BNP Paribas geeft kennis van deelneming van 5,08% in Galapagos

Mechelen, België; 9 februari 2015 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) heeft een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van BNP Paribas.


Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving[1] heeft Galapagos op 5 februari 2015 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van BNP Paribas Investment Partners SA, BNP Paribas Asset Management SAS, BNP Paribas Investment Partners Belgium SA, BNP Paribas Investment Partners UK Ltd. en CamGestion SA.  BNP Paribas meldde dat deze door haar gecontroleerde rechtspersonen op 30 januari 2015 1.538.622 Galapagos aandelen hielden, hetgeen 5,08% vertegenwoordigt van de 30.299.129 momenteel uitstaande Galapagos aandelen.  Dit is de eerste kennisgeving van BNP Paribas aan Galapagos.


Over Galapagos

Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische, en 25 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.    GLPG1205, het eerste medicijn gericht op nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa patiënten getest.  GLPG1690 is een medicijn met een nieuwe werkingsmechanisme tegen longziektes en wordt momenteel in een fase 1 studie gestest.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen voor taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen zullen  mutaties in het CFTR gen aanpakken.  Potentiator GLPG1837 is in een fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinisch kandidaat fase.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochtervennootschap Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkwartier in Mechelen, België, en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie kunt u vinden op www.glpg.com


CONTACT


Galapagos NV

Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations

Tel. +31 6 2291 6240

ir@glpg.com


Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.[1]             Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.