Sterke omzetstijging en grote vooruitgang in researchprogramma’s voor Galapagos in het eerste halfjaar 2007

 •          Omzetstijging van 140% naar €26,3 M
 •          Programma’s in bot- en gewrichtsziekten sneller naar in de kliniek door investering in R&D van €15,7 M
 •          Uitbreiding van turnkey alliantie met GSK op gebied van artrose
 •          Integratie van vestigingen en rationalisering van bedrijfsvoering met kostenbesparing als doel
 •          Operationeel verlies van de Groep €16,7 M, inclusief €2,7 M herstructurerings- en andere éénmalige kosten
 •          Kaspositie €37,1 M op 30 juni 2007
 •          Verwachte mijlpaalbetalingen aan Galapagos overschrijden de €300 M
 •  
  Webcast teleconferentie vandaag om 9.30 uur via www.glpg.com
   
  Mechelen, België; 8 augustus 2007 – Galapagos NV (Euronext & LSE: GLPG), een geïntegreerd drug discovery bedrijf, maakt haar financiële resultaten bekend voor het eerste half jaar van 2007 en bevestigt de afgegeven verwachtingen voor de tweede helft van 2007.
   
  Galapagos’ operationele en strategische ontwikkelingen in de eerste helft van 2007:
 •          De Drug Discovery divisie van Galapagos laat uitstekende resultaten zien in haar programma’s voor bot- en gewrichtsziekten.  Testen in dier modellen laten nieuwe en sterke resultaten zien in het artrose programma en daardoor ligt Galapagos goed op schema om fase I klinische studies te starten in 2008.
 •          De SARM[1] en OARA[2] moleculen tegen osteoporose (botontkalking) laten een verhoging van botsterkte in knaagdier modellen zien, en het effect is sterker dan bij zgn. bisfosfonaten, de nu gebruikte medicijnen voor de behandeling van botontkalking.
 •          Binnen de alliantie met GlaxoSmithKline  in artrose, heeft Galapagos twee mijlpalen behaald en bovendien de samenwerkingsovereenkomst uitgebreid met drug discovery programma’s gebaseerd op GSK targets.  Ook heeft GSK een aandelen investering van €4,4 M in Galapagos gedaan.
 •          De BioFocus DPI service divisie heeft haar inkomsten bijna verdubbeld tot €22,5 M, een totale groei van 95%, en een organische groei van 12%, vergeleken met de eerste zes maanden van 2006.  Hoge vaste lasten hebben geleid tot een verlies van €2,6 M voor de divisie over de eerste zes maanden.  Synergie en besparingen zullen zichtbaar worden wanneer ons programma voor verbetering van onze kostenstructuur haar vruchten gaat afwerpen gedurende de rest van 2007 en in 2008.
 •          Het aantal medewerkers is gestegen naar 460, waaronder 177 PhDs.
 •  
  [1] Selective androgen receptor modulator
  [2] Osteoclast adhesion receptor antagonist
   
   
  Kengetallen half jaar 2007
  (€ M, behalve voor het netto verlies per aandeel)
  Opmerking: de drug discovery activiteiten van Discovery Partners International Inc zijn verkregen op 5 juli 2006.  Inpharmatica Ltd werd verkregen op 5 december 2006 en ProSkelia SASU op 22 december 2006.
   
  30 juni 2007
  30 juni 2006
  Omzet[3]
  26,3
  11,0
  Verkoopkosten
  -14,8
  -5,8
  Bedrijfsresultaat3
  11,5
  5,2
  R&D kosten
  -15,7
  -4,0
  Algemeen & administratief
  -11,7
  -5,3
  Sales & marketing
  -1,1
  -1,0
  Integratiekosten
  -0,2
  -0,1
  Financieringskosten
  -0,3
  Belasting en overig
  0,5
  Operationeel verlies
  -16,7
  -5,5
  Verlies per aandeel (€)
  -0,72
  -0,42
  Liquide middelen
  37,1
  20,0

  [3] Inclusief “andere inkomsten”
   
