Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van warrant door Gilead


 

Mechelen, België; 6 november 2019, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van een warrant door Gilead.

Op 1 november 2019 heeft Galapagos NV (de “Vennootschap” of “Galapagos“) aangekondigd dat Gilead Therapeutics A1 Unlimited Company, een verbonden vennootschap van Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ: GILD) (“Gilead“) een bericht van uitoefening heeft bezorgd aan Galapagos om de Initiële Warrant A uit te oefenen.

De Initiële Warrant A, die door Galapagos’ aandeelhouders op 22 oktober 2019 werd goedgekeurd, geeft Gilead het recht om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aantal aandelen in eigendom van Gilead en haar verbonden vennootschappen te brengen tot 25,1% van de daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aandelen onmiddellijk na de uitgifte van de aandelen die moeten worden uitgegeven bij de uitoefening van de Initiële Warrant A. De Initiële Warrant A heeft een duurtijd van één jaar vanaf 22 oktober 2019.

Als gevolg van de uitoefening van de Initiële Warrant A, heeft Gilead ingeschreven op 2.617.791 aandelen tegen €140,59 per aandeel, voor een totaalbedrag van €368.035.236,69. De nieuwe aandelen werden uitgegeven op 6 november 2019.

Overeenkomstig de Belgische transparantiewetgeving1 deelt Galapagos mee dat haar maatschappelijk kapitaal thans €349.274.259,52 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 64.571.622, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie. Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bestaat uit (i) 5.636.297 warrants onder verschillende uitstaande warrantplannen in hoofdzaak bestemd voor werknemers, wat overeenstemt met 5.636.297 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die warrants, en (ii) twee warrants uitgegeven aan Gilead Therapeutics om in te schrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead en haar verbonden personen te brengen tot, respectievelijk, 25,1% en 29,9%, van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van de relevante warrant. Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

Over Galapagos

Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) ontdekt en ontwikkelt geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Drie geneesmiddelen leverden al veelbelovende resultaten op bij patiënten, en bevinden zich momenteel in een vergevorderd onderzoeksstadium in verschillende ziektes. Onze pijplijn bestaat uit Fase 3-studies tot onderzoeksprogramma’s in ontstekingsziekten, fibrose, artrose en andere indicaties. De ambitie van Galapagos is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve medicijnen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contacten

Investeerders:
Elizabeth Goodwin
VP Investor Relations
+1 781 460 1784

Sofie Van Gijsel
Director Investor Relations
+32 485 19 14 15
ir@glpg.com

Media:
Carmen Vroonen
Senior Director Communications & Public Affairs
+32 473 824 874

Evelyn Fox
Director Communications
+31 6 53 591 999
communications@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.

 

1 Wet op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

 

Bijlage