Galapagos presenteert veelbelovende bevindingen in taaislijmziekteprogramma’s op NACFC 2015

Vooruitgang en diepte van de ontdekkingen en ontwikkelingen in taaislijmziekte beslaat vijf posters
             
Mechelen, België; 8 oktober 2015 – Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) vaardigt voor de presentatie van vijf posters een sterke delegatie af naar de North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC) in Phoenix deze week. 

Donderdag 8 oktober 11.50 AM – 1.50 PM MST
Alle posters

Vrijdag 9 oktober 7.30 AM – 8.45 AM
Poster 50
Potentiators: how do they impact the fate of CFTR during biogenesis?
Inzichten over hoe GLPG1837 bijdraagt aan het herstel van F508del CFTR

Poster 70
Insight into the mechanisms of correctors and potentiators
Galapagos en AbbVie hebben nieuwe middelen ontwikkeld voor een beter begrip van het werkingsmechanisme van correctors and potentiators in hun taaislijmziekteportfolio

Poster 62
Using BLISS analysis to categorize corrector-corrector interactions
Galapagos and AbbVie onthullen de werking van een analyse model waarmee interacties tussen kandidaat corrector compounds in het taaislijmziekteprogramma gecategoriseerd kunnen worden

Poster 258
Safety, tolerability and pharmacokinetics of a novel CFTR Potentiator GLPG1837 in healthy volunteers
Galapagos presenteert veiligheid en verdraagzaamheid van GLPG1837 in gezonde vrijwilligers, en maakt zo de weg vrij voor de start van de Fase 2 studie in Klasse III mutatie patienten voor het einde van 2015.  Meer informatie over deze poster wordt gepubliceerd later tijdens de conferentie.

Zaterdag 10 oktober 7.30 AM – 8.45 AM
Poster 219
Novel Potentiators Augment Efficacy of Translational Readthrough in CFTR Nonsense Mutations
Veelbelovende preklinische data met Galapagos potentiators voor Klasse I (nonsense) CFTR mutaties

Deze posters zullen kort na de presentaties beschikbaar zijn op www.glpg.com


De North American Cystic Fibrosis conferentie wordt georganiseerd door de Amerikaanse Cystic Fibrosis Foundation.  Voor meer informatie over taaislijmziekte (mucoviscidose), zie www.cff.org.

Over taaislijmziekte (mucoviscidose, CF)
Taaislijmziekte is een zeldzame, levensbedreigende, genetische ziekte waaraan wereldwijd ongeveer 80.000 patiënten lijden.  Het is een chronische ziekte die voornamelijk de longen en het spijsverteringsstelsel aantast. Patiënten met taaislijmziekte hebben een ernstig verminderde kwaliteit van leven en een gemiddeld gehalveerde levensduur vergeleken met die van de gemiddelde bevolking.  De gemiddelde leeftijd van overlijden is 27 jaar.  Momenteel is er geen remedie voor deze ziekte.  Patiënten ondergaan een levenslange behandeling met meerdere dagelijkse medicaties, frequente hospitalisaties en uiteindelijk longtransplantatie.  Deze symptomatische behandelingen zijn levensverlengend maar niet curatief.  Taaislijmziekte wordt veroorzaakt door een mutatie in het gen coderend voor het CFTR-eiwit, wat resulteert in abnormaal transport van chloride over het celmembraan.  Het chloridetransport is vereist voor een effectieve hydratatie van de epitheliale oppervlakken in vele organen van het lichaam.  Een normaal CFTR kanaal zorgt voor de uitscheiding van chloride-ionen.  Een gemuteerd CFTR kanaal heeft geen chloride transport, waardoor kleverig slijm ophoopt op de buitenkant van de cel.  CFTR dysfunctie veroorzaakt dehydratatie van de epitheliale oppervlakken waardoor weefsels aangetast worden en leidt tot ziekte van de longen, slechte absorptie in het darmkanaal en alvleesklier insufficiëntie.