   
  “Galapagos heeft haar R&D activiteiten sterk uitgebreid, in lijn met de strategie om volgend jaar een klinische portfolio te leveren op gebied van bot- en gewrichtsziekten.  We hebben niet alleen de geplande vooruitgang in onze eigen programma’s volgens gerealiseerd, maar ook resultaten geboekt in onze allianties met r&d partners die mijlpaalbetalingen hebben opgeleverd.  Bovendien hebben we onze turnkey alliantie met GSK uitgebreid”, aldus Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Na de overnames van vorig jaar, zal BioFocus DPI blijven werken aan het optimaliseren van het resultaat, met continuering van de omzet groei.  We zijn van mening dat de acquisities van DPI en Inpharmatica in 2006 een servicedivisie hebben gecreëerd die in de komende jaren significante cash flows kan opleveren, waarmee de noodzaak van externe financiering voor onze Drug Discovery programma’s wordt verkleind”.
   
  “Een gezonde groei van zowel de service divisie als de inkomsten door het behalen van mijlpalen heeft ervoor gezorgd dat de omzet van de Groep met 140% is gegroeid in de eerste zes maanden van 2007”, zegt Leo Steenbergen, CFO van Galapagos.  “We liggen op schema om een omzet te verwezenlijken voor heel 2007 in lijn met onze afgegeven verwachting.  We zullen in het tweede halfjaar van 2007 een verdere consolidatie van de bedrijfsvoering doorvoeren waardoor de basiskosten zullen verminderen”.
   
   
  Operationeel overzicht
  Versnelling van de therapeutische programma’s
  De Drug Discovery divisie laat uitstekende resultaten zien en de programma’s in alle drie de ziektegebieden stevenen af op de klinische fase.  Deze divisie was goed voor een totaal van €4,6 M in mijlpaalbetalingen in het eerste halfjaar van 2007.  Onze lead compounds in het reumaprogramma blijken in staat op significante wijze in de ziekte in te grijpen, zowel door bescherming tegen botverlies als door vermindering van zwelling van gewrichten in het gold standard diermodel voor reuma.  In het artrose programma hebben we Proof of Principle in een diermodel aangetoond, met aangroei van nieuw kraakbeen en bot.  In onze anti-catabolische aanpak van artrose geven onze lead compounds een preventie tegen kraakbeenafbraak.  In het osteoporose (botontkalking) programma kondigde Galapagos in juni aan dat Wyeth drie drug targets voor botaanmaak heeft gelicentiëerd uit de samenwerkingsovereenkomst van 2003.  Dit leverde een mijlpaalbetaling op van €1,05 M.  De SARM en OARA moleculen tegen osteoporose laten in knaagdier modellen een verhoging van botsterkte zien, en het effect is sterker dan bij de zgn. bisfosfonaten, de nu gebruikte medicijnen voor de behandeling van botontkalking.  Deze goede resultaten in onze drie speerpunt-programma’s op gebied van bot- en gewrichtsziekten versterken het vertrouwen van Galapagos om te blijven focussen op de ontwikkeling van onze eigen medicijnen naar en in de kliniek.  Met de expertise van Clinquest Inc. en de aanstelling van Cees Wortel als acting Chief Medical Officer in mei 2007, is Galapagos in staat een klinische infrastructuur te bouwen om fase I studies in bot- en gewrichtsziekten te starten in 2008.
   
   
  Estrogen glucoside
  Door het succes en kwaliteit n det vertrouwen van Galapagosget r&d partners die mijlpaalbetalingen hebben opgeleverd an onze interne drug discovery programma’s en de kwaliteit van de lead compounds, hebben we besloten om onze beschikbare middelen op deze programma’s te richten en het estrogen glucoside (E2G)  programma alleen voort te zetten indien er een commerciële partner gevonden wordt.  Galapagos heeft voor E2G een licentie-optie gekregen door de acquisitie van ProSkelia in december 2006.  Onderhandelingen met enkele geïnteresseerde partijen zijn in gang gezet.
   
