Belangrijke update over de uitnodiging tot de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van Galapagos

Mechelen, België; 17 april 2020, 01.15 CET; gereglementeerde informatie – Door de huidige COVID-19-pandemie zal Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) haar algemene vergaderingen achter gesloten deuren houden, met uitsluitend voorafgaandelijke aandeelhoudersparticipatie.

De fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, volmachtdragers, houders van inschrijvingsrechten of andere personen die anderszins gerechtigd zijn om de algemene vergadering bij te wonen, is niet toegelaten op de jaarlijkse (gewone) en buitengewone algemene vergaderingen van Galapagos die gepland zijn op dinsdag 28 april 2020 om 14.00 uur (CET). Dit uit voorzorg tegen de coronapandemie en conform het Koninklijk Besluit nr. 4 onder bijzondere volmachten van 9 april 2020.

De aandeelhouders worden vriendelijk verzocht en sterk aangemoedigd om voorafgaand aan de vergaderingen te stemmen, hetzij via stemformulier, hetzij via volmacht.

Voor de vergaderingen gelden de volgende alternatieve regelingen:

      (1)   Volmachten kunnen enkel worden verleend aan de general counsel. Een aangepast volmachtformulier is beschikbaar op onze website op het tabblad “Investors > Shareholder Information > Shareholders’ Meetings > Proxy form”.
             
            Indien bij publicatie van dit persbericht al een volmacht ontvangen is waarin een andere volmachthouder aangeduid wordt, zullen de stemmen of onthoudingen in aanmerking genomen worden indien de volmacht specifieke steminstructies bevat, zonder dat de andere volmachthouder op de vergaderingen aanwezig moet zijn;
             
      (2)   De stemformulieren en volmachten moeten Galapagos uiterlijk op 24 april 2020 om middernacht CET bereiken.
             
            Een aangepast stemformulier is beschikbaar op onze website op het tabblad “Investors > Shareholder Information > Shareholders’ Meetings > Voting form”. Indien bij publicatie van dit persbericht al een stemformulier ontvangen is, zal er rekening gehouden worden met de stemmen of onthoudingen;
             

  1. Er mogen enkel schriftelijke vragen ingediend worden. Die moeten Galapagos uiterlijk op 24 april 2020 om middernacht CET bereiken. De antwoorden zullen ten laatste voorafgaand aan de stemming op onze website worden gepubliceerd;
     
  2. Beide vergaderingen zullen plaatsvinden op het kantoor van Van Halteren notaires – notarissen, de Lignestraat 13, 1000 Brussel, in plaats van op de maatschappelijke zetel van Galapagos.

             
Het wordt sterk aanbevolen om alleen e-mail (shareholders@glpg.com) te gebruiken voor alle communicatie met betrekking tot de algemene vergaderingen, aangezien de postdiensten mogelijk worden verstoord als gevolg van de pandemie. Merk ook op dat bovenvermeld Koninklijk Besluit ons vrijstelt van de verplichting om de (aangepaste) documenten betreffende de vergaderingen fysiek ter beschikking te houden op onze zetel of ze per post te bezorgen.

Bovenstaande regelingen primeren op de regelingen met hetzelfde onderwerp beschreven in de uitnodiging gepubliceerd op onze website op 27 maart 2020. Een aangepast deelnameformulier, rekening houdend met het feit dat alleen stemmen voorafgaand aan de vergaderingen is toegestaan, is beschikbaar op onze website op het tabblad “Investors > Shareholder Information > Shareholders’ Meetings > Attendance notification form”.

Een aangepaste uitnodiging en andere documenten met betrekking tot de algemene vergaderingen, met alle details over de procedures van de vergaderingen, kunnen worden geraadpleegd op onze website op www.glpg.com/shareholders-meetings. De onderstaande contactpersonen van het Investor Relations-team kunnen helpen bij de formaliteiten voor deelname van aandeelhouders voorafgaand aan de vergaderingen.

Galapagos dankt haar aandeelhouders voor hun steun in deze ongeziene situatie. Voor een brief van onze CEO over de COVID-19-pandemie en de impact ervan op Galapagos, kunt u terecht op www.glpg.com.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders:

Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Senior Director Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

Disclaimer
De inhoud van onze website, met inbegrip van ons jaarverslag over boekjaar 2019 en enige andere website die toegankelijk is vanaf onze website, worden niet geacht door middel van verwijzing geïncorporeerd te zijn in enige indiening verricht overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933.

 

 

Bijlage