Galapagos verhoogt aandelenkapitaal door uitoefenen van warrants

Mechelen, België; 1 juli 2011 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag een kapitaalverhoging aan als gevolg van het uitoefenen van warrants door personeel. 

 

Sinds haar oprichting in 1999 gebruikt Galapagos warrantplannen om haar personeel en management te motiveren en hen te laten delen in het succes van de onderneming.  Door de uitoefening van warrants in de uitoefenperiode van juni 2011, heeft Galapagos op 30 juni 2011 8.386 nieuwe aandelen uitgegeven met als gevolg een totale kapitaalverhoging van €72.203,46 (inclusief uitgiftepremie).  Leden van de Raad van Bestuur en van het Directiecomité hebben geen warrants uitgeoefend. 

 

Op datum van vandaag bedraagt het maatschappelijk kapitaal van Galapagos €142.920.142,06; het totaal aantal stemrechtverlenende effecten bedraagt 26.419.866 hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten (de “noemer”); alle stemrechtverlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.  Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 2.613.758 hetgeen tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen; dit aantal kan worden verhoogd met maximaal 934.240 warrants indien alle warrants die zijn aangeboden onder recent gecreëerde warrantplannen (en waarvoor de aanvaardingsperiode nog steeds loopt) zouden worden aanvaard.  Galapagos heeft geen in stemrechtverlenende effecten converteerbare obligaties noch aandelen zonder stemrecht uitstaan.

 

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is een middelgroot biotechnologiebedrijf.  Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van moleculen en antilichamen met nieuwe werkingsmechanismen.  Galapagos heeft één van de grootste pijplijnen in de biotech met zes programma’s in de klinische fase en meer dan vijftig chemische molecuul programma’s in onderzoek.  Via risicodragende allianties met GlaxoSmithKline, Eli Lilly, Janssen Pharmaceutica, Roche en Servier kan Galapagos mogelijk tot €2,5 miljard aan succesbetalingen ontvangen plus royalty’s.  Galapagos heeft rond de 800 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com

 

CONTACT

 

Elizabeth Goodwin, Director Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.