   
  Uitbreiding van de GSK samenwerking op gebied van artrose
  In juni 2006 zijn Galapagos en GlaxoSmithKline een brede samenwerking aangegaan gericht op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen artrose.  In deze langlopende alliantie, van target identificatie tot klinische fase IIa (Proof of Concept) zal Galapagos moleculen ontwikkelen op basis van onze gepatenteerde artrose-targets.  GSK heeft een optie op de moleculen om deze verder te ontwikkelen en de resulterende medicijnen te vermarkten.  In het eerste halfjaar van 2007 zijn drie mijlpalen behaald, goed voor betalingen door GSK van €3,6 M.  In juni 2007 werd de samenwerking uitgebreid met één dan wel twee drug discovery programma’s gebaseerd op GSK targets.  Binnen de uitgebreide samenwerking kan Galapagos €186 M aan mijlpaalbetalingen krijgen en tot tweecijferige royalties uit wereldwijde verkopen voor twee producten.  Met deze uitbreiding van de alliantie kan het totaal aan betalingen voor Galapagos voortkomend uit allianties oplopen tot €300M.
   
   
  Groei en performance van de servicedivisie
  BioFocus DPI heeft een groei van 95% laten zien t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, met name dank zij de acquisitie van de activiteiten van Discovery Partners International (DPI) en Inpharmatica in 2006.  Deze acquisities zorgden voor een uitbreiding van zowel producten als diensten van BioFocus DPI en de servicedivisie in de wereldwijde top van de drug discovery bracht.   BioFocus DPI behaalde een 12% organische groei in het eerste half jaar van 2007, iets  onder de beoogde groei van 15% voor heel 2007.  BioFocus DPI heeft in de eerste 6 maanden nieuwe overeenkomsten aangekondigd met bestaande partners zoals Amgen, AstraZeneca, Ono Pharmaceuticals, Johnson & Johnson en Cancer Research Technology.  Ook werden contracten met nieuwe klanten afgesloten zoals met de US Environmental Protection Agency, met de University of Bristol en met de University of Rochester.  BioFocus DPI kondigde ook een mijlpaal betaling aan voor het resultaat in de target identificatie samenwerking met Boehringer Ingelheim. 
   
  Het segment verlies voor BioFocus DPI over de eerste zes maanden van het jaar bedroeg €2,6 M.  Synergie en besparingen zullen zichtbaar worden wanneer ons programma voor verbetering van onze kostenstructuur  haar vruchten gaat afwerpen gedurende de rest van 2007 en in 2008.  Dit zal uiteindelijk leiden tot een goed geïntegreerde, efficiënte en kosteneffectieve service-organisatie.  De target discovery afdeling verhuisde naar nieuwe laboratoria in Leiden.  De efficiency en winstgevendheid van de high-throughput screening en de natural products business zal verbeteren door de labs van Heidelberg en Basel later dit jaar samen te voegen.  Ook zullen in november de activiteiten van Cambridge verhuisd worden naar het BioFocus DPI hoofdkwartier in Saffron Walden, waardoor de interactie tussen de medicinale chemie- en de ADMET-teams vergemakkelijkt zal worden.  Galapagos verwacht dat deze initiatieven kostenbesparingen zullen opleveren waardoor de winstgevendheid van BioFocus DPI in de komende jaren gewaarborgd is.
   
   
  Meer informatie over de halfjaar resultaten
   
  Omzet
  Galapagos’ omzet over de eerste helft van 2007 bedroeg €25,0 miljoen tegenover €10,2 miljoen in dezelfde periode in 2006.  De totale omzet inclusief andere inkomsten bedroeg €26,3 miljoen vergeleken met €11,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2006.  Deze stijging is toe te schrijven aan de organische groei van BioFocus DPI alsook aan de overnames van de activiteiten van Discovery Partners International in juli 2006 en van Inpharmatica en ProSkelia in december 2006.  De resultaten van de verkregen bedrijven zijn volledig meegerekend in de resultaten van het eerste halfjaar van 2007, maar niet in de geconsolideerde resultaten van het eerste halfjaar van 2006.
   
  Resultaten
  Het netto verlies voor het eerste halfjaar van 2007 was €16,7 miljoen, inclusief €2,7 miljoen aan herstructurerings- en andere éénmalige kosten, tegenover een verlies van €5,5 miljoen in de eerste zes maanden van 2006.
   
