Galapagos rondt werving van patiënten af voor de Fase 2 klinische studie met GLPG0974 in colitis ulcerosa

Mechelen, België; 17 februari 2014 – Galapagos NV (Euronext: GLPG) kondigt vandaag aan dat het beoogd aantal patiënten bereikt is voor deelname aan de klinische Fase 2 studie met GLPG0974.  GLPG0974 is een nieuw medicijn voor de behandeling van colitis ulcerosa, een chronische darmziekte.  De werkzaamheid en veiligheid worden getest gedurende een behandeling van 4 weken.  De resultaten van deze klinische studie worden verwacht in juni.  GLPG0974 is een eigen programma van Galapagos.

GLPG0974 remt FFA2 (een eiwit dat in hoge mate aanwezig in patiënten met colitis ulcerosa), en vermindert daarmee het transport van witte bloedcellen naar het maagdarmkanaal. De verhoogde aanwezigheid van deze cellen kan de darmwand beschadigen en daarmee chronische darmontsteking veroorzaken.  In gezonde vrijwilligers werd  één- of tweemaal daagse dosering van GLPG0974 gedurende 14 dagen goed verdragen en bleek veilig in alle geteste doseringen.  Tevens bleek GLPG0974 de biomarkers voor witte bloedcellen te remmen.

Details van de Fase 2a klinische studie
Voor de klinische Proof-of-Concept Fase 2 studie wordt GLPG0974 in ongeveer 45 patiënten met milde tot matige colitis ulcerosa getest.  Het doel is om de werkzaamheid, het effect op geselecteerde biomarkers en de veiligheid aan te tonen en na te gaan hoe het middel door de patiënten wordt verdragen.  De patiënten met milde tot matige colitis ulcerosa krijgen ofwel een dosering van 200 mg GLPG0974 tweemaal daags ofwel een placebo (verhouding 2:1) voor een periode van vier weken.  Voor deze dubbelblinde en placebo-gecontroleerde studie werden patiënten geselecteerd in verschillende centra in vier landen: België, Letland, Tsjechië en Slowakije.

Over kandidaat-medicijn GLPG0974
GLPG0974 is een oraal-beschikbaar molecuul dat het transport van neutrofielen, één van de belangrijke types witte bloedcellen bij ontstekingsprocessen, afremt via FFA2 (free fatty acid receptor 2, ook bekend als GPR43).  Overactiviteit van neutrofielen leidt tot weefselschade bij ziekten zoals darmontstekingen.  Remming van deze overactiviteit kan een nieuwe behandelmethode voor dit soort aandoeningen bieden.    Door de remming van FFA2 voorkomt GLPG0974 activatie en migratie van neutrofielen naar de plaats van de darmontsteking.  GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch getest wordt.

Over colitis ulcerosa
Colitis ulcerosa is een vorm van chronische darmontsteking (IBD).  Het is een chronische, steeds opflakkerende ziekte van de darmen, gekenmerkt door zweren in de dikke darm en het rectum.  Symptomen zijn buikpijn, ondervoeding en bloederige diarree.  De diagnose colitis ulcerosa wordt bij 200-250 per 100.000 personen per jaar vastgesteld, met een piek van patiënten tussen de 15 en 25 jaar.  Voor deze chronische ziekte is er geen medicijn en de ziekte vraagt over het algemeen levenslange zorg.  De huidige behandeling bestaat uit antiontstekings- en immuno-onderdrukkende middelen zoals TNF remmers.  Op de lange termijn ondergaan 25-30% van de patiënten een operatie om de ontstoken delen van de darmen te verwijderen.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext: GLPG; OTC: GLPYY) is gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft een grote pijplijn met zes Fase 2 (drie geleid door GSK), één Fase 1, vijf preklinische, en meer dan 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekingsziekten, antibiotica, metabole ziekten, en andere indicaties.  Op het gebied van ontstekingsziekten zijn AbbVie en Galapagos een wereldwijde samenwerking aangegaan waarbij AbbVie verantwoordelijk is voor de verdere ontwikkeling en commercialisatie van GLPG0634 na Fase 2B.  GLPG0634 is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in klinische Fase 2B studie voor reuma en in Fase 2 voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft een andere selectieve JAK1 inhibitor in Fase 2 in colitis ulcerosa, psoriasis, en lupus, GSK2586184 (voorheen GLPG0778, gelicentieerd door GSK in 2012).  GLPG0974 is de eerste FFA2-remmer die klinisch geëvalueerd wordt voor de behandeling van IBD; dit programma is momenteel in een Proof-of-Concept Fase 2 studie.  GLPG1205 is een nieuw medicijn gericht op ontstekingsziekten en is klaar met Fase 1 studie. AbbVie en Galapagos zijn een samenwerking aangegaan in taaislijmziekte waarin ze samen orale medicijnen zullen ontwikkelen en commercialiseren.  Deze medicijnen zullen twee mutaties in het CFTR gen aanpakken, de G551D en F508del mutatie.  Potentiator GLPG1837 is in het preklinische stadium.  De Galapagos Groep, inclusief de fee-for-service bedrijven BioFocus, Argenta en Fidelta, heeft ongeveer 800 medewerkers in vijf landen, met haar hoofdkwartier in Mechelen, België.  Meer informatie over het bedrijf en de programma’s in klinische ontwikkeling kan u vinden op www.glpg.com

CONTACT

Voor media en investeerders:
Elizabeth Goodwin, Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel: +31 6 2291 6240
ir@glpg.com

Voor business development:
Andre Hoekema, Senior VP Corporate Development
Tel: +31 71 7506 700
bd@glpg.com

 

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, zoals, bijvoorbeeld, verklaringen die de woorden “gelooft”, “verwacht”, “streeft naar”, “plant”, “tracht”, “schat”, “kan”, “zal”, “zou kunnen” en “continueert” bevatten, evenals gelijkaardige uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die er toe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties van Galapagos, of resultaten van de industrie, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit wettelijk of reglementair verplicht is.