Sleutelrol voor Galapagos medicijn-target bij ziekte van Alzheimer

 •         
 • Basis voor een mogelijk baanbrekend medicijn

 •         
 • Publicatie in Science

 •         
 • Amerikaans octrooi toegekend

   
  Mechelen, België, 13 februari 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt de ontdekking aan van een medicijn-target dat een sleutelrol speelt bij de ziekte van Alzheimer.  Deze doorbraak wordt vandaag gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift Science.  De resultaten die vandaag in Science worden gepubliceerd, komen voort uit de samenwerking tussen Galapagos en de universitaire groep van Professor Bart De Strooper van het VIB en de KU Leuven (België).  Het Amerikaanse Patent Office heeft aan Galapagos octrooi verleend op deze ontdekking. 
   
  Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos, hierover: “Er is een enorm gebrek aan medicijn targets in dit ziektegebied, en het is dan ook prachtig dat Galapagos GPR3 heeft ontdekt.  Professor De Strooper is één van de meest vooraanstaande experts op het gebied van de ziekte van Alzheimer.  Door deze samenwerking hebben we de sleutelrol van GPR3 in deze ziekte kunnen vaststellen, en we zijn blij dat we deze resultaten nu met alle  wetenschappers kunnen delen.  Galapagos gaat nu op basis van dit target GPR3 een kandidaat medicijn ontwikkelen voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.”
   
  Cruciale rol voor medicijn-target
  Het artikel in Science beschrijft hoe de sleutelrol van medicijn-target GPR3 bij de ziekte van Alzheimer werd aangetoond.  Het blokkeren van GPR3 stopte de ophoping van het zogenaamde beta-amyloide, een eiwit dat voorkomt in de hersenen van Alzheimer patiënten en dat algemeen wordt beschouwd als de oorzaak van deze ziekte.  Het artikel laat ook zien dat het niveau van GPR3 verhoogd is in juist dat deel van de hersenen dat is aangedaan bij Alzheimer patiënten.  De activiteit van GPR3 kan waarschijnlijk worden geremd met een medicijn, zonder de bijwerkingen die optreden bij de andere middelen die in ontwikkeling zijn voor Alzheimer.  Samenvattend is GPR3 een veelbelovend target voor de ontwikkeling van een medicijn voor de ziekte van Alzheimer.
   
  Galapagos heeft onlangs US patent 7.429.459 toegekend gekregen voor het gebruik van GPR3 in medicijnontwikkeling voor de ziekte van Alzheimer.  Vergelijkbare octrooiaanvragen lopen in Europa en daarbuiten.  Galapagos ontdekte het Alzheimer target met haar gepatenteerde technologie-platform, waar ook de targets voor o.a. reuma en artrose uit voortkomen.
   
  Het artikel “The orphan G protein-coupled receptor 3 modulates amyloid-beta peptide generation in neurons” is nu beschikbaar op de website van Science (www.sciencemag.org) en zal vandaag in druk verschijnen[1].
   
  Over de ziekte van Alzheimer
  De ziekte van Alzheimer is een vorm van dementie, een terminale aandoening van de hersenen die tot problemen leidt met het geheugen, het denken en het gedrag.  In 2006 waren er wereldwijd 27 miljoen patiënten met Alzheimer en de verwachting is dat dit aantal in 2050 zal zijn verviervoudigd.  Alzheimer is nog niet te genezen; er zijn wel vormen van medicatie die de symptomen van de ziekte kunnen vertragen.
   
