Publicatie van het jaarverslag en uitnodiging voor de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen

Mechelen, België; 25 maart 2016 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag haar jaarverslag over boekjaar 2015 gepubliceerd.

Het jaarverslag over boekjaar 2015, met toelichting bij zowel financiële als niet-financiële prestaties, is online beschikbaar op http://reports.glpg.com/annual-report-2015/nl/ en kan ook als PDF gedownload worden.

Daarnaast heeft Galapagos de eer haar Aandeelhouders, Warranthouders, Bestuurders en Commissaris uit te nodigen op de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen worden gehouden op dinsdag 26 april 2016 om 14.00 uur op de zetel van de Vennootschap.

Om tot de Algemene Vergaderingen te worden toegelaten, dienen de houders van effecten uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen en artikel 29 van de statuten van de Vennootschap, en de formaliteiten die beschreven zijn in de oproepingen na te leven.  De oproepingen en andere documenten met betrekking tot de Algemene Vergaderingen kunnen worden geraadpleegd op onze website.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Onze pijplijn bestaat uit drie Fase 2, drie Fase 1, vijf preklinische studies en 20 onderzoeksprogramma’s in cystic fibrosis, fibrose, artrose, ontstekings- en andere ziekten.  Wij hebben filgotinib ontdekt en ontwikkeld: in samenwerking met Gilead streven we ernaar om deze selectieve JAK1-remmer in ontstekingsziekten wereldwijd voor patiënten beschikbaar te maken.  We richten ons op het ontwikkelen en het commercialiseren van nieuwe medicijnen die het leven van mensen verbeteren.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 440 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië.  Meer informatie op www.glpg.com.

Contact
Galapagos NV

Investeerders:                                                 Media:
Elizabeth Goodwin                                               Evelyn Fox
VP IR & Corporate Communications                    Director Communications
+1 781 460 1784                                               +31 6 53 591 999
ir@glpg.com                                                        communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan bevat toekomstgerichte verklaringen bevatten.  Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Bovendien, zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst.  Een lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het meest recente jaarverslag van Galapagos op het formulier 20-F ingediend bij de SEC en andere documenten en rapporten ingediend door Galapagos.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.