Over Galapagos
Galapagos (Euronext & NASDAQ: GLPG) is een biotechnologiebedrijf in de klinische fase, gespecialiseerd in het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen met nieuwe werkingsmechanismen.  Het bedrijf heeft drie fase 2, twee fase 1, vijf preklinische en 20 onderzoeksprogramma’s in taaislijmziekte, ontstekings- en andere ziekten. Filgotinib is een orale, selectieve inhibitor van JAK1 voor de behandeling van reuma en mogelijk andere ontstekingsziekten.  Dit programma is momenteel in een klinische Fase 2B studie voor reuma en in een Fase 2 studie voor de ziekte van Crohn.  Galapagos heeft goede werkzaamheid en een gunstig veiligheidsprofiel met filgotinib laten zien in zowel de DARWIN 1 als DARWIN 2 studies in reuma. AbbVie en Galapagos ontwikkelen samen medicijnen tegen taaislijmziekte (mucoviscidose). Deze medicijnen werken op mutaties in het CFTR gen.  Potentiator GLPG1837 is in een fase 1 studie. Galapagos heeft ook een corrector, GLPG2222, in de preklinische kandidaat-medicijn fase. GLPG1205, het eerste medicijn gericht op het nieuwe target GPR84, wordt momenteel in een fase 2 Proof-of-Concept studie in colitis ulcerosa getest. GLPG1690, een first-in-class autotaxin remmer, heeft goede veiligheid in Fase 1 aangetoond en een fase 2 Proof-of-Concept studie in IPF wordt momenteel voorbereid.  De Galapagos groep, met inbegrip van fee-for-service dochter Fidelta, heeft ongeveer 400 medewerkers in het hoofdkantoor in Mechelen, België en in de vestigingen in Nederland, Frankrijk en Kroatië. Meer info op www.glpg.com

CONTACT

Galapagos NV

Investors:
Elizabeth Goodwin, VP IR & Corporate Communications
Cell: +1 781 460 1784

Mediaverzoeken:
Evelyn Fox, Director Communications
Tel: +31 6 53 591 999

ir@glpg.com

Galapagos toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten, waaronder zonder beperking verklaringen in verband met de veelbelovende bevindingen aangetoond met de kandidaat-producten van Galapagos voor taaislijmziekte. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen geen garanties inhouden voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen gekende en ongekende risico’s en onzekerheden en andere factoren inhouden die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is, beduidend verschillen van historische resultaten of van toekomstige resultaten, financiële toestand, prestaties of realisaties die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen expliciet of impliciet worden uitgedrukt. Zelfs indien Galapagos’ resultaten, financiële toestand en liquiditeitspositie, prestaties of realisaties van Galapagos, of de ontwikkeling van de sector waarin zij actief is wel overeenstemmen met deze toekomstgerichte verklaringen, kunnen deze toekomstgerichte verklaringen nog steeds geen voorspellende waarde hebben voor resultaten en ontwikkelingen in de toekomst. Onder andere volgende factoren zouden aanleiding kunnen geven tot dergelijke verschillen: de inherente onzekerheden die gepaard gaan met concurrentiële ontwikkelingen, klinische studies en activiteiten op het gebied van productontwikkeling en goedkeuringsvereisten van toezichthouders (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat data die voortkomen uit de klinische onderzoeksprogramma’s op het gebied van taaislijmziekte die momenteel aan de gang zijn de registratie of verdere ontwikkeling van haar correctors en potentiators niet zouden ondersteunen omwille van veiligheid, werkzaamheid of andere redenen), Galapagos’ afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van haar samenwerkingspartner AbbVie die onvoldoende middelen zou kunnen besteden aan de verdere ontwikkeling en commercialisatie van het taaislijmziekteportfolio) en inschattingen betreffende het commercieel potentieel van onze kandidaat-producten. Een meer uitgebreide lijst en omschrijving van deze risico’s, onzekerheden, en andere risico’s kan worden gevonden in de documenten en verslagen die Galapagos indient bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inclusief het prospectus ingediend bij de SEC op 14 mei 2015 en toekomstige documenten en rapporten ingediend door het bedrijf bij de SEC. Gelet op deze onzekerheden wordt de lezer aangeraden om geen overdreven vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen gelden slechts op de datum van publicatie van dit document. Galapagos wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen in dit document bij te werken als weerspiegeling van enige wijziging van haar verwachtingen aangaande deze toekomstgerichte verklaringen of van enige wijziging in de gebeurtenissen, voorwaarden en omstandigheden waarop dergelijke verklaringen zijn gebaseerd of die een impact kunnen hebben op de waarschijnlijkheid dat de werkelijke resultaten zullen verschillen van degene die in de toekomstgerichte verklaringen worden vermeld, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is.