  De totale kosten voor onderzoek en ontwikkeling in het eerste halfjaar van 2007 waren €15,7 miljoen tegenover €4,0 miljoen in dezelfde periode in 2006.
   
  Algemene en administratieve kosten, inclusief €2,7 miljoen herstructurering en andere éénmalige kosten, bedroegen €11,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2007 tegenover €5,3 miljoen in de eerste zes maanden van 2006.  Dit is het directe gevolg van de overnames in 2006 waarbij de kosten volledig zijn meegerekend in het eerste halfjaar van 2007, maar niet in de geconsolideerde resultaten van het eerste halfjaar van 2006.  Wanneer de kosten voor herstructurering en de andere éénmalige kosten buiten beschouwing worden gelaten, dan heeft Galapagos de algemene en administratieve kosten teruggebracht tot 34% van de totale omzet, tegenover 49% in het eerste halfjaar van 2006.
   
  Kasstroom en liquide middelen
  De netto kas-uitstroom was €14,5 M in de eerste helft van 2007.  De kasstroom als gevolg van bedrijfsactiviteiten was €19,3 M tegenover €1,5 M in dezelfde periode in 2006.  Dit resultaat wordt veroorzaakt door de geplande stijging in r&d kosten, het segment resultaat van BioFocus DPI en de herstructurerings- en andere éénmalige kosten.  De kapitaalverhoging, onderdeel van de GSK alliantie, was goed voor €4,4 M.  Galapagos’  kasstroom en liquide middelen bedroegen €37,1 M op 30 juni 2007.
   
  De vooruitzichten voor 2007
   
  Op basis van het huidige zicht op onze inkomsten, herhalen wij onze omzet verwachting voor geheel 2007 van €54 tot €58 M, een stijging van 150 tot 165% ten opzichte van onze geconsolideerde inkomsten over heel 2006.  We houden tevens vast aan onze richtlijn voor R&D uitgaven van €33 M en, gebaseerd op de contracten in de pijplijn, een maximale cash burn van €20 M, waardoor onze kaspositie aan het eind van 2007 meer dan €31 M zal bedragen.
   
  Wij blijven op de juiste weg om de strategische doelstellingen voor 2007 te behalen:
 •          Het afleveren van preklinische kandidaat-medicijnen in reuma en botontkalking
 •          Verdere groei van de BioFocus DPI servicedivisie
 •          Verhoging van de inkomsten uit mijlpalen als compensatie voor r&d kosten
 •          Partnering van onze r&d programma’s met grote farma bedrijven om lange termijnwaarde te creëren.
 •  
  Interim Report 2007
  De elektronische versie van Galapagos’ halfjaarcijfers 2007 is nu online beschikbaar op www.glpg.com/investor/financial_reports.htm.  Gedrukte exemplaren ervan zijn te bestellen d.m.v. een e-mail naar ir@glpg.com.
   
  Conference call en webcast presentatie
  Galapagos zal vandaag een voor ieder toegankelijke teleconferentie houden die begint om 09.30 uur, deze zal ook worden uitgezonden via webcast.  Voor deelname aan de teleconferentie, kunt u +32 2290 1608 bellen, minimaal tien minuten voor aanvang.  Na de presentatie van de resultaten zal een vraag- en antwoordsessie volgen.  De audio webcast is te volgen via Galapagos’ website www.glpg.com, en zal kort na de uitzending beschikbaar zijn om nogmaals te beluisteren.
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext Brussel, GLPG; Euronext Amsterdam, GLPGA, Londen AiM: GLPG) is een biotechnologiebedrijf dat zich richt op innovatief gentechnologisch geneesmiddelenonderzoek.  Het heeft preklinische onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten en cachexia.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het gebied van target-tot-kandidaat medicijn.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Daarnaast levert BioFocus DPI adenovirale reagentia voor de snelle identificatie en validatie van nieuwe targets, collecties van chemische moleculen voor drug discovery alsmede informatica en ADMET database producten om targets en chemische moleculen te selecteren.  Galapagos heeft 460 medewerkers in zeven landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer informatie over Galapagos en BioFocus DPI is te vinden op www.glpg.com en www.biofocusdpi.com.
   
  CONTACT
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 290 980 28
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”,” zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s,n onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.