AbbVie en Galapagos presenteren resultaten taaislijmziekte (CF) onderzoek op ECFS conferentie

Mechelen, België; 15 juni 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) presenteert samen met AbbVie (NYSE: ABBV) resultaten tijdens de 38e jaarlijkse European Cystic Fibrosis Society conferentie in Brussel.

De presentatie “Development of Trafficking Assays to Evaluate Novel Corrector-Potentiator Combinations,” door Dr Corina Balut van AbbVie, bracht resultaten naar buiten van een nieuwe test die AbbVie en Galapagos samen ontwikkeld hebben.  Met deze test is het effect van CF-moleculen te bepalen op de CF mutatie F508del, en is inzicht te krijgen in de bijdrage van elke component in combinaties van CF-moleculen. In een test met gelabeld CFTR eiwit kan heel specifiek en met grote gevoeligheid gekeken worden naar het transport en de stabiliteit van CFTR in cellen.  Met deze nieuwe test is ook het effect van CF moleculen (correctors) meetbaar op de werkzaamheid van CFTR, en levert daarmee inzicht in het werkingsmechanisme.

De presentatie is beschikbaar op de Galapagos website, www.glpg.com.

Galapagos en AbbVie werken samen aan de ontwikkeling van een combinatietherapie (triple combo) voor taaislijmziekte patiënten met de klasse II (F508del) mutatie. Potentiator GLPG1837 zit in Fase 1 en zal naar verwachting Fase 2 in klasse III patiënten ingaan voor eind dit jaar.   Nieuwe corrector GLPG2222 zal naar verwachting Fase 1 ingaan voor eind dit jaar.  Galapagos en AbbVie verwachten om een tweede corrector te selecteren uiterlijk in de derde kwartaal van 2015, waarmee de 3 componenten van de triple combo klaar met de discovery fase zullen zijn.  De tweede corrector gaat naar Fase 1 in het tweede kwartaal van 2016.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie Fase 2, twee Fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten.  AbbVie en Galapagos zijn een wereldwijde samenwerking aangegaan voor de ontwikkeling en commercialisatie van filgotinib.  Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met figotinib laten zien na 12 weken behandeling in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reumatoïde artritis.  AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose).  Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een Fase 1 studie.  Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase.  GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een Fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest.  GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een Fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & IR
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.