
Delta Lloyd Levensverzekering NV 2.857.750 12,0%
Abingworth Management Limited 1.576.327 6,6%
Mr. A. Strating, TWE Beheer BV, TWE Investment BV, Gestion Deelnemingen IV BV 1.252.550 5,2%
Crucell Holland BV 1.236.097 5,2%
Gestion Deelnemingen V BV 1.184.602 5,0%
Johnson & Johnson 1.113.964 4,7%
GlaxoSmithKline 513.281 2,1%
Management 354.426 1,5%
Overige 13.801.041 57,7%
TOTAAL 23.890.038 100%

 

Over Galapagos
Galapagos is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Merck & Co. en Roche kan Galapagos mogelijk tot €3 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Inclusief de BioFocus en Argenta service units, heeft Galapagos nu meer dan 670 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com  

 

CONTACT

 

Galapagos NV
Onno van de Stolpe, CEO
Tel: +31 6 2909 8028

 

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.