  Over het Alzheimer programma van Galapagos
  Gebruik makend van haar adenovirale  technologie platform, heeft Galapagos nieuwe targets gevonden voor de ziekte van Alzheimer.  Dit werk werd ondersteund met een subsidie  van €1,4 miljoen door het IWT in Vlaanderen.  Galapagos heeft in dat onderzoek een aantal nieuwe targets ontdekt (waaronder GPR3) en octrooiaanvragen ingediend op de rol van deze targets bij de ziekte van Alzheimer.  In januari 2006 nam Galapagos de strategische beslissing om de interne medicijnontwikkeling  te richten op de bot- en gewrichtsziekten, maar zette ondertussen het Alzheimer-onderzoek voort via een samenwerking met Professor Bart De Strooper van het VIB en de KU Leuven (België).  Galapagos is van plan om gesprekken aan te gaan met mogelijke farmaceutische partners, en is de ontwikkeling gestart van een Alzheimer-medicijn op basis van GPR3.
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf met kleine molecuul onderzoeksprogramma’s in bot- en gewrichtsziekten, bot metastase, cachexia, anti infectieziekten en metabolische ziekten.  Het is risico dragende allianties aangegaan met GSK, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck.  Door middel van een alliantie met MorphoSys, is Galapagos nu ook antilichaam therapieën aan het ontwikkelen in bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ service-divisie BioFocus DPI levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten op het hele gebied van targets tot aan kandidaat medicijnen.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Galapagos heeft 470 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com.
   
  Over VIB
  VIB is een non-profit onderzoeksinstituut in de levenswetenschappen.  Zo’n 1.100 wetenschappers en technici verrichten basisonderzoek naar de moleculaire mechanismen die instaan voor de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen.  Door een hecht partnerschap met vier Vlaamse universiteiten – R.U. Gent, K.U. Leuven, Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel – en een stevig investeringsprogramma, bundelt VIB de krachten van 65 onderzoeksgroepen in één instituut.  Hun onderzoek heeft tot doel de grenzen van onze kennis fundamenteel te verleggen.  Met zijn technologie transfer activiteiten beoogt VIB de omzetting van onderzoeksresultaten in producten ten dienste van de consument en de patiënt.  VIB ontwikkelt en verspreidt een breed gamma aan wetenschappelijk onderbouwde informatie over alle aspecten van de biotechnologie.  Meer info op www.vib.be.
   
  Over K.U. Leuven
  De Katholieke Universiteit Leuven, opgericht in 1425, is één van de oudste universiteiten van Europa.  Ze biedt een brede waaier aan zowel Nederlandstalige als Engelstalige studieprogramma’s.  Daarnaast is de K.U. Leuven een internationaal leidinggevend onderzoekscentrum met een goed evenwicht tussen fundamenteel- en toegepast onderzoek in verschillende disciplines.  De universiteit telt ruim 33.000 studenten; ruim één tiende komt uit het buitenland.  Er werken meer dan 17.000 mensen, van wie ongeveer de helft in UZ Leuven, het universitair ziekenhuis.  Meer info op www.kuleuven.be.
   
  Centrum voor Menselijke Erfelijkheid
  Het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid (CME) doet onderzoek, geeft onderwijs en verleent diensten op gebied van humane genetica, kanker en neurologische ziektes.  Met behulp van genetica wil het CME menselijke ziektes beter begrijpen.  Er wordt vooraanstaand onderzoek gedaan in de moleculaire genetica en er is een platform met genetische technologieën om klinisch- en fundamenteel onderzoek te ondersteunen binnen en buiten België.  Het CME stelt haar klinische en wetenschappelijke expertise ten dienste van de maatschappij in de vorm van advies, diagnose en behandeling.  Er wordt ook aandacht besteed aan de sociale-, ethische- en psychologische invloed van nieuwe inzichten en klinische praktijken in de humane genetica op individueel en op maatschappelijk vlak.  Meer info op med.kuleuven.be/dme.
   
  CONTACT
   
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  +31 6 2909 8028
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, alsmede gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.
     [1] Volledige referentie: Thathiah, A., Spittaels, K., Hoffmann, M., Staes, M., Cohen, A., Horré, K., Vanbrabant, M., Coun, F., Baekelandt, V., Delecourte, A., Fischer, D.F., Pollet, D., De Strooper, B., and Merchiers, P.  The orphan G protein-coupled receptor 3 modulates amyloid-beta peptide generation in neurons. Science 323 (2009), 946-951.