Consistente bevindingen inzake veiligheid en langdurige werkzaamheid na behandeling van reumapatiënten met filgotinib na 84 weken in DARWIN 3 studie

Galapagos presenteert data uit DARWIN 3, andere filgotinibstudies en GLPG1972 van Galapagos op de American College of Rheumatology Meeting 2017

Mechelen, België; 5 november 2017; 15.00 CET – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt lange termijn opvolgingsdata aan voor het kandidaatmedicijn filgotinib in patiënten met matige tot ernstige reuma in de DARWIN 3 studie. In deze 84-weken analyse van 560 patiënten, die 1.708 patiëntjaren van blootstelling vertegenwoordigen, waren ongunstige gebeurtenissen en behandelingsgerelateerde labafwijkingen consistent met eerdere veiligheidsdata en heeft filgotinib langdurige werkzaamheid laten zien; veiligheids- en werkzaamheidsdata zijn samengevat in het abstract. Deze data en andere filgotinibstudies, evenals de Fase 1 First-in-Human resultaten met GLPG1972 van Galapagos in artrose, zullen gepresenteerd worden tijdens de American College of Rheumatology Annual Meeting 2017 in San Diego, CA.

Hieronder volgt een overzicht van alle presentaties over filgotinib op de ACR Annual Meeting 2017:

Long Term Safety of Filgotinib in the Treatment of Rheumatoid Arthritis: Week 84 Data from a Phase 2b Open-Label Extension Study, Mark C Genovese, et al, #1909 maandag 6 november 2017, Session “Rheumatoid Arthritis – Small Molecules, Biologics and Gene Therapy II: Trials Therapy” 4:30 – 6:00pm PT

The JAK1 Selective Inhibitor Filgotinib Regulates Both Enthesis and Colon Inflammation in a Mouse Model of Psoriatic Arthritis, Catherine Robin-Jaegerschmidt et al, #497

Correlation of Multi-Biomarker Disease Activity Score with Clinical Disease Activity Measures for the JAK1-Selective Inhibitor Filgotinib As Monotherapy and in Combination with Methotrexate in Rheumatoid Arthritis Patients, Mark C. Genovese, et al, #1458

No Effect of Baseline Serum CRP Levels on Clinical Efficacy Parameters in Rheumatoid Arthritis Patients Treated with Filgotinib: Post Hoc Analysis from Two Phase 2B Studies, Arthur Cavanaugh et al, #537

Effect of Baseline MTX Dose on Clinical Efficacy and Safety in Rheumatoid Arthritis Patients Treated with Filgotinib: Post-Hoc Analysis from a Phase 2B Study, Rene Westhovens et al, #534

Filgotinib, a Selective Janus Kinase 1 Inhibitor, Has No Effect on QT Interval in Healthy Subjects, Kacey Anderson et al, #531

Association between Clinical Response and Normalization of Patient-Reported Outcome Measures in Rheumatoid Arthritis: Post-Hoc Analysis from Two Phase 2b Filgotinib Studies, Mark C Genovese et al, #510

Monotherapy with Filgotinib, a JAK1-Selective Inhibitor, Reduces Disease-Related Biomarkers in Rheumatoid Arthritis Patients, Peter Taylor et al, #504

Lack of Drug-Drug Interaction between Filgotinib, a JAK-1 Selective Inhibitor, and a Representative Hormonal Contraceptive Medication, Levonorgestrel/Ethinyl Estradiol, Rebecca Begley et al, #1459

Ex Vivo Comparison of Baricitinib, Upadacitinib, Filgotinib, and Tofacitinib for Cytokine Signaling in Human Leukocyte Subpopulations, Iain B. McInnes et al, #2870

Filgotinib is een medicijn in ontwikkeling; de veiligheid en werkzaamheid zijn nog niet definitief vastgesteld.

GLPG1972 in artrose
Favorable Human Safety, Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of the ADAMTS-5 Inhibitor GLPG1972, a Potential New Treatment in Osteoarthritis, Ellen van der Aar et al, poster #1189 zal worden gepresenteerd op maandag 6 november.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3 studies tot onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere ziekten. Ons target discovery platform heeft drie nieuwe mechanismen opgeleverd die veelbelovende resultaten tonen bij patiënten met ontstekingsziekten, idiopathische longfibrose en atopische dermatitis. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 578 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP IR & Corporate Communications
+1 781 460 1784

Paul van der Horst
Director IR & Business Development
+31 71 750 6707
ir@glpg.com

Media:
Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verklaringen omtrent het werkingsmechanisme, het veiligheids- en werkzaamheidsprofiel van filgotinib en GLPG1972, de verwachte timing van klinische studies met filgotinib en GLPG1972, en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: dat Galapagos’ verwachtingen over de ontwikkeling van filgotinib en GLPG1972 onjuist zouden zijn; de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s, de registratie of verdere ontwikkeling van filgotinib en/of GLPG1972 niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (inclusief Gilead, haar samenwerkingspartner voor filgotinib en Servier, haar samenwerkingspartner voor GLPG1972), en de inschatting van het commercieel potentieel van filgotinib en GLPG1972. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.