Benoeming van Dr. Walid Abi-Saab tot Chief Medical Officer van Galapagos

Mechelen, België; 17 januari 2017 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de benoeming aan van Dr. Walid Abi-Saab tot Chief Medical Officer. Hij begint op 1 maart 2017.

De Chief Medical Officer zal deel uitmaken van het Directiecomité en de leiding nemen over de algemene medische strategie van Galapagos. De CMO is verantwoordelijk voor de laatste fases van klinische ontwikkeling, medical and regulatory affairs, en productveiligheid. Hij zal een sleutelrol vervullen in de strategische planning, discussies over mogelijke samenwerkingen en presentaties voor investeerders en andere stakeholders.

Voorheen werkte Walid Abi-Saab bij Shire Pharmaceuticals, waar hij verschillende leidinggevende functies in klinische ontwikkeling vervulde, meest recent als Group Vice President, Global Clinical Development – Therapeutic Area Head, Gastro-intestinal, Endocrinology & Metabolism. Daarvoor leidde hij diverse klinische ontwikkelingsactiviteiten bij Novartis, Abbott Laboratories en Pfizer in verschillende therapeutische gebieden. Onder zijn leiding zijn meer dan 30 moleculen in klinische ontwikkeling gebracht, wat heeft geleid tot meerdere goedgekeurde medicijnen in de Verenigde Staten, de Europese Unie en Canada. Voorafgaand aan zijn functies in de farmaceutische industrie, was Walid Assistant Professor of Psychiatry and Neurosurgery aan de Yale University Medical School. Daar was hij hoofd van het onderzoek naar schizofrenie binnen de Clinical Neuroscience Research Unit en het Neurosurgery Epilepsy Microdialysis Research Program. Walid haalde zijn diploma geneeskunde aan de Université Saint Joseph in Beirut, Lebanon. Hij rondde zijn stage psychiatrie en een Neuroscience Research Fellowship af aan Yale University Medical School in New Haven, Connecticut.

“Ik vind het fantastisch om bij Galapagos te gaan werken in deze belangrijke ontwikkelingsfase. Ik ben enorm onder de indruk van het geweldige succes van Galapagos, zoals te zien is aan de rijke pijplijn. Ik kijk ernaar uit om deel te zijn van het team dat deze veelbelovende medicijnen naar patiënten wil brengen”, zei Dr. Walid Abi-Saab.

“We heten Walid van harte welkom in het Galapagos team. Met onze brede pijplijn van klinische programma’s, en onze ambitie om iedere twee jaar een Fase 3 studie te starten, breidt Galapagos haar ontwikkelingsactiviteiten sterk uit”, zei Onno van de Stolpe, CEO. “Walid brengt meer dan 15 jaar succesvol leiderschap in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen mee. We verwachten van Walid dat hij onze kandidaatmedicijnen die vroeg succes laten zien in de kliniek, ook door de volgende fases loodst, en van Galapagos een powerhouse van klinische ontwikkeling maakt.”

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3, 2, 1, preklinische studies en onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten. Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken. We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren. De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 480 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact

Investeerders: Media:
Elizabeth Goodwin Evelyn Fox
VP IR & Corporate
Communications
+1 781 460 1784
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Paul van der Horst
Director IR & Business
Development
+31 6 53 725 199
 

 
ir@glpg.com  

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder (zonder beperking) verwachtingen uitgesproken door het management van Galapagos, verklaringen in verband met Galapagos’ strategische ambities, de verwachte timing van klinische studies met Galapagos’ productkandidaten, en de vooruitgang en resultaten van dergelijke studies. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het feit dat data die voortkomen uit klinische onderzoeksprogramma’s de registratie of verdere ontwikkeling van Galapagos’ productkandidaten niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden, en de inschatting van het commercieel potentieel van Galapagos’ productkandidaten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief Galapagos’ meest recente jaarverslag op formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen al te groot vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document aan te passen aan enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.