Galapagos start klinisch onderzoek met GLPG0187, een kandidaat medicijn tegen botkanker

 • Start van klinische Fase 1 studie met nieuw middel
 • Beoogde indicatie is botmetastase bij patiënten met borst- en prostaat-kanker
 • Betekent de tweede klinische studie voor Galapagos dit jaar
 •  
  Mechelen, België; 16 juni 2009 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag de start aan van een Fase I klinische studie met haar integrin receptor antagonist (IRA), GLPG0187.  Dit is het tweede kandidaat medicijn vanuit Galapagos’ interne programma dat in 2009 de kliniek ingaat.  Het kandidaat medicijn GLPG0187 kan een veelbelovende nieuwe behandelingsmethode betekenen voor kankerpatiënten.  Het onderzoek is in eerste instantie gericht op botmetastase bij prostaat- en borstkanker.
   
  Sterke anti-kanker eigenschappen in preklinische modellen
  GLPG0187 biedt op grond van zijn eigenschappen mogelijk grote voordelen ten opzichte van de nu beschikbare middelen voor de behandeling van botmetastase, een ernstige aandoening die bij veel typen kanker voorkomt.  GLPG0187 blokkeert vijf receptoren waarvan bekend is dat die aanwezig zijn in vele uitgezaaide tumoren; het kandidaat medicijn heeft daarmee een uniek anti-integrine profiel.  In dierproeven is gebleken dat GLPG0187 zowel de verspreiding en groei van tumoren remt, alsook de botafbraak stopt.  In deze proeven bleek GLPG0187 tevens effectiever te zijn bij de bescherming van bot dan de huidige behandelingen[1].  Gebaseerd op de veiligheid en werkzaamheid in preklinisch onderzoek, heeft Galapagos toestemming gekregen om een Fase 1 studie in de mens te starten waarbij de veiligheid, de tolerantie en de farmacologische eigenschappen getoetst zullen worden.  De gegevens uit dit onderzoek zullen de verdere ontwikkeling voor de behandeling van botkanker bepalen.
   
  “We zijn blij met de start van de klinische studie met GLPG0187,” zegt Onno van de Stolpe, CEO van Galapagos.  “Dit kandidaat medicijn heeft in preklinisch onderzoek laten zien dat het de progressie van kanker remt.  Dit suggereert dat het de groei van bestaande botmetastasen kan vertragen en tevens andere organen tegen binnendringende kankercellen kan beschermen.” 
   
  Details van de Fase I klinische studie
  De belangrijkste uitkomst van deze eerste studie in de mens is het bepalen van de veiligheid, de tolerantie en de farmacologische eigenschappen van GLPG0187, en tevens de evaluatie van biomarkers die kunnen helpen bij het ontwerp van verdere klinische protocollen.  Het onderzoek vindt dubbel-blind plaats, met eenmalige oplopende doses; het zal gedurende de komende maanden worden uitgevoerd bij 18 gezonde vrijwilligers in België.
   
  Over Galapagos
  Galapagos (Euronext GLPG; OTC: GLPYY) is een biotechnologiebedrijf dat zich met op kleine moleculen toegespitste onderzoeksprogramma’s richt op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen bot- en gewrichtsziekten, bot metastase, cachexia, anti infectieziekten en metabolische ziekten.  De onderneming heeft risicodragende allianties gesloten met GlaxoSmithKline, Janssen Pharmaceutica, Eli Lilly en Merck & Co.  Door middel van een alliantie met MorphoSys, ontwikkelt Galapagos ook antilichaamtherapieën tegen bot- en gewrichtsziekten.  Galapagos’ servicedivisie BioFocus DPI levert de farma- en biotech-industrie een breed scala aan producten en diensten in het hele spectrum tussen targets en kandidaat medicijnen.  Dit omvat zowel identificatie en validatie van nieuwe targets, als screening en drug discovery, tot en met het afleveren van een preklinisch kandidaat medicijn.  Galapagos heeft 490 medewerkers in zes landen, met haar hoofdkantoor in Mechelen, België.  Meer info op www.glpg.com.
   
   
  CONTACT
  Galapagos NV
  Onno van de Stolpe, CEO
  Tel: +31 6 290 980 28
   
   
  Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen.  Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt.  Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen.  Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document.  Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.  [1] Zoals zolendronate, de standaard behandeling voor aan maligniteit gerelateerd botverlies, en denosumab, een antilichamen behandeling die in een later stadium klinische studie wordt getest voor de behandeling van aan maligniteit gerelateerd botverlies