CEO Galapagos breidt aandelenpakket uit

Mechelen, België; 7 december 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag een kapitaalsverhoging van €902.564 en de uitgifte van 225.641 nieuwe aandelen aan, als gevolg van het uitoefenen van warrants door houders van warrants van Galapagos, inclusief Onno van de Stolpe, CEO.  De heer van de Stolpe verkreeg 210.766 nieuwe aandelen als gevolg van het uitoefenen van warrants en bezit nu 290.976 aandelen in Galapagos.  Deze aandelen vertegenwoordigen 1,23% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
 
Sinds haar oprichting in 1999 heeft Galapagos warrantplannen aangewend om haar personeel en management te motiveren en te betrekken bij de groei en de ontwikkeling van de onderneming.  De warrants die nu werden uitgeoefend zijn in maart 2002 en april 2003 toegekend onder het Warrantplan 2002 België met een uitoefenprijs van €4,00 om één aandeel te verwerven en een uitoefentermijn van 8 jaar.  De warrants die in maart 2002 zijn toegekend verlopen in maart 2010 en de laatste periode waarin ze konden worden uitgeoefend eindigde op 30 november 2009.  In september 2009 heeft de heer van de Stolpe zich ertoe verbonden om gebruik te maken van deze laatste mogelijkheid om alle warrants die hem in maart 2002 waren toegekend uit te oefenen.  De heer van de Stolpe is ook nog steeds in het bezit van alle Galapagos-aandelen die hij heeft verworven door aankopen op de beurs en door uitoefening van warrants.
 
Door deze kapitaalsverhoging heeft Galapagos nu 23.610.820 uitstaande aandelen en een aandelenkapitaal van €127.723.203,20.
 
Over Galapagos
Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, botmetastase, cachexia, infectieziekten en stofwisselingsziekten.  De onderneming heeft allianties gesloten met GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck & Co.  Door middel van een alliantie met MorphoSys ontwikkelt Galapagos ook antistoffen tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum van target tot kandidaat-medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat-medicijn.  Galapagos heeft 495 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com.
 
 
CONTACT
Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 62 291 6240
ir@glpg.com
 
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.