Baker Brothers geven kennis van deelneming van 6,5% in Galapagos

Mechelen, België; 18 juli 2012 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat zij een kennisgeving van belangrijke deelneming heeft ontvangen overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving (Belgische wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt), van Baker Brothers Life Sciences L.P. en Baker Bros. Advisors LLC

Galapagos heeft op 13 juli 2012 een kennisgeving van belangrijke deelneming ontvangen van Baker Brothers Life Sciences L.P., 14159 L.P. en 667 L.P., vertegenwoordigd door Baker Bros. Advisors LLC.  Baker Brothers gaven kennis van het feit dat fondsen onder hun beheer op 6 juli 2012 1.722.066 Galapagos aandelen hadden, hetgeen 6,48% vertegenwoordigt van de 26.577.554 momenteel uitstaande Galapagos aandelen.   Het is de eerste keer dat Galapagos een kennisgeving van belangrijke deelneming ontving van deze aandeelhouder.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met vier  programma’s in de klinische fase en meer dan dertig programma’s in onderzoek en preklinische ontwikkeling.  Galapagos heeft ruim 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT
Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.