Galapagos verhoogt kapitaal door uitoefening van inschrijvingsrechten

Mechelen, België; 20 juni 2022, 22.01 CET; gereglementeerde informatie – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt een kapitaalverhoging aan als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten.

Galapagos heeft 80.290 nieuwe aandelen uitgegeven op 20 juni 2022, met een totale kapitaalverhoging van EUR 1.459.506,60 (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.

Overeenkomstig de regels van het uitoefeningsprogramma voor inschrijvingsrechten toegekend aan leden van het directiecomité van Galapagos, dat erin voorziet dat de leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal inschrijvingsrechten uitoefenen onder welbepaalde voorwaarden, heeft één lid van het directiecomité 5.000 inschrijvingsrechten uitgeoefend.

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving wenst Galapagos ook mee te delen dat haar maatschappelijk kapitaal EUR 355.533.029,01 bedraagt; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 65.728.511 bedraagt, hetgeen eveneens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de noemer); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten van dezelfde categorie zijn. Het totaal aantal rechten (vroeger bekend als ‘warrants’) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt (i) 9.060.766 inschrijvingsrechten onder verschillende uitstaande inschrijvingsrechtenplannen in hoofdzaak bestemd voor personeel, hetgeen overeenstemt met 9.060.766 stemrechten die kunnen worden verkregen door de uitoefening van die inschrijvingsrechten, en (ii) 1 inschrijvingsrecht uitgegeven aan Gilead Therapeutics met het oog op het inschrijven op een maximum aantal aandelen dat voldoende is om het aandeelhouderschap van Gilead (en haar verbonden vennootschappen) te brengen tot 29,9% van het daadwerkelijk uitgegeven en uitstaande aantal aandelen na de uitoefening van het inschrijvingsrecht. Het voorgaande houdt geen rekening met de 2.326.025 inschrijvingsrechten onder het Inschrijvingsrechtenplan 2022 BE, Inschrijvingsrechtenplan 2022 RMV en Inschrijvingsrechtenplan 2022 ROW die werden gecreëerd onder voorbehoud van aanvaarding. Galapagos heeft geen converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan. 

Over Galapagos
Galapagos NV ontdekt, ontwikkelt en commercialiseert geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen. Onze pijplijn bestaat uit onderzoeksprogramma’s tot en met fase 3-studies over ontstekingsziekten, fibrose en andere indicaties. Onze ambitie is om uit te groeien tot een toonaangevend internationaal biofarmaceutisch bedrijf, gericht op het ontdekken, de ontwikkeling en de commercialisering van innovatieve geneesmiddelen. Meer informatie op www.glpg.com.

Contact
Investors:

Sofie Van Gijsel
Head of Investor Relations
+1 781 296 1143

Sandra Cauwenberghs
Director Investor Relations
+32 495 58 46 63
ir@glpg.com

Media:

Marieke Vermeersch
Head of Corporate Communication
+32 479 490 603
media@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige resultaten. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk iedere verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.


1Wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen van emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt (zoals gewijzigd van tijd tot tijd).

Bijlage